E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2022

Kurz pro získání kvalifikace a odborné způsobilosti v oblasti používání pokusných zvířat
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje kurz pro získání kvalifikace a odborné způsobilosti (navrhování pokusů a projektů pokusů) v oblasti používání pokusných zvířat podle § 15d odst. 2a) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s biologickým nebo příbuzným VŠ vzděláním a uskuteční se v Praze ve dnech 14. 3. - 18. 3. 2022. Přihlašování je možné od 5.1. do 8.2.2022.
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením Mgr. Radima Hrdiny, Ph.D.
Přednáška na téma "Functionalization of adamantane and other bridged cycloalkanes" se bude konat hybridní formou dne 7. 1. 2022 ve 13:10 hod. Odkaz na online připojení je v pozvánce.
invitation-habilitation-lecture-radim-hrdina.pdf
INOVAČNÍ SNÍDANĚ.jpg
Inovační snídaně: Může být 3D tisk udržitelný?
Srdečně zveme všechny zájemce na další z cyklu Inovačních snídaní. Tentokrát na téma Může být 3D tisk udržitelný? Lze 3D tisknout z odpadu? Může být funkční estetika krokem na cestě k naplnění vize udržitelné budoucnosti? Je recyklovaný plast cirkulární a zároveň ušlechtilou surovinou pro architekturu? Vše se dozvíte v úterý 11. ledna 2022. Pozvání přijaly Jitka Hvězdová a Kateřina Nováková ze start-upu Plastenco a výzkumného ústavu při Fakultě architektury ČVUT, PETMAT. Registrace nutná.
JEŽEK.jpg
PETRIHO MISKA.jpg
JEŽEK LUPA.jpg
ZDRAVÍ LIDÉ.jpg
Ježci v hlavní roli příběhu o vzniku bakteriální rezistence
Rezistence k antibiotikům je důsledkem evolučních závodů ve zbrojení mezi mikroskopickými houbami a bakteriemi na tělech ježků. Takový závěr vyplývá z nové vědecké studie publikované v prestižním vědeckém časopise Nature. Účastnili se jí i dva čeští vědci, Pavel Hulva z katedry zoologie naší fakulty a Barbora Černá Bolfíková z České zemědělské univerzity v Praze.
JEŽEK LUPA.jpg
JEZEK_oříz.jpg
FWIS 2022 FCB prisp 940x788.jpg
16. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
V České republice zůstává zastoupení žen ve vědě dlouhodobě nízko. Nepříznivě tuto skutečnost ovlivňuje také pandemie. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.
Program STARS 2022 je otevřen
Přírodovědecká fakulta UK zahájila další ročník programu STARS, který podporuje talentované doktorandy z celého světa. V rámci STARS 2022 si mohou studenti vybrat některé z témat doktorského výzkumu, která jsou zveřejněna na webových stránkách od 10. ledna 2022. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2022.
STARS LOGO.jpg
stars baner.jpg
Program STARS 2022 je otevřen
Přírodovědecká fakulta UK zahájila další ročník programu STARS, který podporuje talentované doktorandy z celého světa. V rámci STARS 2022 si mohou studenti vybrat některé z témat doktorského výzkumu, která jsou zveřejněna na webových stránkách od 10. ledna 2022. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2022.
Schéma vývoje AU.jpg
Kolonizace Austrálie Evropany vedla k současným ničivým požárům
Proč stále častěji slýcháme o destruktivních požárech, když vypalování stanovišť bylo dříve běžným způsobem, jak získat prostor pro pastvu či zemědělství? Mezinárodní tým vědců pátral v jihovýchodní Austrálii po tom, jak se změnilo složení vegetace po příchodu kolonistů a čím se liší současné požáry od těch, které dříve cíleně zakládali domorodí obyvatelé. Jedním z autorů nové studie v časopise Frontiers in Ecology and the Environment je i docent Petr Kuneš z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK.
