E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2022

knih117.png
Přednáška prof. Martina Schmida "Jak odstranit nedostatky v oblasti forenzní analytické chemie drog"
Katedra analytické chemie vás srdečně zve na přednášku profesora Martina Schmida (Universität Graz Institut für Pharmazeutische Wissenschaften) s názvem „How to fix shortcomings regarding forensic analytical chemistry of drugs.“
vkimg_B_55118.jpg
GEORAMAN.jpg
15. Mezinárodní konference GeoRaman 2022
Ve dnech 29. srpna až 1. září se koná na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina 15. ročník mezinárodní vědecké konference GeoRaman 2022. Cyklus konferencí GeoRaman je tradiční setkávání špičkových vědců se zaměřením na aplikaci analytické metody Ramanovy spektroskopie v oblasti geověd, planetárních věd a věd o kulturním dědictví. Tento ročník, významný pro komunitu i s ohledem na pauzu způsobenou pandemií, je organizován pracovníky Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, hlavní organizátorem je Mgr. Adam Culka, Ph.D.
GEORAMAN LOGO.jpg
OBRAZEK KRAFT.jpg
OBRAZEK KRAFT II.jpg
Příběh evoluce psaný fosforem
Fosfor patří k prvkům, které jsou klíčové pro výstavbu živých těl a jejich metabolismus. Jeho cyklus patří také mezi ty nejlépe probádané. Že by na mapě našeho poznání takto základního procesu mohla být nečekaná bílá místa, napadlo dvojici paleontologů Petra Krafta a Michala Mergla. Publikaci, která se věnuje novému pohledu na proměny fosforového cyklu v průběhu geologického času, otiskl nedávno prestižní časopis Trends in Ecology and Evolution.
KRAFT LOGO.jpg
Druhý ročník Science festivalu v pražské Gutovce představí i naši fakultu
Přijďte s dětmi 3. září 2022 od 10 do 22 hodin do areálu Gutovka poznávat vědu a zamávat letošním prázdninám. Science festival na Desítce, který se po loňském velmi úspěšném prvním ročníku stává pomalu tradicí, ukáže mládeži i dospělým, jak zábavný může být vědecký výzkum. Významný podíl na tvorbě programu má i naše fakulta!
01_science_fest_kristyna-1024x684.jpg
PRAŽSKÁ PŘEDMĚSTÍ HRANICE.jpg
Cena Crytur 2022 - uzávěrka přihlášek se blíží
Cena CRYTUR 2022 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022.
Projekt MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice
Již 5. ročník projektu MOJE VIZE NULA: STUDENTI PRO BEZPEČNÉ SILNICE představuje koncept nula úmrtí a těžce zraněných na českých silnicích. Studenty aktivizuje, aby se zamysleli nad současnou situací v dopravě, případně nad konceptem zlepšení, a to napříč všemi vzdělávacími obory. Pro zapojené školy projekt nabízí i bezplatné přednášky z oblasti bezpečnosti silničního provozu.
cesta do hlubin chemie.jpg
Seminář Cesta do hlubin studia chemie
Srdečně zveme zájemce z řad učitelů chemie SŠ a žáků zejména 4. resp. 3. ročníků SŠ na seminář Cesta do hlubin studia chemie, který ve dnech 26. - 27. října 2022 pořádá sekce Chemie. V průběhu semináře se představí všech šest chemických kateder s přednáškami na aktuální téma. Nebudou chybět ani ukázková laboratorní cvičení. Vyučující s sebou může přivést až 2 studenty. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2022.
cesta do hlubin chemie I.jpg
tat_full_9x16.jpg
Seminář "Země z kosmu"
V rámci mezinárodního semináře pořádáného PřF UK za účasti ESA a NASA proběhne ve středu 7. 9. program pro české pedagogy a talentované žáky organizovaný vzdělávací kanceláří ESERO.
earth2.png
Příkaz tajemníka č. 03/2022 k výši cestovních náhrad v roce 2022
PT 2022-03 k výši cestovních náhrad v roce 2022.docx
Dotazníkové šetření pro studenty- projekt Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022
Budeme moc rádi, zapojíte-li se do dotazníkového šetření v rámci projektu: Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022, které společně řeší akademické knihovny 22 českých veřejných vysokých škol. Vaše odpovědi umožní poznat Váš pohled na služby knihovny Vaší vysoké školy a získat i podněty, kam se zaměřit dál. Vaše odpovědi bychom rádi získali do 15. října 2022. Předem moc děkujeme za Vaši pomoc.
