E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2022

Upozornění na podvodné telefonáty z technické podpory Microsoft
Upozorňujeme fakultní uživatele na výskyt podvodných telefonátů, kdy na mobilní číslo uživatele volá technická podpora MS z českého telefonního čísla (pravděpodobně podvrženého) a snaží se uživatele přesvědčit o nutnosti zásahu na jeho zavirovaném PC.
BIO ČVTRTEK.jpg
Biologické čtvrtky ve Viničné: Chewing the fat a další přednášky v letním semestru
Srdečně zveme všechny zájemce na další z Biologických čtvrtků, tentokrát na přednášku Chewing the fat. S tématem zdraví člověka a planety a jeho souvislostí s budoucí poptávkou po ropě a tucích vystoupí čestný profesor ochrany přírody Erik Meijaard ze School of Anthropology and Conservation, University of Kent, a to ve čtvrtek 17. února 2022 v 17.15 v Posluchárně Fotochemie ve Viničné 7, Praha 2.
BIO ČTVRTEK LOGO.jpg
GR.jpg
Geografické rozhledy: Volby
Zajímají vás parlamentní volby 2021 z geografické perspektivy? Jak je to s volební manipulací v Česku nebo Jak se můžete zapojit do fungování obce aneb volby jsou jen začátek? Odpověď na tyto otázky i mnoho dalšího, najdete v třetím čísle 31. ročníku Geografických rozhledů na téma Volby, které právě vychází.
GR logo.jpg
Geografické rozhledy: Volby
Zajímají vás parlamentní volby 2021 z geografické perspektivy? Jak je to s volební manipulací v Česku nebo Jak se můžete zapojit do fungování obce aneb volby jsou jen začátek? Odpověď na tyto otázky i mnoho dalšího, najdete v třetím čísle 31. ročníku Geografických rozhledů na téma Volby, které právě vychází.
Praktický projektový seminář: Rozjeď projekt!
V semináři Rozjeď projekt zbývá ještě pár volných míst. Zájemci si na vlastním nápadu zažijí proces vytváření nové služby nebo produktu, a to od prvotní myšlenky až po realizaci. Vyzkouší si tak týmovou spolupráci nebo třeba tvorbu business plánu, který poté otestují se skutečnými zákazníky. Setkávání probíhá každou středu 13.00 – 15.00 v Kampusu Hybernská nebo online v případě omezení. První, informační, setkání proběhne 23. 2. 2022.
Nabídka volitelných předmětů
Hledáte volitelné předměty, které Vám otevřou nové obzory? Pak využijte nabídky Centra pro přenos poznatků a technologií UK. To pro Vás připravilo výběr interdisciplinárních předmětů vhodných pro všechny studenty UK napříč obory. Kurzy vyučují odborníci z praxe a důraz je kladen na praktickou využitelnost poznatků.
kurz „Covid-19 and data literacy: A comprehensive journey into the Odyssey of our era“
V rámci spolupráce ve 4EU+ je pro studenty vypsán nový kurz „Covid-19 and data literacy: A comprehensive journey into the Odyssey of our era“. Kurz je určen pro studenty všech úrovní a oborů a je plně online. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2022.
ESEB.jpg
Kongres evolučních biologů ESEB 2022
Ve dnech 14.-19. srpna 2022 proběhne v Kongresovém centru Praha kongres Evropské společnosti pro evoluční biologii - ESEB 2022. Kongresy ESEB jsou pořádány každé dva roky a v současnosti patří mezi největší konference v oblasti evoluční biologie.
ESEB LOGO.jpg
karpaty.jpg
Sympozium "Biogeografie Karpat"
Již třetí mezioborové sympozium na téma "Biogeografie Karpat" pořádá ve dnech 12. - 14. 9. 2022 Přírodovědecká fakulta UK pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy. Sympozium nabízí vědcům, kteří se zabývají biodiverzitou a evolucí karpatské bioty, vynikající příležitost podělit se o své nejnovější poznatky a navázat kontakty se svými kolegy s oboru.
karpaty logo.jpg
KNIHOVNA CHEMIE.jpg
Zahrajte si deskovky z Knihovny chemie
Knihovna chemie nabízí všem zájemcům možnost zapůjčení společenských her a to na dobu až 21 dnů.