AKTUALITA LOGO.jpg
Obr.1.-Sykora_Prosicky.jpg
Obr.2-Shrnuti (1).jpg
Drobní pěvci stárnou obdobně jako lidé
O drobných ptácích se dlouho soudilo, že mají v důsledku predace tak vysokou úmrtnost, že prakticky „nemají čas“ zestárnout. Dvě nové studie publikované v mezinárodních časopisech Experimental Gerontology a Oecologia pod vedením doc. Michala Vinklera z Přírodovědecké fakulty UK však ukazují, že i přesto např. i běžné sýkory koňadry (Parus major) podobně jako lidé stárnou. Práce dokládají, že u nich dochází s věkem k poklesu celé řady fyziologických funkcí a nárůstu oxidačního poškození organismu. Na mezioborovém výzkumu, který trval bezmála deset let, se podíleli výzkumníci také z dalších českých akademických pracovišť: z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, České zemědělské univerzity a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
SYKORKA LOGO.jpg
Odhalit falešný včelí med bude snazší
Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití více metodických přístupů. Pomoci může nová metoda, kterou vyvinuli vědci z Přírodovědecké fakulty a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
med.jpg
Opatření děkana č. 01/2022 k tvorbě a použití sociálního fondu
OD 2022-01 k tvorbě a použití sociálního fondu.docx
OD 2022-01 k tvorbě a použití sociálního fondu.docx
CENTRUM PODPORY.jpg
Aktuality Centra pro podporu e-learningu
Rádi bychom vás informovali o plánech Centra pro podporu e-learningu v letním semestru 2022.
Anketa ZS2021.jpeg
ELEKTRONICKA ANKETA LOGO.jpg
NAKOPNI PRAHU.jpg
Soutěž #NAKOPNIPRAHU 2022
Hlavní město Praha, pod patronátem primátora hl. m., pořádá již 3. ročník soutěže #NAKOPNIPRAHU. Ta probíhá během 6 měsíců, od prosince 2021 do června 2022, kdy budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy. Finálové projekty budou vyhodnoceny odbornou porotou, která vybere 3 nejlepší, ty pak získají finanční odměnu.
NAKOPNI PRAHU LOGO.jpg
Soutěž #NAKOPNIPRAHU 2022
Hlavní město Praha, pod patronátem primátora hl. m., pořádá již 3. ročník soutěže #NAKOPNIPRAHU. Ta probíhá během 6 měsíců, od prosince 2021 do června 2022, kdy budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy. Finálové projekty budou vyhodnoceny odbornou porotou, která vybere 3 nejlepší, ty pak získají finanční odměnu.
OD 2022-01 k tvorbě a použití sociálního fondu.docx
Pojďte s námi NA KARLOVKU - připojte se online
Univerzita Karlova zve všechny zájemce o studium na online informační den NA KARLOVKU ONLINE. Vysílání tematicky zaměřených videí bude pro všechny uchazeče o studium na UK dostupné v sobotu 29. ledna. Diváci se mohou těšit nejen na videa nabitá informacemi a postřehy současných studentů, ale rovněž na možnost chatovat se zástupci všech 17 fakult.
logo UK.jpg
NAKARLOVKU-262-version1-970_300_carousel_popis20akce.jpg
Divadlo Na Jezerce - After Life v režii Jana Hřebejka - speciální sleva!
Divadlo na Jezerce tentokrát zve všechny své příznivce na první reprízu jejich novinky - After Life v režii Jana Hřebejka. Přijďte se podívat na hit Netflixu, kde hlavní roli Tonyho hraje Milan Šteindler, a to v pátek 3. června 2022 od 19.00 za speciální cenu 443 Kč (plná cena je 590 Kč)
63rd London International Youth Science Forum – 27th July to 10th August 2022
LIYSF 2022 will explore the future developments in the sciences, with lecture demonstrations, specialist seminars and debates led by a team of scientists and experts. As always, LIYSF will aim to cover a broad range of subjects across STEM fields and students will be able to tailor their programme to suit their own STEM interests. Recent speakers include Professor Dame Sarah Gilbert, Dr Maggie Aderin-Pocock, Professor Jim Al-Khalili, Dr Jeremy Farrar and Professor Dame Jocelyn Bell-Burnell.
4EU.jpg
Univerzity Aliance 4EU+ otvírají online kurzy
V letním semestru 2022 nabízí většina univerzit 4EU+ online kurzy pro zájemce z řad studentů ostatních univerzit. Katalogy kurzů budou zveřejňovány postupně podle akademického harmonogramu jednotlivých institucí. Bližší informace najdete v této aktualitě.
LOGO 4EU.jpg
FYZIOLOGICKÝ USTAV.jpg
Den fyziologie a medicíny pro vysokoškoláky
Fyziologický ústav AV ČR připravil pro studenty přírodovědeckého a medicínského zaměření speciální den otevřených dveří s nabídkou zajímavých témat pro bakalářské či magisterské práce i témata pro studium PhD. Vědci z FGÚ vás s nimi seznámí prezenční i online formou a budete mít možnost nahlédnout i do jejich laboratoří, vše 24. 2. 2022
hana metodika.jpg
hana mapa.jpg
hana regpol.jpg
Kde se inspirovat pro výuku politické geografie?
