E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpozornění právního odboru, týkající se dovozu zboží ze zemí mimo EU

V říjnu roku 2021 došlo ke změně legislativy, týkající se dovozu zboží ze zemí mimo EU. Tyto změny mohou přispět k výraznému zdražení dovážených zásilek. V návaznosti na výše uvedené je při dovozu zboží z těchto zemí nutné dát pozor na následující:


a) zásilky do hodnoty v přepočtu 150 EUR již nadále nejsou osvobozeny od DPH. Sazba DPH činí standardně 21% z hodnoty zboží (tj. nikoli z ceny, za kterou jej dovážíme - i v případě daru bude DPH vyměřeno), cena přepravného se započítává do hodnoty zboží pro účely výpočtu DPH; 


b) Česká pošta v souvislosti s touto změnou zavedla správní poplatek 700 Kč za vyřízení proclení zásilky. V současné době je to jediný přepravce, u kterého evidujeme existenci takového poplatku, upozorňujeme tedy, že může být ekonomicky výhodnější pro dovoz zboží zvolit jiného, nadnárodního přepravce.

Publikováno: Pondělí 07.02.2022 09:50

Akce dokumentů