E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Česká republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.
Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naší fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!
Červencové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram jarních obhajob bakalářských prací 2020.
Exkurze: Křivoklátsko - Baba
V sobotu 27. 6. proběhne poslední jarní (resp. letní) exkurze pořádaná ve spolupráci s Českou botanickou společností. Cílem je tentokrát Křivoklátsko. Studenti, členové ČBS i zájemci z řad široké veřejnosti vítáni.
Naše fakulta se dožívá 100 let!
Přírodovědecká fakulta UK se 24. června 2020 dožívá 100 let. Ve srovnání s výročím založení Univerzity Karlovy se stále jedná o juniorku, avšak ve srovnání s životem člověka jde o instituci, která pozitivně zasáhla do života již několika generací.
Exkurze do Polabí - Žehuňsko-Báň, Dlouhopolský rybník
Další exkurze pořádaná ČBS a Katedrou botaniky PřF UK zamíří do Polabí. Proběhne v sobotu 13. 6. Těšit se můžete na slatinné a bezkolencové louky i teplomilné doubravy s mnoha chráněnými druhy.
Exkurze do Týnčanského krasu
V rámci letošního cyklu sobotních exkurzí, který je pořádaný ve spolupráci s Českou botanickou společností, mohou zájemci zavítat do Týnčanského krasu. Exkurze proběhne v sobotu 6. června.
ERC-funded postdoctoral position in the evolutionary genomics of whole genome duplication
We seek a highly motivated, independent early career researcher interested in developing a research program within the context of an ERC-funded project focused on the evolutionary consequences of whole genome duplication (for details see below).
Laboratoře proti koronaviru – výzva
Zdravíme vás z Neuronu a máme prosbu - obrátil se na nás člen naší vědecké rady z oboru biologie, prof. Julius Lukeš, který ve spolupráci s Akademií věd a s dalšími pracovišti rozjeli webový portál "Laboratoře proti koronaviru" na pomoc diagnostickým laboratořím, které testují vzorky na přítomnost koronaviru. Laboratoře, které budou mít kapacity a zájem, se mohou do této aktivity zapojit. Zároveň je potřeba personál, který by laboratořím umožnil sběr co největšího množství vzorků.
Koronavirus: Informace pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty UK
Stanovisko vedení PřF UK k problematice šíření koronaviru a opatření z něj plynoucí. Informace jsou podávány v časové posloupnosti.
Poděkování vedení fakulty všem dobrovolníkům
Přírodovědecká fakulta UK se velmi váží všech členů akademické obce, kteří se zapojili do pomoci a řešení problémů v rámci pandemie COVID 19. Děkujeme všem studentům a zaměstnancům fakulty za respektování a dodržování všech karanténních podmínek. Velmi si vážíme každého, kdo se zapojil do dobrovolnické práce v jakékoliv pozici od šití roušek až po pomoc pro seniory nebo v jakékoliv další pomoci druhým. Děkujeme vám!
Aktuální informace k organizaci studia 25. 3. 2020
Slovo děkana fakulty prof. Jiřího Zimy k aktuální situaci
Zasedání krizového štábu PřF UK ze dne 23. 3. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 23. 3. 2020 přijal následující usnesení:
Informace pro studenty Univerzity Karlovy a uchazeče o studium
Jak budou vypadat zkoušky? Obhajoby? Státnice? Přijímačky? Opatření rektora a prorektorky pro studium ke 20.3. naleznete po rozkliknutí aktuality.
SDĚLENÍ PŘEDSEDNICTVA GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky upozorňuje vědecká veřejnost, že vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích s předpokládaným začátkem řešení v roce 2021.
Využijte svůj počítač pro hledání léku na COVID-19
Využijte volný výkon vašeho počítače ve chvíli, kdy na něm nepracujete, pro hledání léku na COVID-19. Svůj počítač můžete ve chvílích, kdy na něm nepracujete, zapojit do výpočetního gridu Folding@Home, vytvořeném Stanford University, který je v současné době využívaný na hledání léků na COVID-19. Propojením obrovského množství počítačů z celého světa vznikl obří výpočetní grid, který je jedním z nejvýkonnějších superpočítačů, jehož výpočetní kapacita je dnes využívána na úlohy, zaměřené na analýzy a vývoj léčebné látky na COVID-19.
Usnesení krizového štábu PřF UK ze dne 16. 3. 2020
Krizový štáb PřF UK na svém zasedání dne 16. 3. 2020 přijal následující usnesení:
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2018/2019 – Biologie
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. působí na Katedře botaniky, kde učí Botaniku cévnatých rostlin, specializovanou přednášku Regionální botanika a vede řadu odborných exkurzí. V rámci svého výzkumu se snaží přispět k poznání evoluce rostlin, používá k tomu například metodu průtokové cytometrie a experimentální hybridizaci. Spolu se svými kolegy a studenty zkoumá velikost genomu a reprodukční strategie polyploidních alpinských rostlin v Andách a Skalnatých horách. Věnuje se také polyploidii, hybridizaci a reprodukci kapraďorostů.
Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Podrobnosti viz níže.
Tomáš Urfus oceněn v anketě Studentský velemlok.
Gratulujeme!!!

Akce dokumentů