E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2022

Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením RNDr. Petra Košovana, Ph.D., na téma "Acid-base equilibria at the nanoscale"
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením RNDr. Petra Košovana, Ph.D., na téma "Acid-base equilibria at the nanoscale", která se bude konat 4. 5. 2022 ve 14:00 hod v posluchárně CH3 chemické sekce PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
20220504_pozvanka_Kosovan.pdf
logo_color_dark_hor.png
Opatření děkana č. 3/2022 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
OD 2022-03 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení uchazečů do spisů.docx
MAGAZÍN KŘEMEN.jpg
Popularizační seminář "Křemen" seznámí veřejnost s minerálem roku
Zveme všechny zájemce na popularizační seminář Křemen, který se uskuteční již příští úterý, 3. května 2022 od 17.30, na pražském Albertově. V rámci semináře vystoupí autoři článků nového speciálního čísla fakultního magazínu Přírodovědci.cz, které vyšlo v souvislosti s vyhlášením Křemene minerálem letošního roku. V rámci akce máte jedinečnou příležitost prohlédnout si ukázky vzorků z depozitáře Mineralogického muzea PřF UK. Těšíme se na vás!
seminář křemen.jpg
MINERAL ROKU 2022 POZVANKJA.jpg
košovan pozvanka.jpg
MILADA TEPLA.jpg
Pozvánka-přednáška Milada TepláO(2).docx
Inventář akademického stresu ve vysokoškolském prostředí - dotazník
Vyplnění dotazníku studentům zabere cca 15 min. Dotazník je orientován na zjištění intenzity a frekvence akademického stresu u studentů na vysoké škole, dále faktorů vzniku akademického stresu, spolu se strategiemi zvládání akademického stresu studenty.
Opatření děkana č. 04/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023
OD 2022-04 Harmonogram akademického roku 2022-2023.docx
STARTOVACÍ BYT UK
Univerzita Karlova nabízí mladým akademickým pracovníkům možnost využít startovacích bytů. Podrobnější informace a postup k žádosti o přidělení bytu v příloze po rozkliknutí aktuality.
Konference srovnávacích neurobiologů
Ve dnech 22. - 24. června 2022 proběhne na Přírodovědecké fakultě UK pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Zimy jubilejní 10. Evropská konference pro srovnávací neurobiologie (10th European Conference on Comparative Neurobiology). Akce proběhne ve Velké geologické posluchárně. Hosté jsou vítáni.
konference_komparativní neurologie_oříz.png
Právě vychází čtvrté číslo 31. ročníku Geografických rozhledů s tématem Střední Amerika
Na Ukrajinu už déle než měsíc útočí Putinovo Rusko. V rubrice Kaleidoskop situaci reflektuje politický geograf (a mimochodem bývalý šéfredaktor Rozhledů), kolega Libor Jelen. Ukrajině, ale i dalším částem bývalého Sovětského svazu (které spojuje fakt, že se vůči nim Rusko více či méně aktuálně chová nadřazeně a klade si tu nepřiměřené nároky) se budeme více věnovat hned v prvním čísle příštího ročníku. Číslo Postsovětský prostor vyjde na začátku října 2022.
INTERLACTO.jpg
OD 2022-04 Harmonogram akademického roku 2022-2023.docx
Rektorský sportovní den
Po dlouhé pauze se letos opět uskuteční tradiční Rektorský sportovní den Univerzity Karlovy. Tato sportem nabitá akce letního semestru proběhne ve středu 11. května 2022 na všech sportovištích univerzity. Čeká vás přes 30 druhů sportovních aktivit včetně novinky v podobě šachu pro příznivce strategického myšlení. Na své si přijde opravdu každý a po sportovním zážitku pro vás bude v areálu SCUK připraveno občerstvení.
UK RSD 2022 plakaty A4 WEB zelena_oříz.jpg
TUNGUSKÁ UDÁLOST.jpg
Ovlivnila tunguská událost vodní ekosystémy?
30. června 1908 došlo uprostřed Sibiře v dnešním Krasnojarském kraji (Ruská federace) k mohutné explozi, která zničila 2000 km2 místní tajgy. Dodnes se vede debata o příčinách této exploze, nicméně její možné environmentální důsledky byly dosud opomíjeny. Týmu složenému převážně z pracovníků a studentů PřF UK se podařilo zjistit, že tato tzv. tunguská událost měla vliv na charakter místních vodních ekosystémů. Prvními autory nové studie jsou Mgr. Radana Kavková z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a RNDr. Daniel Vondrák, Ph.D. z Ústavu pro životní prostředí.
