E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc.

 

Web Doc. Muchy:      

 

Doc. Ludvík Mucha

Doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. se narodil 29. června 1927 v dnes již zaniklé obci Ervěnice u Mostu, reálné gymnázium studoval v Ivančicích a v Praze. V letech 1946 až 1950 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v oboru zeměpis a dějepis, kde patřil k nejlepším žákům profesora Kuchaře. Ve školním roce 1950-1951 vyučoval na střední škole v Horním Jiřetíně, poté se stal odborným redaktorem mapové redakce Orbis v Praze.

Na Přírodovědeckou fakultu UK nastoupil jako asistent v roce 1952 a přednášel zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1993, externě ovšem ještě déle. Doktorem přírodních věd se stal roku 1969, kandidátem věd o tři roky později a docentem kartografie pak roku 1983. Ludvík Mucha zemřel po těžké nemoci v Třebotově v roce 2012. Pochován je společně se svojí manželkou v Jenišovicích.

 

Vědecká a publikační činnost

Ludvík Mucha byl aktivním členem redakčních rad řady odborných periodik, např. Acta Universitatis Carolinae: Geographica, Sborníku české geografické společnosti, Lidé a země, Acta onomastika, atd. Soustředil se především na dějiny české kartografie. Publikoval práce o kartografech Václavovi Merklasovi, Josefovi Brunclíkovi, Janu Felklovi, Františkovi Kreibichovi a Blasiovi Kozennovi. Významné jsou rovněž jeho studie o českých mapách, glóbech a atlasech 19. století. Patřil k zakládajícím členům Čs. Národního kartografického komitétu a stal se jedním z iniciátorů sympózií Z dějin geodézie a kartografie konaných v Národním technickém muzeu v Praze. Velmi se zajímal o vexilologii. V roce 1972 založil Vexilologický klub při OKD Praha 3, ze kterého později vznikla Česká vexilologická společnost. Kromě toho byl Mucha i vášnivý filatelista, společně s Bohuslavem Hlinkou vydali Atlas známkových zemí. Zabýval se též gnómonikou, tedy naukou o slunečních hodinách, jejichž soupis inicioval v 80. letech.

 

Díky licenci uzavřené s dědici autorských práv a Mapovou sbírkou mohou být plné texty doc. Ludvíka Muchy zpřístupněny online na adrese http://www.mapovasbirka.cz/mucha/.

 

Literatura

MARTÍNEK, Jiří a Miloslav MARTÍNEK. Kdo byl kdo: Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. s. 297. ISBN 80-85983-50-8.

MARTÍNEK, Jiří. Ludvík Mucha (29. 6 . 1927 Ervěnice u Mostu - 13. 5. 2012 Třebotov, okr. Praha-západ). Historická geografie. 2012, roč. 38, č. 2, s. 376-377. ISSN 0323-0988.

MARTÍNEK, Jiří. Zemřel docent Ludvík Mucha. Informace České geografické společnosti. 2012, roč. 31, č. 2, s. 69-70. ISSN 1213-1075.

 

Web

FENCLOVÁ, Lada. Nový web doc. Ludvíka Muchy. Ikaros [online]. 2016, roč. 20, č. 1 [cit. 2016-01-21]. urn:nbn:cz:ik-17668. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17668

Ludvík Mucha. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. Poslední změna 17. 10. 2014, 09:06 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Mucha

 

Významní historičtí kartografové Ludvík Mucha (vlevo) a Karel Kuchař (vpravo)

 

Místo odpočinku pana Doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. v Jenišovicích u Turnova, autor fotografie: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

 

Akce dokumentů