E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení16. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

V České republice zůstává zastoupení žen ve vědě dlouhodobě nízko. Nepříznivě tuto skutečnost ovlivňuje také pandemie. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.

Přihlášky jsou již přijímány!

Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:

  •  věk do 40 let (dovršení 40 let věku do 31. 10. 2022 včetně);
  • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy, vědy o živé přírodě, chemických a fyzikálních věd.

Pravidla jsou umístěna na www.prozenyvevede.cz.

Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:

  • 600 000 korun, které si rozdělí a jež mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry.
  • Absolvování mediálního tréninku.
  • Možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz do 28. února 2022.

Těšíme se na vás!

 

Publikováno: Pátek 07.01.2022 11:35

Akce dokumentů