E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPolarografie slaví 100 let

Polarografie, po řadu let považovaná za královnu mezi analytickými metodami, slaví 10. února 2022 výročí 100 let od svého vzniku. Objevitel této vědecké metody, která tehdy proslavila Československo v odborných kruzích celého světa, nositel Nobelovy ceny prof. Jaroslav Heyrovský, působil i na naší fakultě, kde založil katedru fyzikální chemie.

Metoda polarografie umožnila jednoduchým způsobem a při nízkých nákladech zjistit, jaké látky a v jakém množství se ve zkoumaném prostředí nacházejí. Funguje na principu měření elektrického proudu, který prochází rtuťovou kapkou a roztokem, do něhož rtuť odkapává.

Polarografie byla prof. Heyrovským  po mnoho let rozvíjena, zjednodušována, představována a propagována na jeho zahraničních cestách. Na pražské Univerzitě Karlově vznikla dokonce první polarografická škola a v roce 1925 sestrojil prof. Heyrovský spolu s japonským žákem Masuzó Šikatou první polarograf, který při měření automaticky zaznamenával křivky. 

V průmyslu se pomocí této metody určuje složení surovin nebo produktů, a to jak žádoucích, třeba vitaminů, tak nežádoucích, jako jsou pesticidy. Medicína ji využívá mj. při krevních rozborech. Polarografie rovněž umožnila určit některé choroby, např. rakovinu a to díky analýze změny bílkovin v krvi.  Dodnes na jejím principu fungují také glukometry, čidla pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku nebo sondy optimalizující poměr benzinu a vzduchu zážehových motorů. 


Prof. PhDr. Jaroslav Heyrovský, DSc. (1890 – 1967)

  • český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie, zakladatel tzv. československé elektrochemické školy
  • - po studiu na Filozofické fakultě pražské univerzity, obor chemie, fyzika a matematika (samostatná přírodovědecká fakulta tehdy ještě neexistovala) pokračoval na londýnské Univerzity College studiem fyzikální chemie
  • - v průběhu 1. sv. války byl lékárenským chemikem a rentgenologem v rakouských nemocnicích

- navázal na práci profesora Bohumila Kučery, který Heyrovského upozornil na obecné otázky elektrokapilarity a na neshody hodnot povrchového napětí 

-  v roce 1922 vyvinul polarografii, což je metoda používající měření elektrického proudu, který prochází rtuťovou kapkou a roztokem, do něhož rtuť odkapává

- po válce působil na Univerzitě Karlově, kde se v roce 1926 stal profesorem

 - v roce 1951 spoluzakládal Polarografický ústav, v jehož čele stál do roku 1963


Zdravice dr. Raji Heyrovské, snachy akademika Jaroslava Heyrovského: 

Hundred years ago on February 10, Jaroslav Heyrovsky used renewable dropping mercury electrode as a tool for obtaining the current, voltage curve for dissolved solutes in solutions. Thus, polarography was born and has now stood a century as a unique electrochemical method thanks to the renewable fresh metal/solution interface which makes the current, voltage curves absolutely reproducible. May polarography thrive!

Dr. Raji Heyrovska


 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 10.02.2022 11:15

Akce dokumentů