cesta do hlubin chemie I.jpg
Opatření děkana č. 8/2022 k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK
OD 2022-08 k přiznávnání a vyplácení stipendií.docx
VÍTĚZ- NEJVZDÁLENEJŠÍ MÍSTOTriko_Buin ZOO Santiago de Chile_MBernacikova.jpg
VÍTĚZ- NEJVYŠŠÍ MÍSTO_Triko_Shanti Stupa v Lehu, Indie_ Tereza Matějková.jpg
VÍTĚZ- NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FOTKA K uveřejnění_Láhev mléka_Sao Miguel_Justýna Václavková.jpg
Letní cestovatelská soutěž s fakultním e-shopem již zná své vítěze
Začátkem léta jsme vyhlásili soutěž pro všechny cestovatele, které bude na jejich putování doprovázet cokoliv z kolekce fakultního e-shopu. Ti měli na své cestě pořídit fotografii s nějakým promo předmětem s fakultním znakem, a to v rámci jedné ze tří kategorií - Nejvzdálenější; Nejvyšší; Nejoriginálnější. Děkujeme všem, co v našem e-shopu nakupují, všem co se do soutěže zapojili a vítězům gratulujeme!
NA WEB.jpg
Letní cestovatelská soutěž s fakultním e-shopem již zná své vítěze
Začátkem léta jsme vyhlásili soutěž pro všechny cestovatele, které bude na jejich putování doprovázet cokoliv z kolekce fakultního e-shopu. Ti měli na své cestě pořídit fotografii s nějakým promo předmětem s fakultním znakem, a to v rámci jedné ze tří kategorií - Nejvzdálenější; Nejvyšší; Nejoriginálnější. Děkujeme všem, co v našem e-shopu nakupují, všem co se do soutěže zapojili a vítězům gratulujeme!
Příkaz tajemníka č. 4/2022 k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2022
PT 2022-04 k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.doc
PT 2022-04 příoha č. 1, 2.doc
PT 2022-04 příoha č. 3.doc
Při vzniku života hraje klíčovou roli protein pojmenovaný po řecké bohyni Maia
Nový fúzní protein lidského vajíčka, který hraje klíčovou roli při průniku spermie, objevil mezinárodní vědecký tým pod vedením Kateřiny Komrskové z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV a Přírodovědecké fakulty UK. Vědci zároveň vyvinuli speciální buněčné kultury na „výrobu“ proteinů lidského vajíčka. Nové poznatky mohou v budoucnu pomoci při diagnostice a léčbě neplodnosti, ale i k lepším antikoncepčním prostředkům.
Maia.jpg
Maia.jpg
KARIÉRNÍ DEN 2022.JPG
Kariérní den na Přírodovědecké fakultě
Po vynucené přestávce opět pořádáme studenty a absolventy oblíbený Kariérní den, ten proběhne v prostorách Albertova 6 ve středu 12. října 2022. Zájemci budou mít možnost potkat se s potenciálními zaměstnavateli nebo si domluvit zajímavou brigádu či stáž. Postupně přineseme podrobné informace. Již teď se na vás těšíme.
karierni den logo.jpg
PRALESY A JEZERA.jpeg
PRALESY A JEZERA LOGO.jpg
Omezení dodávky vody v budově Albertov 6
V pátek 16.9.2022 v době od 09.00 hod bude omezena dodávka vody do objektu Albertov 6 z důvodu provádění nutných prací na vodovodním řadu pracovníky PVK (instalace redukčních ventilů). Ukončení prací je plánováno na 17.00 hod.
VYSTAVA POTKANŮ.jpg
Hodnotící výstava sklípkanů
Zveme všechny obdivovatele jedněch z největších suchozemských bezobratlých živočichů na Hodnotící výstavu sklípkanů, která se koná od 19. do 23. září 2022 od 12.00 do 18.00 ve Viničné 7. Těšíme se na vás a spolu s námi i 60 druhů živých sklípkanů. Děti jsou vítány a vstup je zdarma.
SKLÍPKAN LOGO.jpg
SKLIPKANI LOGO.jpg
GREEN DEAL.jpg
Panelová debata: Green Deal, příležitost, nebo ohrožení?