Workshop Design Thinkingu
Kreativní myšlení je jako jízda na kole - dá se naučit! Zveme všechny zájemce na intenzivní online workshop zaměřený na Design Thinking, který připravila Inovační laboratoř UK společně s Grow with Google. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2022, od 14 do 19 hod.
Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, který podporuje pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost fakulty, vyhlašuje i v letošním roce výzvu pro podávání žádosti o Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Konečný termín pro podávání žádostí je 27. 3. 2022
znak přfuk.jpg
Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou
Nadační fond Přírodovědecké fakulty UK, který podporuje pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost fakulty, vyhlašuje i v letošním roce výzvu pro podávání žádosti o Příspěvek na cestu studentky nebo studenta do zahraničí na zkušenou. Konečný termín pro podávání žádostí je 27. 3. 2022
Prohlášení vedení PřF UK k situaci na Ukrajině
Vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a předsednictvo Akademického senátu fakulty jednoznačně stojí za vyhlášením rektorky Univerzity Karlovy z 24. 2. 2022, s jehož textem se plně ztotožňují.
Stanovisko akademického senátu k ruské agresi na Ukrajině
Předsednictvo Akademického senátu PřF UK projednalo a po diskuzi se členy akademického senátu přijalo stanovisko k invazi ruských vojsk na Ukrajinu dne 24.2. 2022. Akademický senát PřF UK důrazně odsuzuje agresi Ruska vůči Ukrajině a plně podporuje ukrajinské studenty na Přírodovědecké fakultě UK i v celé akademické obci.
Jedna miliarda dolarů na zastavení úbytku orangutanů nestačí
Nová studie nedávno zveřejněná v prestižním časopise Current Biology ukazuje, že orangutanů stále rychleji ubývá, přestože do jejich ochrany bylo v letech 2000-2020 investováno více než jedna miliarda amerických dolarů. Jedním ze spoluautorů studie je Erik Meijaard, který byl do konce února hostujícím profesorem na katedře ekologie naší fakulty.
orangutan.jpg
orangutan I.jpg
Pomoc studentkám, studentům a zaměstnancům dotčeným konfliktem na Ukrajině
Vedení Univerzity Karlovy v čele s rektorkou prof. Milenou Králíčkovou v návaznosti na včera vydané Prohlášení odsuzující agresi putinovského Ruska připravilo konkrétní kroky nejen na pomoc studentkám, studentům a dalším zaměstnancům z oblastí dotčených konfliktem, ale v případě potřeby i jejich rodinám.
SBÍRKA "POMOC PRO UKRAJINU" NA PřF UK
Sbírka bude probíhat ve vestibulech budov Albertov 6 a Viničná 7 od pondělí 28.2. 2022 - dary nechte odložené na těchto dvou sběrných místech. Další informace budou dále průběžně aktualizovány.
ukrajina srdce.png
Solidarita PřF UK s Ukrajinou
Tato stránka shromažďuje informace o dění na PřF UK, které souvisí se situací na Ukrajině.
znak_modrá_žlutá.png
LIBOR JELEN.jpg
S Ruskem už si nikdo nebude chtít špinit ruce, říká politický geograf, který invazi předvídal
Válka na Ukrajině je pro Rusko destruktivní, absolutně se zdiskreditovalo. Snad Vladimir Putin nezešílel natolik, aby použil jaderné tlačítko, říká v rozhovoru pro Novinky.cz politický geograf Libor Jelen z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
UKRAJINA obr..jpg
PEROKRESBA.jpg
ANIMACE.jpeg
ANIMACE VÝVOJE KRAJINY.jpeg
Ašsko - krajina v proměnách času
Tým odborníků z České republiky a Bavorska se rozhodl prozkoumat krajinu na česko-bavorsko-saském pomezí. Cílem je pomocí nejrůznějších vědeckých metod odpovědět na to, proč se zrovna tady dochovaly poslední populace perlorodky říční a dalších vzácných druhů rostlin a živočichů. Jedním z členů výzkumného týmu je i doc. Petr Kuneš z katedry botaniky PřF UK.
LOGO AŠSKO.jpg
Geografické pondělky: Ruská válka na Ukrajině - příčiny, formy a důsledky konfliktu
Od akademického roku 2021/2022 pořádá Geografická sekce PřF UK pravidelné debaty s odborníky z akademické i veřejné sféry na aktuální témata. Tím příštím, v pondělí 7. března 2022 v 17.30 hod. ve Velké geologické posluchárně, bude Ruská válka na Ukrajině - příčiny, formy a důsledky konfliktu. Diskuzi můžete sledovat i online.
VLAJKA UKRAJINY.jpg
Geografické pondělky: Ruská válka na Ukrajině - příčiny, formy a důsledky konfliktu
Od akademického roku 2021/2022 pořádá Geografická sekce PřF UK pravidelné debaty s odborníky z akademické i veřejné sféry na aktuální témata. Tím příštím, v pondělí 7. března 2022 v 17.30 hod. ve Velké geologické posluchárně, bude Ruská válka na Ukrajině - příčiny, formy a důsledky konfliktu. Diskuzi můžete sledovat i online.
KŘEMEN LETÁK.jpg
Minerálem roku 2022 je křemen
Rok 2022 byl Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA) pod pod záštitou OSN/UNESCO vyhlášen rokem mineralogie. Minerálem roku byl na naší fakultě vyhlášen křemen. V této souvislosti právě vychází nové, speciální, číslo fakultního magazínu Přírodovědci.cz a rovněž pro vás připravujeme i popularizační seminář Křemen, který se uskuteční 3. května 2022 na pražském Albertově.
OBÁLKA KŘEMEN.png
COVID.jpg
Konference: Racionální přístupy ke covid-19 napříč disciplínami
Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci Iniciativy Sníh na téma Racionální přístupy ke covid-19 napříč disciplínami, která si klade za cíl poskytnout odborné i laické veřejnosti komplexní pohled na racionální a evidence- based přístupy k pandemii covid 19. Konference se koná 8. března 2022 od 10.00 hod. v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1 a také online prostřednictvím platformy ZOOM. Organizátorem konference je i Iniciativa Sníh a Přírodovědecká fakulta UK.
logo konference.jpg
KOSTNI DREN LOGO.jpg
KOSTNI DREN.png
Nábor do registru dárců kostní dřeně
Přírodovědecká fakulta UK se již potřetí zapojí do hledání vhodných dárců kostní dřeně. Nábor do registru dárců se uskuteční dne 23. 3. v čase 10 až 16 hod. v učebně G2 budovy na Albertově 6, Praha 2.
KOSTNI DREN LOGO.jpg
Nábor do registru dárců kostní dřeně
Přírodovědecká fakulta UK se již potřetí zapojí do hledání vhodných dárců kostní dřeně. Nábor do registru dárců se uskuteční dne 23. 3. v čase 10 až 16 hod. v učebně G2 budovy na Albertově 6, Praha 2.
quovadis chemie.jpg
Quo vadis chemie: What can we learn from the depiction of the 16th and 17th Centuries Alchemical Laboratories
Zveme všechny zájemce na další přednášku z cyklu Quo vadis chemie. Přednáška Mgr. Ivo Purše, Ph.D. z Ústavu dějin umění AV ČR na téma "What can we learn from the depiction of the 16th and 17th Centuries Alchemical Laboratories" se koná v pondělí 14. března 2022 v 15. 00 hod, Hlavova 8, Praha 2.
quo vadis logo.jpg
biologicke ctvrtky 10.3..jpg
Biologické čtvrtky ve Viničné: Dějiny, změny podnebí i vymírání
Srdečně zveme všechny zájemce na další z cyklu Biologických čtvrtků. Přednáška Mgr. Miroslava Kolaříka, Ph.D. z katedry botaniky a katedry genetiky a mikrobiologie na téma Dějiny, změny podnebí i vymírání aneb Jak houby ovlivňují světový řád se koná ve čtvrtek 10.března v 17:15 v Posluchárně Fotochemie, Viničná 7, Praha 2.
logo.jpg
Biologické čtvrtky ve Viničné: Dějiny, změny podnebí i vymírání
Srdečně zveme všechny zájemce na další z cyklu Biologických čtvrtků. Přednáška Mgr. Miroslava Kolaříka, Ph.D. z katedry botaniky a katedry genetiky a mikrobiologie na téma Dějiny, změny podnebí i vymírání aneb Jak houby ovlivňují světový řád se koná ve čtvrtek 10.března v 17:15 v Posluchárně Fotochemie, Viničná 7, Praha 2.
Seminář: Vzdělávání studentů se specifickými poruchami
Seminář, který se koná 31. března 2022 od 13.00, je zaměřen na to, jak správně interpretovat závěry ve funkční diagnostice. Osvětleny budou rovněž projevy obtíží ve vztahu ke konkrétním oblastem studia a možnosti modifikace studijních podmínek. Účastnit se mohou všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu se studenty se specifickými poruchami učení, nebo si chtějí prohloubit své znalosti o této diagnoze. Místo konání bude upřesněno. Registrace nutná.
MUČKA.jpg
Inovační snídaně UK: Jaký je mediální obraz světa a co je realita za ním?
Zveme všechny zájemce na Inovační snídani UK: Jaký je mediální obraz světa a co je realita za ním?, která se koná v úterý 22.3.2022 od 9:30 v Kampusu Hybernská nebo jako online událost. Na snídani se dozvíte více o možnostech i limitech tradiční žurnalistiky - na pozadí (příkladu) války na Ukrajině; o nových trendech a řešeních v mediálním světě a o inovaci, kterou chce do tohoto systému přinést Atlas dnešního světa.
Týden mozku 2022
Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) - celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Již 23. ročník festivalu proběhne od 14. do 20. března 2022. Jednou ze spolupracujících organizací je i Přírodovědecká fakulta UK.
Varování zaměstnanců a studentů UK před zvýšeným rizikem kybernetických útoků
V této době pozorujeme zvýšenou aktivitu počítačových útočníků. Rádi bychom Vás upozornili na nejčastější podvody:
ALZHEIMR.jpg
TYDEN MOZKU AKTUALITA.jpg
TYDEN MOZKU.jpg
Probíhá výběrové řízení pro výjezdy zaměstnanců
Aktuálně probíhá výběrové řízení na výjezdy v 2.čtvrtletí roku 2022 (v období 1.4.- 30.6.2022). Termín pro přihlášení je do 23.3.2022 do 12. hod. Informace k přihlášení naleznete v sekci pokyny a výběr účastníků na webu mobilit zaměstnanců.
DSC_0683.jpg
LISTINA.jpg
Jmenování prof. Ivana Hirsche emeritním profesorem Univerzity Karlovy
Na návrh Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UK byl na jejím zasedání dne 10. března 2022 emeritním profesorem Univerzity Karlovy jmenován prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. Dekret převzal z rukou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy.
znak přfuk.jpg
prof. HIRSH.jpg
BIOLOGICKE CTVRTKY ŽARSKY.jpg
Biologické čtvrtky ve Viničné: Jinde, jindy a jinak - o původu suchozemských rostlin
Dalším z Biologických čtvrtků Vás tentokrát provede Mgr. Jakub Žárský, Ph.D. Jeho přednášku na téma Jinde, jindy a jinak - o původu suchozemských rostlin si můžete poslechnout ve čtvrtek 17. března 2022 v 17:15 v Posluchárně Fotochemie, Viničná 7, Praha 2.
logo.jpg
Erik-Meijaard-cropped_400x400.jpg
BENEFIČNÍ UTKÁNÍ.png
Benefiční hokejové utkání Přírodověda UK x Medici UK již tuto středu
Hokejisté fakultních hokejových týmů UK uspořádají benefiční utkání na pomoc lidem, které zasáhla ruská invaze na Ukrajinu. Hokejové utkání se uskuteční 16. března od 20:00 na zimním stadionu Eden ve Vršovicích. Výtěžek z benefičního utkání bude poukázán na fond Paměť národa.
obrazek utkani.jpg
Benefiční hokejové utkání Přírodověda UK x Medici UK již tuto středu
Hokejisté fakultních hokejových týmů UK uspořádají benefiční utkání na pomoc lidem, které zasáhla ruská invaze na Ukrajinu. Hokejové utkání se uskuteční 16. března od 20:00 na zimním stadionu Eden ve Vršovicích.
WORKSHOP 210322.png
Workshop: Jak na mluvený projev a veřejné vystupování
Srdečně zveme všechny zájemce na worskshop z cyklu Komunikace vědy, tentokrát na téma Jak na mluvený projev a veřejné vystupování, který se koná v pondělí 21. 3. 2022 od 16 do 19 hod. v Kampusu Hybernská. Workshopem provede Ondřej Lidický, herec, improvizátor a biochemik z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Akce je určená pro mladé a zkušené vědce, kteří by se rádi posunuli v oblasti komunikace vědy. Kapacita je omezená.
Online workshop pro žadatele o ERC granty: první část
Akce proběhne 25 – 27. 5. 2022 a je určena pro výzkumníky, kteří se plánují ucházet o grant European Research Council (ERC) ve výzvách 2023 – zejména o Starting nebo Consolidator Grant. ERC granty jsou udělovány až na 5 let a financují riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Pro účast na workshopu je potřeba nejprve kontaktovat Oddělení projektového řízení.
ČESKÁ FILHARMONIE STUDENTUM.jpg
Výjimečná možnost navštívit vybrané koncerty České filharmonie za 100 Kč
Česká filharmonie nabízí výjimečnou možnost navštívit její vybrané koncerty za 100 Kč, a to i ty, které se jeví jako zcela vyprodané. Nabídka platí pro studenty, držitele karty ISIC.
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D.
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D., na téma "Flexibilita kapilární elektroforézy a její analytické aplikace", která se bude konat hybridní formou 29. 3. 2022 ve 14:00 hod. Odkaz na online připojení je uveden v pozvánce.
Pozvanka_Krizek.pdf
Letní škola ve Varšavě - „4EU+ Against Cancer SUMMER SCHOOL“
Rádi bychom Vás informovali o letní škole s názvem „4EU+ Against Cancer SUMMER SCHOOL“ která proběhne ve Varšavě 3.- 9. července. Účelem této letní školy je poskytnout studentům přehled o mnoha složkách komplexního a multidisciplinárního výzkumu v onkologii. Kromě toho budou prezentovány stručné informace o obecných principech financování vědy v oblasti onkologii.
ŠEK A MRAVENEC.png
NA WEB NASTOUPENY.jpg
částka.jpg
VYTEZEK.jpg
Benefiční hokejové utkání pro Ukrajinu rozjásalo Eden
​Ve středu 16.3.2022 proběhlo na zimním stadionu Eden benefiční hokejové utkání na podporu Ukrajiny. Během něj se vybralo neuvěřitelných 192 862 Kč. Tato částka poputuje na sbírku Paměti národa, s jejíž pomocí bude na Ukrajinu dodán zejména zdravotnický materiál, ochranné vesty, helmy apod.
LOGO.jpg
Benefiční hokejové utkání pro Ukrajinu rozjásalo Eden
Ve středu 16.3.2022 proběhlo na zimním stadionu Eden benefiční hokejové utkání na podporu Ukrajiny. Během něj se vybralo neuvěřitelných 192 862 Kč. Tato částka poputuje na sbírku Paměti národa, pomocí které bude na Ukrajinu dodán zejména zdravotnický materiál, ochranné vesty, helmy apod.
Iniciativa Hlavák hledá dobrovolníky!
Chcete pomáhat lidem utíkajícím před válkou z Ukrajiny v Praze? Staňte se dobrovolníkem na Hlavním nádraží. Iniciativa Hlavák funguje od září 2015 a pomáhá přijíždějícím uprchlíkům přímo na Hlavním nádraží v Praze. Dává jim první důležité informace, pomáhá jim s přesunem do Kongresového centra a dalších registračních center, poskytuje občerstvení a v některých případech i krátkodobé ubytování, případně pomáhá při tranzitu lidem, kteří pokračují do třetích zemí.

Akce dokumentů