E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČeská demografická společnost - staré stránky

Nové stránky společnosti jsou na adrese www.czechdemography.cz. Do doby, dokud nebude plně přenesen obsah "starých" stránek na nové, bude tato verze uveřejněna, nicméně - TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUALIZOVÁNY.
NOVÉ STRÁNKY ČESKÉ DEMOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI
Aktuální informace
Zprávy ze Společnosti
O společnosti
Česká demografická společnost je dobrovolná výběrová organizace zájemců o demografii sdružených ke společné činnosti.
Čestní členové a předsedové
Seznam čestných členů a čestných předsedů Společnosti
Hlavní výbor
Složení Hlavního výboru České demografické společnosti a zápisy ze schůzí Společnosti.
Stanovy společnosti
Stanovy České demografické společnosti
Odborné skupiny
Prostor věnovaný prezentaci jednotlivých odborných skupin ČDS
Členská přihláška
Přihláška do České demografické společnosti. Vyplněnou přihlášku doručte sekretářce Společnosti.
Publikace
Česká demografická společnost vydává pod hlavičkou Acta demographica od roku 1977 své publikace.
Zpravodaj ČDS
Zpravodaj České demografické společnosti vychází 3x ročně.
Konference
Informace o konferencích, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost
Diskusní večery
Diskusní večery Společnosti a vybrané prezentace ke stažení.
Studentský demografický klub
Studentský demografický klub je dobrovolnou organizací studentů všech úrovní a specializací oboru Demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přidružených oborů jiných vysokých škol a institucí a osobností působící pod hlavičkou České demografické společnosti (ČDS).
Kontakt
Česká demografická společnost sídlí v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Logo ČDS
Ke stažení
Možnost souborů pro stažení... (publikace apod.)

Akce dokumentů