Zásadním problémem výuky politické geografie na středních školách jsou podle samotných učitelů nedostatečné informace ze současného geografického výzkumu a didaktické materiály, které by přinášely modernější náhled na aktuální témata. Cílem právě ukončeného projektu „Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách“ proto bylo alespoň částečně odstranit tento problém vytvořením výstupů, které nabízí možnosti zapojení současných politicko-geografických témat do výuky. Projekt byl řešený na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za podpory Technologické agentury České republiky.
hana logo web.jpg
biodiversity crisis.png
European Congress of Conservation Biology 2022
Society for Conservation Biology je patrně nejrenomovanější společností v oboru ochrany přírody. Její letošní konference proběhne 22.-26. 8. v areálu ČZU. Konferenční příspěvky je možné zasílat do 15. 2. 2022.
biodiversity crisis_213.png
European Congress of Conservation Biology 2022
Society for Conservation Biology je patrně nejrenomovanější společností v oboru ochrany přírody. Její letošní konference proběhne 22.-26. 8. v areálu ČZU. Konferenční příspěvky je možné zasílat do 15. 2. 2022.
didaktika.jpg
didaktika fotka kolektiv.jpg
Komunita KUDBi
Katedra učitelství a didaktiky biologie spouští zbrusu nový projekt nazvaný "Komunita KUDBi" s cílem rozšířit propojení s pedagogy, studenty i nepedagogy z praxe a za tímto účelem spouští i nové webové stránky. Na nich najdete nejen informace o činnosti KUDBi, ale také rozcestník pro přihlašování na kurzy, organizované katedrou. Základem aktivit je vzdělávání budoucích učitelů v bakalářských a magisterských oborech se zaměřením na vzdělávání a také výzkum v pedagogicko-didaktické oblasti.
KUDBi komunikta.jpg
Komunita KUDBi
Katedra učitelství a didaktiky biologie spouští zbrusu nový projekt nazvaný "Komunita KUDBi" s cílem rozšířit propojení s pedagogy, studenty i nepedagogy z praxe a za tímto účelem spouští i nové webové stránky. Na nich najdete nejen informace o činnosti KUDBi, ale také rozcestník pro přihlašování na kurzy, organizované katedrou. Základem aktivit je vzdělávání budoucích učitelů v bakalářských a magisterských oborech se zaměřením na vzdělávání a také výzkum v pedagogicko-didaktické oblasti.
Odstávka ICT služeb fakulty
V pátek 11. 2. 2022 od 13.00 do cca 20.00 hodin dojde k odstávce fakultního firewallu a v jejím důsledku nebudou dostupné ICT služby fakulty. Jedná se o kompletní síťový provoz, telefonie, fakultní servery, weby, aplikace a také o přístup do internetu, a to jak po pevné síti, tak i o Eduroam.
firewall.jpg
firewall.jpg
STIPENDIUM.pdf
STIPENDIUM JPG.jpg
Nabídka stipendií v zimním semestru 2022/2023 v Německu
Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) vypisuje výběrové řízení na poskytnutí stipendií na zimní semestr 2022/2023, a to na vybranou vysokou školu či univerzitu v Německu. Uzávěrka přihlášek do 31. 3. 2022.
DEMOGRAFIE DISKUZE.jpg
Pozvánka na diskusi: SLDB 2021: Víme už, kolik nás je?
Geografická sekce PřF UK srdečně zve všechny zájemce na další moderovanou diskusi z cyklu Geografických pondělků, která proběhne v pondělí 14. února 2022 od 16:30 hybridní formou. Tentokrát se odborníci zaměří na problematiku sčítání obyvatelstva a demografické statistiky.
DISKUZE OBRAZEK.jpg
Pozvánka na diskusi: SLDB 2021: Víme už, kolik nás je?
Geografická sekce PřF UK srdečně zve všechny zájemce na další moderovanou diskusi z cyklu Geografických pondělků, která proběhne v pondělí 14. února 2022 od 16:30 hybridní formou. Tentokrát se odborníci zaměří na problematiku sčítání obyvatelstva a demografické statistiky.
DISKUZE PLAKATEK.jpg
Upozornění právního odboru, týkající se dovozu zboží ze zemí mimo EU
V říjnu roku 2021 došlo ke změně legislativy, týkající se dovozu zboží ze zemí mimo EU. Tyto změny mohou přispět k výraznému zdražení dovážených zásilek. V návaznosti na výše uvedené je při dovozu zboží z těchto zemí nutné dát pozor na následující:
EXPERIENTIA.jpg
Online meeting pro zájemce o zahraniční stáže a start-up granty
Chcete letos s Nadací Experientia vycestovat na zahraniční stáž nebo si založit vlastní výzkumnou skupinu? Tak si nenechte ujít online meeting, kde se dozvíte, jak na to. Ten se koná 15.2. od 10 hod. a vaše dotazy zodpoví tým Nadace Experientia stipendisté pro rok 2021 z University of Cambridge, ETH Zürich a držitel start-up grantu pro rok 2021-2023 z VŠCHT Praha.
