E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam diskusních večerů

Diskusní večery České demografické společnosti se konají na různých místech, proto doporučujeme podrobně sledovat program diskusních večerů.

 

2016 – 2. pololetí
2016 – 1. pololetí2015 – 2. pololetí2015 – 1. pololetí

2014 – 2. pololetí2014 – 1. pololetí 2013 – 2. pololetí2013 – 1. pololetí 2012 – 2. pololetí2012 – 1. pololetí 2011 – 2. pololetí2011 – 1. pololetí 2010 – 2. pololetí2010 – 1. pololetí2009 – 2. pololetí2009 – 1. pololetí

Diskusní večery v prvním pololetí 2016

20. ledna 2016, od 16:30 hodin

Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci
Přednáší: Mgr. Michala Lustigová, Ph.D., PřF UK v Praze
Místo konání: PřF UK v Praze, Albertov 6, posluchárna Z1

 

17. února 2016, od 16:00 hodin

Zdravotně-rizikové chování mládeže v Česku
Přednáší: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. a spol., PřF UK v Praze
Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, zasedací místnost 473 NB

 

16. března 2016, od 16:00 hodin

Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991
Přednáší: Mgr. Roman Kurkin, Ph.D., ČSÚ
Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, zasedací místnost 473 NB

 

20. dubna 2016, od 16:30 hodin

Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva
Přednáší: RNDr. Martin Novák, Ph.D.
Místo konání: PřF UK v Praze, Albertov 6, posluchárna Z1

 

Diskusní večery ve druhém pololetí 2015

21. října 2015

Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I​ 
Zajišťuje ing. Petr Mazouch, Ph.D., FIS VŠE v Praze
Místnost NB 177 B (pozor, jedná se o změnu oproti původním informacím), VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4

 

18.  listopadu 2015

Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I​I
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., PřF UK v Praze
Místnost NB 177 B (pozor, jedná se o změnu oproti původním informacím), VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4

 

16. prosince 2015

Diskuze týkající se dalšího směřování Společnosti, spojená s vánočním posezením
Zajišťuje Hlavní výbor ČDS a Studentský demografický klub
Místnost 473 NB, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4.

Diskusní večery ve prvním pololetí 2015

18. února 2015

Historický populační atlas českých zemí
Přednáší: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., KSGRR PřF UK v Praze

 

18. března 2015

Age Management aneb jak řešit dopady stárnutí populace a pozdějšího odchodu do důchodu na trhu práce
Přednáší: Ing. Mgr. Martina Miskolczi, MBA, FIS VŠE v Praze

 

18. dubna 2015

Současný vývoj Národního zdravotnického informačního systému a změny v činnosti ÚZIS ČR
Přednáší: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ÚZIS ČR

 

Diskusní večery ve druhém pololetí 2014

15. října 2014

Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice
Přednáší: Mgr. Jana Krutská, Ph.D., ČSSZ Praha

 

19. listopadu 2014

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí
Přednáší: Mgr. Hana Nerušilová, KDGD PřF UK v Praze

 

10. prosince 2014

Jaký by měl být optimální důchodový věk?
Přednáší: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., KD FIS VŠE v Praze

 

 

Diskusní večery v prvním pololetí 2014

15. ledna 2014

Konference aplikované demografie, San Antonio 2014
Přednáší: RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze

19. února 2014

Sladění pracovního a rodinného života
Přednáší: Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D., ČSÚ a KD FIS VŠE v Praze

19. března 2014

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografie
Přednáší: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., KD FIS VŠE v Praze

16. dubna 2014

Dlouhodobá péče – úvod do problematiky a legislativy (pojmy, hodnoty, problémy a řešení)
Přednáší: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Mgr. Petr Wija, Ph.D., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

 

Diskusní večery ve druhém pololetí 2013

16. října 2013

Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice
Přednáší: Mgr. Alena Filasová, KDGD PřF UK v Praze

 

20. listopadu 2013

Vliv sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v ČR
Přednáší: Mgr. Kateřina Podolská, KDGD PřF UK v Praze

 

11. prosince 2013

Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století
Přednáší: Mgr. Barbora Kuprová, KDGD PřF UK v Praze

 

Diskusní večery v prvním pololetí 2013

16. ledna 2013

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace
Přednáší: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze

 

20. února 2013

Změny evidence zemřelých od roku 2013
Přednáší: RNDr. Šárka Daňková, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 

20. března 2013

Předpokládaný vývoj ekonomického a sociálního zatížení obyvatelstva ČR s různé charakteristiky jeho měření
Přednáší: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 

17. dubna 2013

Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR
Přednáší: Mgr. Šárka Šustová, Český statistický úřad

 

Diskusní večery v druhém pololetí 2012


17. října 2012

Kohortní přístup k analýze úmrtnosti
Přednáší: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., KDGD PřF UK v Praze; Ing. Petr Mazouch, Ph.D., KSTP FIS VŠE v Praze

 

21. listopadu 2012

Populační vývoj ve vojenských újezdech v ČR
Přednáší: Mgr. Marie Kusovská, KDGD PřF UK v Praze

 

12. prosince 2012

Obyvatelstvo Čech v 16. století
Přednáší: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UPa

 

Diskusní večery v prvním pololetí 2012

 

18. ledna 2012

Rodina v populační ekonomii
Přednáší: RNDr. Olga Sivková, Ph.D., KDGD Přírodovědecká fakulta UK v Praze

 

15. února 2012

Generations and Gender Survey: Vybrané výstupy
Přednáší: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. a kol.

