E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Regionální rozvoj a územní plánování

 

1. Územní versus strategické plánování (cíle, metody, legislativa).

2. Postup pořizování a typy ÚPD

3. Vývojové etapy regionální politiky ve vyspělých státech.

4. Regionální politika v ČR (diskuze legislativy, institucionálního rámce, cílů, programů, nástrojů).

5. Regionální politika Evropské unie (důvody, principy, cíle, programové dokumenty).

6. Koncepční a technická dilemata regionální politiky

7. Metody, přístupy a problémy při tvorbě regionálních rozvojových strategií.

8. Současné přístupy k řešení regionálních problémů ve vyspělých zemích.

9. Strategie inteligentní specializace

10. Orgány veřejného sektoru jako aktér regionálního rozvoje.

11. Role vybraného subjektu v rámci regionálního rozvoje (např. banky, RRA, TNC, FDI).

12. Přístupy ke klasifikaci teorií regionálního rozvoje

13. Souhrnná charakteristika jednotlivých skupin teorií regionálního rozvoje.

14. Porovnání teorií v rámci skupiny jádro-periferie.

15. Teorie regionálního vývoje období post-fordismu.

16. Porovnání chápání jednoho subjektu v několika teoriích (např. malé a střední firmy).

17. Globální produkční sítě (GPN) a globální hodnotové řetězce (GVC)

18. Současné teoretické přístupy v TRR (RIS, triple helix, znalostní základny, příbuzná rozmanitost,
model vývojových trajektorií odvětví v regionech)

19. Srovnání obou současných směrů v TRR (GVC/GPN vs. RIS).

 

Doporučená literatura:
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Nakladatelství Karolinum, Praha, 343 s.
Dále viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Teorie regionálního rozvoje
Lokální a regionální rozvoj
Územní plánování a urbanismus
Regionální rozvoj a regionální politika

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů