E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia

Neučitelské studium

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce jednotlivých studijních programů / oborů:

pozn. Výběr tematických okruhů k SZZk se řídí studijními plány jednotlivých programů / oborů - dle Karolinky a kódů předmětů SZZk platných v roce zápisu studenta do studia.

 

Sociální geografie a regionální rozvoj (zahájení studia před AR 2021/22)

1. Obecná sociální geografie

2. Dva volitelné předměty z nabídky:

 

Sociální geografie a regionální rozvoj (zahájení studia od AR 2021/22)

1. Obecná sociální geografie

2. Dva volitelné předměty z nabídky:

 

Regionální a politická geografie

1. Obecná regionální geografie

2. Dva volitelné předměty z nabídky:

 

Politická a regionální geografie (zahájení studia od AR 2021/22)

1. Obecná regionální geografie

2. Jeden volitelný předmět z nabídky:

 

Globální migrační a rozvojová studia

1. Mezinárodní migrace a integrace cizinců

2. Rozvojová studia a problémy mezinárodního rozvoje

3. Jeden volitelný předmět z nabídky:

 

Sociální epidemiologie

1. Epidemiologie

2. Jeden volitelný předmět z nabídky SOCIO:

3. Jeden volitelný předmět z nabídky BIO:

 

Krajina a společnost

1. Krajina a společnost

2. Jeden volitelný předmět z nabídky

3. Jeden volitelný předmět z nabídky

Akce dokumentů