E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Obecná regionální geografie

 

1. Tři hlavní školy regionální geografie před druhou světovou válkou (francouzská škola – Vidal de la Blache, německá škola – Hettner, anglo-americká škola – Hartshorne).

2. Důvody první poválečné reakce na hlavní tradice regionální geografie.

3. Výzkum sídelní struktury jako integrující složka moderní regionální geografie.

4. Řádovostní (měřítkové) diferenciace v regionálně-geografické analýze.

5. Poválečný vývoj vztahu regionální a sociální geografie.

6. Moderní přístupy regionální geografie a kvantitativní metody.

7. Regionalizace a analýza současného světa – vývojové trendy.

8. Regionalizace a analýza v řádovostních úrovních mikroregionů.

9. Pojetí regionalizace jako post-moderní institucionalizace lokalit a regionů:
symbolické, institucionální a behaviorální aspekty.

10. Přístupy regionální geografie a pojetí interakcí přírodní prostředí – společnost.

11. Moderní regionální geografie a problémy regionální identity.

12. Výzkumné otázky regionální geografie a dlouhodobé modernizační procesy.

13. FG a SG makroregiony světa, přístupy vymezování, srovnání celků, hlavní otázky řešené FG a SG regionalizací světa.

14. Fyzickogeografická zonalita/pásmovitost Země a hlavní fyzickogeografické charakteristiky.

15. Dopad FG zonality na aktivity lidské společnosti, úroveň a dynamiku interakce příroda-společnost.

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Dějiny myšlení SG a RG

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů