E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž #NAKOPNIPRAHU 2022

Hlavní město Praha, pod patronátem primátora hl. m., pořádá již 3. ročník soutěže #NAKOPNIPRAHU. Ta probíhá během 6 měsíců, od prosince 2021 do června 2022, kdy budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy. Finálové projekty budou vyhodnoceny odbornou porotou, která vybere 3 nejlepší, ty pak získají finanční odměnu.

  • Akce probíhá od prosince 2021 - vyhlášení výzvy do června 2022 ( únor - květen probíhá vlastní práce na projektech)
  • Hlásit se mohou 2-5 členné týmy, které si zvolí jednu z projektových výzev, tu pak dále rozvedou
  • Cílem je představit funkční prototyp nové služby či produktu odborné porotě, složené ze zástupců města i nezávislých expertů a následně i široké veřejnosti
  • Hodnotitelé konceptu nové služby nebo produktu jsou odborníci z řad HMP i externisté
  • Semifinále účasti s účastí 20 týmů proběhne formou představení celého prototypu včetně business plánu odborně porotě (únor - duben 2022).
  • 10 dopracovaných finálových projektů bude detailně vyhodnoceno a odborná porota vybere 3 nejlepší, které získají i finanční odměnu (červen 2022)

Podrobné informace najdete na www.nakopniprahu.cz

Publikováno: Čtvrtek 13.01.2022 11:10

Akce dokumentů