TUNGUSKÁ UDÁLOST.jpg
Laureáti ceny Studentský velemlok 2020/2021
Ceny Studentský velemlok jsou tradičně udělovány nejlepším pedagogům. Na Reprezentačním plese PřF UK byla i letos oceněna pětice hvězd pedagogického nebe naší fakulty.
mlok_ 19_oříz.jpg
Výstava: Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole
Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Pražská předměstí: Dynamika rozvoje sociálního prostředí rostoucí metropole, která bude probíhat hned na dvou místech, od 16.5. do 4.6. 2022 v Národní technické knihovně a od 5.6. do 19.6.2022 v Kasárnách Karlín (Bazén). Výstava je jedním z výstupů stejnojmenného aktuálně řešeného projektu a pořádá ji URRlab - výzkumný tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
URRlab.jpg
URRLAB I.jpg
URRLAB II.jpg
Organizátorem letošní Biologické olympiády je naše fakulta
Ve dnech 25. - 29. dubna 2022 proběhlo na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové ústřední kolo 56. ročníku Biologické olympiády. Její organizace se v letošním roce ujala Přírodovědecká fakulta UK. Na její půdě se 23. - 27. 5. 2022 uskuteční setkání dvanácti nejlepších soutěžících, pro které bude připravena série přednášek a testů, na základě kterých bude vybrána delegace na Mezinárodní Biologickou olympiádu v Arménii.
LOGO BIOLOGIE OLYMPIÁDA.jpg
P1997772.jpg
P1997497.jpg
biologo.jpg
DFR.jpg
Den fascinace rostlinami 2022
Vypravte se s námi do fascinujícího světa rostlin. Objevte jejich druhovou rozmanitost, fyziologii, stavbu buněk nebo význam pro člověka. Vědci vám ukáží, co, jak a také proč na rostlinách zkoumají. Těšíme se na vás v pátek 13. května od 9:30 do 16:30 v Botanické zahradě PřF UK. Vhodné pro školní skupiny, hlavně středoškolské, i pro individuální zájemce. Vstup je zdarma.
DFR LOGO.jpg
VELEMLOK I.jpg
VOHRALÍK.jpg
DRAČICKÝ.jpg
HULÍKOVÁ.jpg
KLUSON.jpg
KRYLOVA.jpg
[···]
VÝSTAVA NAKI DS.jpg
VYSTAVA NAKI.jpg
Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II
Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka II, která bude široké veřejnosti přístupna od 17.5. do 31.8. 2022 na Albertově 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu, jehož cílem je dokumentovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století.
VYSTAVA NAKI LOGO.jpg
FASCINACE ROSTLINAMI.jpg
Studentská cena Velemlok.pdf
OCENĚNÍ VELEMLOCI.jpg
VELEMLOCI KOMPLET.pdf
8. ročník pražské Weizmannovy letní školy
Zveme všechny zájemce na již 8. ročník Weizmannovy letní školy, tentokrát na téma "Objevování a vývoj léčiv od základního výzkumu po klinické zkoušky", která se koná ve dnech 5. - 9. září 2022. Letní škola je určena především doktorandům a postdoktorandům. Registrace je možná do 1. června 2022. Máte-li zájem o účast v Ceně o nejlepší poster, pak zasílejte svoje příspěvky do 30. 6. 2022.
OBRAZEK.jpg
OBRAZEK I.jpg
OBRAZEK OBRAZEK I.jpg
OBRAZEK OBRAZEK OBRAZEK.jpg
LOGO PTACI.jpg
Na křídlech lásky - evoluce vzdušného předvádění u pěvců
Druhy ptáků, jejichž samci se v letu předvádějí, obývají spíše otevřené než uzavřené (lesní) prostředí a mají častěji více partnerek. Mívají protáhlejší křídla, což souvisí s tím, že migrují na delší vzdálenosti, a hnízdí ve vyšších zeměpisných šířkách, tedy dále od rovníku. Vzdušné předvádění se navíc zdá do určité míry častější u celkově malých druhů pěvců s pestrým zbarvením peří. Vše naznačuje, že evoluce vzdušného předvádění u pěvců je výsledkem jak pohlavního, tak i přírodního výběru, zjistili vědci z Přírodovědecké fakulty UK a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v ucelené analýze. Výsledky výzkumu publikoval prestižní časopis Proceedings of the Royal Society B.
logo OBRAZEK I.jpg
PJJ_Ples_PrFUK_kveten_2022_NikonZ9_1567.jpg
PJJ_Ples_PrFUK_kveten_2022_NikonZ9_0258.jpg
PJJ_Ples_PrFUK_kveten_2022_NikonZ9_1975.jpg
PJJ_Ples_PrFUK_kveten_2022_NikonZ9_0353.jpg
Reprezentační ples PřF UK - fotogalerie
Letošní reprezentační ples PřF UK je za námi a věříme, že byl pro všechny milovníky tance i dobré zábavy příjemně stráveným časem. Atmosféru plesu si už nyní můžete přípomenout díky fotografiím, ať již z průběhu celého večera, tak z tradičního fotokoutku, který i tentokrát zajistil fakultní spolek EGEA. Obojí najdete v této aktualitě.
EGEA.jpg
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 2022 – výzva vyhlášena
V rámci těchto grantů je financována postdoktorská výzkumná stáž (1–2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou, téma výzkumu není omezeno. Uzávěrka je 14. 9. 2022, návrhy podávané s Univerzitou Karlovou jako hostitelskou institucí musí být nahlášeny rektorátu do 1. 8. 2022. Prosíme žadatele, aby co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení.
