E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Jaromír Janka, CSc.

 

Web Doc. Janky:      

 

Doc. J. Janka (Zdroj: Sborník ČSSZ, 1968)

Doc. RNDr. Jaromír Janka, CSc. se narodil 19. 8. 1908 v Praze do průmyslnické rodiny (otec byl společníkem firmy Janka Radotín). Studium zeměpisu v kombinaci s tělocvikem ukončil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v roce 1931. Již o rok později byl promován doktorem přírodních věd za disertační práci Železniční síť ČSR z hlediska topografického, kterou vedli profesoři Šalamon a Švambera. Během svého působení na geografickém ústavu na Albertově navázal přátelství a odbornou spolupráci s Karlem Kuchařem. Během války působil jako personální referent středoškolského odboru ministerstva školství, po válce jako středoškolský gymnazijní profesor. V letech 1956-1973 stál v čele Katedry geologie a geografie na Pedagogickém institutu v Praze (později Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy). V roce 1974 odešel do důchodu. Jaromír Janka zemřel 28. 1. 1976 ve věku 67 let.

 

V rámci své bohaté pedagogické, odborné, metodické a publikační činnosti se zabýval mimo jiné kartografickou mapovou a atlasovou tvorbou, zejména ve spolupráci s prof. Karlem Kuchařem. Společně s ním a doc. Ludvíkem Muchou se podílel na vydání díla Celým světem. Spolupracoval také na vydání Československého vojenského atlasu. Významná je také jeho encyklopedická tvorba.

 

Díky licenci uzavřené s dědici autorských práv a Mapovou sbírkou mohou být plné texty doc. Jaromíra Janky zpřístupněny online. Jde především o mapy tvořené ve spolupráci s prof. K. Kuchařem. Mapy jsou přístupné na webu prof. Kuchaře, v databázi Geobibline nebo na samostatné webové stránce věnované dílu doc. Janky ZDE

 

Literatura

MUCHA, Ludvík. Kartograf Jaromír Janka. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2011. ISSN: 0232-0916.

MARTÍNEK, Jiří a Miloslav MARTÍNEK. Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. s. 219-220. ISBN 80-85983-50-8.

GARDAVSKÝ, Václav. Šedesátiny doc. dr. Jaromíra Janky. Sborník ČSSZ. 1968, roč. 73, s. 160-161. ISSN 0036-5254.

 

 

Akce dokumentů