Srdečně zveme všechny zájemce na v pořadí třetí ze série šesti debat, které spojuje název #ÚkolEvropa. V pondělí 19. září od 18. 00 do 20.00 v Kampusu Hybernská bude tématem "Green Deal, příležitost, nebo ohrožení?" I tentokrát moderuje naše absolventka Martina Mašková (ČRo), na dotazy odpovídají tři mluvčí z řad expertů, zástupců akademické obce a studentů. Registrace nutná.
18ISC_Programme_final.pdf
logo.png
18th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry“
Ve dnech 15. a 16. září hostí katedra analytické chemie PřF UK již 18. ročník mezinárodní studentské konference „Modern Analytical Chemistry“. V posluchárně CH1 Chemického ústavu vystoupí celkem 39 studentů doktorského studia oboru Analytická chemie z devíti univerzit šesti zemí (Izrael, Německo, Polsko, Slovensko, Turecko a Česká republika). Přijďte si poslechnout zajímavé přednášky z různých oblastí analytické chemie. Těšíme se na vás.
logo.png
18th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry“
Ve dnech 15. a 16. září hostí katedra analytické chemie PřF UK již 18. ročník mezinárodní studentské konference „Modern Analytical Chemistry“. V posluchárně CH1 Chemického ústavu vystoupí celkem 39 studentů doktorského studia oboru Analytická chemie z devíti univerzit šesti zemí (Izrael, Německo, Polsko, Slovensko, Turecko a Česká republika). Přijďte si poslechnout zajímavé přednášky z různých oblastí analytické chemie. Těšíme se na vás.
Opatření děkana č. 09/2022 k zajištění opakovaného školení BOZP a PO
OD 2022-09 k zajištění opakovaného školení BOZP a PO.docx
OD 2022-09 příloha č. 1 Zápis, prezenční listina.docx
OD 2022-09 příloha č. 2 Témata ke školení BOZP a PO.docx
Opatření děkana č. 10/2022 k provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany
OD 2022-10 k provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.docx
OD 2022-10 příloha č. 1 Časový plán prověrek BOZP, PO.xlsx
Vícerozměrná NMR spektroskopie pevné fáze pro studium struktury proteinů
Jan Blahut a Zdeněk Tošner (NMR laboratoř Chemické sekce PřF) spolu s kolegy z Technické univerzity v Mnichově publikovali článek v časopise Journal of the American Chemical Society, který se věnuje zvýšení citlivosti vícerozměrných spekter nukleární magnetické rezonance (NMR) používaných pro studium struktury nerozpustných proteinů.
magnetttt.png
Od atomu k NK buňce: příběh nečekané proteinové struktury
Objev zvláštní proteinové struktury a snaha o její potvrzení vedly k popsání interakčních shluků receptorů na NK buňkách. Studie výzkumných týmů Dr. Ondřeje Vaňka z Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Dr. Jana Dohnálka z Biotechnologického ústavu AV ČR (BIOCEV) byla nedávno publikována v prestižním časopise Nature Communications.
artistic NKRP1_square.png
Research and Postdoctoral Fellowships at The Zukunftskolleg of the University of Konstanz
Noc vědců na Albertově
Fakulty Univerzity Karlovy se v pátek 30.9. představí hned na několika místech v Praze. U nás na Přírodovědecké fakultě UK na Albertově čeká na malé i velké zájemce přírodovědná část - přednášky, muzea, workshopy, kvízy. Letošní téma akce zní Všemi smysly, tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet vědu na vlastní kůži!
IG_PřF.png
Pozvánka na veřejnou přednášku v souvislosti s habilitačním řízením Mariye Shamzhy, Ph.D., na téma " Isomorphous substitution for the design of heterogeneous catalysts".
Přednáška se bude konat dne 12. 10. 2022 ve 14:00 hod v posluchárně CH3 chemické sekce PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.
20221012_pozvanka_Mariya.jpg
20221012_pozvanka_Mariya.pdf
HŘEJE MĚ POHY.jpg
HŘEJE MĚ POHY.jpg
Charitativní akce Hřeje mě pohyb
Po úspěšné první akci Hřeje mě pohyb se záměrem uběhnout vzdálenost mezi Prahou a Kyjevem a vyjádřit tak podporu Ukrajině, je tu další výzva. Tentokrát v rámci Evropského týdne sportu poběžíme, v úterý 27. 9. 2022, na atletickém ovále UK FTVS z Kyjeva do Bruselu. Během celého dne se můžete zúčastnit nejen štafetového běhu, ale také pestrého doprovodného programu. Věk běžců není omezen, zapojit se mohou studenti, zaměstnanci i veřejnost. Startovné je zdarma.
HŘEJE MĚ POHY.jpg
Charitativní akce Hřeje mě pohyb
Po úspěšné první akci Hřeje mě pohyb se záměrem uběhnout vzdálenost mezi Prahou a Kyjevem a vyjádřit tak podporu Ukrajině, je tu další výzva. Tentokrát v rámci Evropského týdne sportu poběžíme, v úterý 27. 9. 2022, na atletickém ovále UK FTVS z Kyjeva do Bruselu. Během celého dne se můžete zúčastnit nejen štafetového běhu, ale také pestrého doprovodného programu. Věk běžců není omezen, zapojit se mohou studenti, zaměstnanci i veřejnost. Startovné je zdarma.
2 Prašník a blizna - fluorescenční mikroskopie (Lukáš Synek).jpg
Trojice českých vědců-fotografů vystavuje v Turecku
Buněčný biolog Lukáš Synek (Ústav experimentální botaniky AVČR a PřF UK), hydrobiolog Petr Jan Juračka (PřF UK) a antropoložka Šárka Bejdová (PřF UK) – vystavuje své fotografie v Městské galerii Dogana Tašdelena v turecké Ankaře (16. 9. - 11. 10. 2022).
výstav.jpg
Nabídka interdisciplinárních volitelných kurzů
CPPT nabízí interdisciplinární volitelné kurzy zaměřené na praktické rozvíjení podnikavosti, inovativního a systémového myšlení, spolupráce a posunování vědy do praxe, a také některá specifická témata, jako např. násilí v blízkých vztazích v širokém kontextu; efektivní využívání inovací v oblasti humanitární pomoci; vývoj léčivých přípravků v kontextu farmaprůmyslu; porozumění umělé inteligenci (pro neprogramátory) apod. Součástí jsou i kurzy zaměřené na tvorbu podcastů a reportáží. Předměty jsou vhodné pro studenty a doktorandy.
Nabídka sportovních aktivit pro zaměstnance v zimním semestru 2022
Katedra tělesné výchovy PřF UK nabízí všem zaměstnancům následující sportovní aktivity.
univerzita logo web.png
VZDĚLÁVACÍ AKCE DS.png
Další profesní a osobní rozvoj pro doktorandy a zaměstnance
Centrum dalšího vzdělávání PřF UK nabízí workshopy, semináře a individuální konzultace určené studentům doktorských studijních programů, akademickým pracovníkům i zaměstnancům fakulty. Nabídku pro zimní semestr 2022/2023 najdete v této aktualitě.
OTOČ.png
Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UKvyhlásil volby do Studentské komory ASF. Volby proběhnou elektronicky, v termínu 8. až 10. listopadu 2022. Už máte vybraného svého kandidáta na post studentského senátora pro volby 2022 na volební období 2023-2024? Seznam kandidátů včetně jejich volebních programů naleznete po rozkliknutí aktuality.
znak přfuk.jpg
Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK dne 15. 9. 2022 přijal usnesení o vyhlášení voleb do Studentské komory ASF. Volby proběhnou elektronicky, v termínu 8. až 10. listopadu 2022. Podání kandidatury je stanoveno nejpozději do 31.10. 2022 včetně.
Příkaz tajemníka č. 05/2022 k výuce anglického jazyka pro pracovníky děkanátu a technicko - administrativní pracovníky kateder / ústavů Přírodovědecké fakulty UK
PT 2022-05 k výuce anglického jazyka.docx
BIOCEV DAYS 2022
Výroční vědecká konference s posterovou sekcí se bude konat od 10. do 12. října v Centru BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec. Konference nabídne vědeckým komunitám skvělou příležitost ke spojení, sdílení znalostí, spolupráci a učení se ze zkušeností ostatních.
biocev-logo2.png
PT 2022-05 k výuce anglického jazyka.docx
Zeme z vesmiru_POZVANKA.jpg
Výstava: Krásy planety Země z vesmíru
Zveme vás na výstavu "Krásy planety Země z vesmíru", která se koná ve 6. - 16. října 2022, v Karolinu.
Earths-Bueties-from-Space_INVITATION_smalll.png
Zeme z vesmiru_POZVANKA_ctverec.jpg

Akce dokumentů