IMUNOLOGY.jpg
Mezinárodní konference: Potraviny, mikrobiota a imunita
Zveme všechny zájemce na konferenci o vztahu potravin, mikrobů a imunitního systému: "Potraviny, mikrobiota a imunita", která se koná ve dnech 6. - 9. června 2022 v Praze pod patronací České imunologické společnosti, z.s., za podpory programu AV ČR. Konference bude setkáním odborníků, pracujících v oblasti imunologie, mikrobiologie, výzkumu potravin a příbuzných oborů. Pozvání přijali věhlasní imunologové a další významní zahraniční vědci.
FOMI 2022.jpg
Mezinárodní konference: Potraviny, mikrobiota a imunita
Zveme všechny zájemce na konferenci o vztahu potravin, mikrobů a imunitního systému: "Potraviny, mikrobiota a imunita", která se koná ve dnech 6. - 9. června 2022 v Praze pod patronací České imunologické společnosti, z.s., za podpory programu AV ČR. Konference bude setkáním odborníků, pracujících v oblasti imunologie, mikrobiologie, výzkumu potravin a příbuzných oborů. Pozvání přijali věhlasní imunologové a další významní zahraniční vědci.
KONFERENCE PROGRAM PDF.pdf
fosilie jedle buk.jpg
Fakulta hostí mezinárodní setkání otevřené vědy Evropské pylové databáze
Ve dnech 1.-3. června 2022 se v prostorách PřF UK na Albertově 6 uskuteční mezinárodní setkání otevřené vědy komunity Evropské pylové datábáze. Toto setkání po dlouhé době podpoří komunitu paleoekologů, kteří se zabývají dlouhodobým vývojem ekosystémů a krajiny ve vztahu ke změnám klimatu a lidské činnosti. Přednášky (pouze v Aj) jsou veřejně přístupné a vstup na ně je zdarma, pro veřejnost bude dále připravena i interaktivní miniexpozice propojující umění s mikrofosiliemi.
FOSILIE LOGO.jpg
European Olympiad in Experimental Science (EOES) 2022 proběhla i za výrazného přispění naší fakulty
Během minulého týdne (8.-14. 5. 2022) se v Hradci Králové uskutečnila nejvýznamnější evropská akce věnovaná rozvoji mladých vědeckých talentů Evropská olympiáda mladých vědců EOES. Celkem 42 tříčlenných týmů (složených z biologa, chemika a fyzika; všech ve věku max. 17 let) z 20 evropských zemí řešily náročné úlohy, v nichž se autoři snažili pojmenovat mimořádné výsledky českého základního a aplikovaného výzkumu. Naše Přírodovědecká fakulta UK zde hrála důležitou roli. Studenti totiž řešili dvě úlohy, které byly z velké části připraveny našimi studenty a zaměstnanci.
eoes.jpg
Prosba o vyplnění dotazníku
University of Life Sciences v Poznani provádí výzkum v rámci projektu „Vliv země původu na chování zahraničních spotřebitelů na trhu vzdělávacích služeb“ a ráda by požádala i vás, studenty a studentky naší fakulty, o vyplnění dotazníku o očekáváních a faktorech, které vás vedly k výběru vzdělávacích služeb v České republice. Dotazník je zcela anonymní a se všemi odpověďmi bude nakládáno s maximální úctou. Předem velké díky za spolupráci.
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením PhDr. Martina Ruska, Ph.D. 7.6.2022 od 15:00 hod.
Pozvánka-přednáška M.Rusek2022-1(1).pdf
OLYMPUS.jpg
Světová cena Olympus Image of the Year Award 2021 putuje na naši fakultu
Společnost Olympus pokračuje v hledání nejlepších snímků v rámci světelné mikroskopie a třetí ročník její soutěže Olympus Image of the Year Award 2021 se zaměřil na oblast biologických věd. Světovou cenu za mikroskopický snímek květu Arabidopsis získal doktorand katedry experimentální biologie rostlin PřF UK Mgr. Jan Martinek. Gratulujeme!
OLYMPUS LOGO.jpg
konference fosilie.jpg
image_full.jfif
PROGRAM KONFERENCE PYLOVE DATABAZE.jpg
PROGRAM TABULKA.png
ioty2021_global-winner.jpg
STANISLAV KOMÁREK.jpg
Křest knihy profesora Stanislava Komárka
Srdečně zveme všechny zájemce na křest dvou svazků nové knihy biologa, filozofa a spisovatele Stanislava Komárka Jungovské eseje z devadesátých let, který se koná v úterý 14. června 2022 v 17 hodin v Literární kavárně Academia v Praze. Kmotrem knihy bude Vojtěch Franče.
komarek logo.jpg
JEZERKA.jpg
OLOMOUC.png
CODE BIOLOGY WEB.jpg
Eighth International Conference in Code Biology
Srdečně zveme všechny zájemce na 8. ročník Mezinárodní konference o kódové biologii, která se koná ve dnech 7. - 11. června 2022 v Olomouci.
CODE BIOLOGY WEB.jpg
OLOMOUC I.pdf

Akce dokumentů