E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenísoutěž Ceny Czechitas

Nezisková organizace Czechitas otevírá další ročník soutěže Ceny Czechitas, určené pro studentky, které úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT a pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe. Samotným studentkám garantujeme nové zkušenosti a kontakty na firmy v IT oboru. Registrace do soutěže končí 28. 2. 2022.

Jak Cena Czechitas probíhá?

Cena Czechitas je celorepublikovou soutěží se dvěma spádovými oblastmi Čechy/Morava. Porota složená ze zástupců zapojených firem a Czechitas vybere za každou oblast 4 finalistky. Ty následně absolvují měsíční mentoring u vybraných partnerů soutěže.

Mentoring probíhá formou několika setkání studentky a mentora. Cílem mentoringu je rozvinout nápady, které vyplynuly z bakalářské práce, a připravit se tak na závěrečnou prezentaci.

Celou soutěž zakončíme slavnostním Galavečerem, na kterém studentky odprezentují své projekty (včetně výstupů z mentoringu) a porota vybere vítězky.

Co můžeš získat?

- Hromadu zkušeností (do CV)
- Propojení teorie s praxí
- Nové kontakty
- Zpětnou vazbu od profesionálů
- Naučíš se prodat svůj nápad
- Sladkou třešničkou je finanční odměna pro vítězky 5 000 Kč a věcné ceny

 

Pravidla soutěže, registrace a další informace najdete zde: 

Publikováno: Pondělí 07.02.2022 15:10

Akce dokumentů