ZKUS UČIT BANER.png
Zkus učit!
Program Zkus učit!, který je projektem spolku Výluka, z.s., spouští svůj jarní běh, ve kterém si může kdokoliv na týden vyzkoušet práci učitele. Před třídu se může postavit každý, koho toto smysluplné a důležité povolání zajímá. Program Zkus učit! proběhne v březnu, dubnu a květnu a přihlášky jsou otevřené již nyní. Více informací v této aktualitě.
tasmánie.jpeg
soutěž Ceny Czechitas
Nezisková organizace Czechitas otevírá další ročník soutěže Ceny Czechitas, určené pro studentky, které úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT a pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe. Samotným studentkám garantujeme nové zkušenosti a kontakty na firmy v IT oboru. Registrace do soutěže končí 28. 2. 2022.
checitas.png
Upozornění na podvodné telefonáty z technické podpory Microsoft
Upozorňujeme fakultní uživatele na výskyt podvodných telefonátů, kdy na mobilní číslo uživatele volá technická podpora MS z českého telefonního čísla (pravděpodobně podvrženého) a snaží se uživatele přesvědčit o nutnosti zásahu na jeho zavirovaném PC.
Polarografie slaví 100 let
Polarografie, po řadu let považovaná za královnu mezi analytickými metodami, slaví 10. února 2022 výročí 100 let od svého vzniku. Objevitel této vědecké metody, která tehdy proslavila Československo v odborných kruzích celého světa, nositel Nobelovy ceny prof. Jaroslav Heyrovský, působil i na naší fakultě, kde založil katedru fyzikální chemie.
Heyrovsky_Jaroslav_crop.jpg
POLAROGRAF.jpg
Nový pohled na vývoj raných interakcí mezi proteiny a RNA
Komplexy protein-RNA jsou v moderním životě všudypřítomné a jsou nezbytné pro mnoho fází buněčného cyklu a metabolismu. Nový výzkum přináší experimentální podklady, které poskytují nový pohled na to, jak se vyvinuly rané interakce proteinů a RNA. Práce byla nedávno publikována v prestižním časopise Molecular Biology and Evolution týmem vedeným Klárou Hlouchovou z katedry buněčné biologie a ÚOChB AV ČR.
KLARA.jpg
živohošť.jpg
podolsko.jpg
hráze.jpg
Výstava „Vltava – proměny historické krajiny“
Rozsáhlá výstava „Vltava – proměny historické krajiny“ nabízí unikátní pohled na původní údolí Vltavy před vznikem kaskády přehrad a seznamuje s aspekty změn krajiny a jejího osídlení. Tato výstava, na níž se podíleli i geografové z Přírodovědecké fakulty UK, probíhá v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze Dejvicích od 8. února do 7. dubna a je zdarma přístupná široké veřejnosti.
hráze.jpg
image_thumb (1)kckj.jpg
VLCI TERITORIA.jpg
Počet vlčích teritorií se v Česku rozrostl o dvě, potvrdil každoroční monitoring
Díky unikátnímu terénnímu monitoringu šelem se v roce 2021 podařilo zmapovat čtyřiadvacet vlčích teritorií, která alespoň částečně zasahovala na území Česka. Oproti údajům ze sezóny 2019/2020 jich je o dvě více - v Orlických horách a v Českém lese. Většina z nich se nacházela v Čechách, a to spíše v pohraničních oblastech. Některá na naše území zasahovala jen nepatrně. V osmnácti případech se jednalo o smečky, ve čtyřech případech o vlčí pár a ve dvou o teritoriální jedince. Genetické analýzy prováděla Přírodovědecká fakulta UK.
LOGO.jpg
MAPA VLČÍ SMEČKA.jpg
Upozornění na podvodné telefonáty z technické podpory Microsoft
Upozorňujeme fakultní uživatele na výskyt podvodných telefonátů, kdy na mobilní číslo uživatele volá technická podpora MS z českého telefonního čísla (pravděpodobně podvrženého) a snaží se uživatele přesvědčit o nutnosti zásahu na jeho zavirovaném PC.
BIO ČVTRTEK.jpg

Akce dokumentů