E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus

Erasmus je program Evropské unie, zajišťující výměnné pobyty studentů v rámci evropských zemí. Je jedinečnou příležitostí, jak získat další odborné i osobní zkušenosti mimo svou mateřskou univerzitu a zemi.

Naše katedra nabízí studium na více než 50 zahraničních univerzitách po celé Evropě - viz odkaz Institucionální dohody na fakultních stránkách programu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus

Základní podmínky o výjezdech studentů jsou uvedeny na univerzitních stránkách programu

http://www.cuni.cz/UK-5578.html, z nichž nejdůležitější informace vyjímáme:

Studijního pobytu Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu. Studijní pobyty mohou trvat 3 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 3 měsíce se považuje 90 dní. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu můžou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.

Vždy v měsíci únoru vedení katedry vyhlašuje konkurz na studijní pobyty na následující školní rok (na oba semestry zároveň). Detailní informace o vyhlášení loňského konkurzu viz níže.

Ohlasy studentů na výjezdy v rámci programu a další užitečné informace poskytují stránky ERASMUS klubu na http://erasmusclub.natur.cuni.cz/.

V případě dalších dotazů kontaktujte dr. Jiří Vágnera, katedrového koordinátora programu: vagner@natur.cuni.cz.


Vyhlášení konkurzu ERASMUS+ pro akademický rok 2020/2021

Erasmus+ - fakultní stránky


Výměny studentů

Akce dokumentů