E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRSS

Kanál RSS

Exkurze za rostlinou roku na EVL Hrachoviště v Brdech
První z triptychu exkurzí do okolí Prahy, které budou věnovány letošní rostlině roku, proběhne 25. května. Cílem bude EVL Hrachoviště v Brdech. Všichni zájemci z řad studentů PřF UK, členů České botanické společnosti i široké veřejnosti jsou vítáni.
Exkurze: Horky u Bříství ve stínu polabských svědeckých hůr
V sobotu 11. května 2024 se koná další z jarních exkurzí, které pořádá Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK. Cílem tentokrát bude kraj svědeckých vrchů východně od Prahy. Všichni zájemci z řad studentů PřF UK, členů ČBS i široké veřejnosti jsou vítáni.
Exkurze za lišejníky a rostlinami na perlu středního Povltaví: Drbákov-Albertovy skály
Počínaje sobotou 20. dubna proběhne co týden botanická exkurze do okolí Prahy. Těšit se můžete třeba na vycházku do nitra Českého krasu nebo do EVL Hradiště v Brdech. Nejbližší exkurze směřuje na perlu středního Povltaví: Drbákov-Albertovy skály. Všichni zájemci jsou vítáni.
J. Štěrbová: Národní parky Jižní Koreje
Jak se chrání příroda v tak exotické zemi, jakou je Jižní Korea? Překvapivě dost podobně jako u nás. Více se dozvíte v pondělní přednášce, kterou pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky. Těšit se můžete také na fotografie korejských rostlin.
Z. Caspers & P. Sekerka: Kosatce v české přírodě a zahradách
Česká botanická společnost vyhlásila rostlinou roku 2024 kosatec sibiřský. U té příležitosti zazní v rámci přednáškového cyklu ČBS a Katedry botaniky PřF UK představení kosatců, se kterými se u nás můžeme setkat. A to v podání Zuzany Caspers a Pavla Sekerky z Botanického ústavu AV ČR. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou zváni.
Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do Větrušických roklí
Další exkurze České botanické společnosti a Katedry botaniky PřF UK povede po stopách Josefa Velenovského za mechem Schistidium flaccidum a mnohými dalšími druhy, jak mechorostů, tak lišejníků, i prvních kvetoucích cévnatých rostlin. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
J. Roleček: Perikarpatské lesostepní louky: rozšíření, extrémní druhová bohatost, historie
Jan Roleček nás ve své přednášce zavede na perikarpatské lesostepní louky a představí nám výsledky výzkumu těchto nebývale druhově bohatých lučních porostů. Studenti PřF UK, členové České botanické společnosti i všichni další zájemci jsou vítáni.
J. Květ: Dvojí částečná obnova mokřadní vegetace bývalého Kobylského jezera na JV Moravě
RNDr. Jan Květ, CSc. byl v loňském roce zvolen čestným členem České botanické společnosti. Ve své přednášce nás seznámí s osudy Kobylského jezera na jihovýchodní Moravě. Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítání.
Exkurze po stopách Vratislava Šuka za brzce jarní pražskou květenou
Vykvétají první jarní květy. A za nimi se vydá první letošní exkurze České botanické společnosti a Katedry botaniky PřF UK. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
M. Hůla: Estetické vnímání květin člověkem
Další z přednášek pondělního přednáškového cyklu bude věnována kráse květin. Ovšem z vědeckého pohledu. Do tajů estetického vnímání posluchače zavede Martin Hůla z Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK. Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Všichni zájemci z řad členů Společnosti, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
M. Hájek: Slatiniště: reliktní nebo moderní ekosystém?
První z přednášek tradičního jarního přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, proběhne v pondělí 4. března. Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů i široké veřejnosti jsou vítáni.
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ 2024/2025
Lednové obhajoby bakalářských prací
Harmonogram zimních obhajob bakalářských prací 2024.
Reprezentační ples PřF UK 2024
Nejen tancem živ je člověk, avšak fakultní ples si nenechte ujít! Tentokrát se koná v pátek 23. února 2024 od 20:00 na Žofíně a již teď se na vás těšíme.
Slunovrat, vánoční večírek 2023
Vážení absolventi, studenti, akademičtí pracovníci a přátelé Přírodovědecké fakulty a katedry botaniky, dovolujeme si Vás pozvat na Slunovrat – Vánoční večírek katedry botaniky.
Vánoční výstava v Botanické zahradě
Zveme vás na tradiční vánoční výstavu do horního skleníku Botanické zahrady PřF UK. Vernisáž výstavy proběhla 1. 12 v 16.00 za účasti starosty Prahy 2 Jana Korcesky, proděkana PřF UK Pavla Chromého a ředitele Botanické zahrady PřF UK Ladislava Pavlaty.
Alena Lepší: Fotografický atlas rostlin České republiky – Jak to chceme dotáhnout?
Česká botanická společnost je mediálním partnerem spolku Fotografující botanici. Cílem spolku je vydání u nás dosud chybějící knihy Fotografický atlas rostlin České republiky. Tuto knihu a postup prací na ní představí v rámci své přednášky Alena Lepší.
Ohlédnutí za botanickou sezónou v Praze
Přijďte představit své floristické nálezy, zajímavá pozorování, přineste fotky, herbářové sběry na ukázku i na určení nebo si jen tak popovídat. Pro studenty i pokročilé. Na setkání v neformální atmosféře vás zve Zdeněk Kaplan a kolektiv.
Petr Pokorný, Tomáš Fér & kol.: Z invazního druhu našincem? O původnosti modřínu opadavého v Čechách.
Výsledky paleobotanických výzkumů ukazují modřín opadavý v novém světle. Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK. Studenti, členové Společnosti, i zájemci z řad široké veřejnosti jsou vítáni.
Ondřej Mottl - nový kolega na katedře botaniky

Akce dokumentů