 

21. března 2012

Reprodukční strategie cizinců na území ČR. (Jak se o nich dozvídáme? A co jsme zatím zjistili!)
Přednáší: Mgr. Michaela Vojtková , SOÚ AV ČR, v.v.i.

 

18. dubna 2012

Interrupce v České republice: zápas o ženská těla
Přednáší: PhDr. Radka Dudová, Ph.D., SOÚ AV ČR, v.v.i.

 

 

Diskusní večery ve druhém pololetí roku 2011

19. října 2011

Prognóza lidského kapitálu do roku 2065
Přednáší: RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze a Mgr. Vladimír Hulík, Ústav informací ve vzdělávání v Praze

 

16. listopadu 2011

Sčítání 2011 – jak se připravovalo, probíhalo, v jaké fázi zpracování se nyní nalézá
Přednáší: RNDr. Pavel Čtrnáct, Český statistický úřad

 

14. prosince 2011

Veřejné databáze
Přednáší: Ing. Eduard Durník, Český statistický úřad

 

 

 

Diskusní večery v prvním pololetí roku 2011

 

19. ledna 2011

Lidský kapitál
Přednáší: Ing. Petr Mazouch, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

 

16. února 2011

Vliv věku matek a otců na kvalitu reprodukce
Přednáší: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity

 

16. března 2011

Úmrtnost podle příčin – srovnávací analýza situace v České republice, Německu a ve Francii
Přednáší: RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze

 

20. dubna 2011

Projekce potřeby sociálních služeb do r. 2025
Přednáší: Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Diskusní večery ve druhém pololetí roku 2010

 

20. října 2010

Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2070

Přednáší: RNDr. Tomáš Kučera, CSc., RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
KDGD PřF UK v Praze

 

24. listopadu 2010

Zkušenosti z pilotního sčítání lidu

Přednáší: J. Škrabal, P. Čtrnáct
ČSÚ

 

 

15. prosince 2010

Demografické perspektivy zajištění primární zdravotní péče v České republice

Přednáší: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
KDGD PřF UK v Praze

 

 

Diskusní večery v prvním pololetí roku 2010

 

20. ledna 2010

Nezaměstnanost, její vývoj a možnosti statistické analýzy

Mgr. Ing. Martina Miskolczi,
Vysoká škola ekonomicá v Praze

 

17. února 2010, v průběhu celého dne, učebna „Věž“ (3. patro)

2. demografická konference „Mladých demografů"
Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe

Mgr. Klára Tesárková, Mgr. Luděk Šídlo
Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity

 

17. března 2010

Změny demografické struktury obyvatelstva a její rodinné, geografické, zdravotnické a prognostické konsekvence: závěry z projektu ADEL

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., PhDr. Lucie Smekalová, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

21. dubna 2010

Demografický vývoj Podkarpatské Rusi v letech 1919-1937

ing. Vladimír Polášek, Český statistický úřad
Andrej Pavlov,
Český statistický úřad

 

 

Diskusní večery ve druhém pololetí roku 2009

 

21. října 2009

Human fertility databaze

Přednáší: Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.
Vienna Institute of Demography, Rakousko

 

18. listopadu 2009

XXVI. Kongres IUSSP Marrakesh 2009, 27. 9. 2009 – 2. 10. 2009

Přednáší: Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. a kol.
VŠE v Praze

 

 

16. prosince 2009

Zdraví a délka života v ČR a ve světě

Přednáší: Ing. Jakub Hrkal, Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
ÚZIS ČR, KDGD PřF UK v Praze

 

 

 

Diskusní večery v prvním pololetí roku 2009

 

18. února 2009

K demografickej reprodukcii vo vybraných rómskych lokalitách na Slovensku

Přednáší: Mgr. Branislav Šprocha

INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum

 

18. března 2009

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – věc veřejná.

Panelová diskuse na téma, co nám dává a co nám bere sčítání lidu

Účastníci panelu: RNDr. Pavel Čtrnáct, Ing. Štěpánka Morávková, Ing. Jiřina Růžková, CSc. a Ing. Josef Škrabal

Český statistický úřad

 

15. dubna 2009

Populační vývoj České republiky 2008

Prezentace nového vydání publikace připravené katedrou demografie a geodemografie PřF UK v Praze, diskuse nejnovějších trendů demografického

vývoje u nás a jejich mezinárodních souvislostí.

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. a spoluřešitelé projektu

 

17. června 2009

The Human Fertility Database project

Mgr. Michaela Potančoková

INFOSTAT Bratislava, Výskumné demografické centrum

(prezentace proběhne v angličtině)

Akce dokumentů