E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram STARS 2022 je otevřen

Přírodovědecká fakulta UK zahájila další ročník programu STARS, který podporuje talentované doktorandy z celého světa. V rámci STARS 2022 si mohou studenti vybrat některé z témat doktorského výzkumu, která jsou zveřejněna na webových stránkách od 10. ledna 2022. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2022.

Co je STARS? 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze je špičkovým centrem výzkumu v oblasti přírodních věd a STARS je její program podpory talentovaných doktorandů. Cílem tohoto programu je poskytnout doktorandům fakulty špičkové vzdělání a odpovídající příjem. Program STARS chce přilákat nejlepší studenty z České republiky i ze zahraničí.

Program  STARS právě otevřel nové výzvy v následujících oborech: 

- biologie
- chemie
- geologie
- geografie
- živtoí prostředí 


Co nabízíme v rámci programu STARS?

Všichni doktorandi získají v prvním roce studia státem garantované stipendium ve výši 10.500,- Kč měsíčně; stipendium se v průběhu 4 let, po které je poskytováno, mírně zvyšuje (10.500,- + další 2.000,- po úspěšném složení doktorské zkoušky). Kromě státního stipendia bude studentům programu STARS přiznáno také stipendium STARS ve výši minimálně 10.000,- Kč měsíčně. Stipendium STARS je garantováno po dobu 4 let studia těm studentům, kteří v pravidelném každoročním hodnocení získají známku "A" (výborný).

Jejich čistý příjem tedy bude činit nejméně 20 500 Kč měsíčně (~800 EUR). Odměna může být dále navýšena vedoucím projektu. Doktorandi přijatí do programu STARS budou pracovat na vybraném vědeckém projektu pod vedením školitele.


Doktorandi programu STARS mají k dispozici:

- odbornou supervizi
- pokročilé metodologické kurzy
- špičkové laboratoře a základní vybavení
- školení v oblasti měkkých dovedností
- kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty

Vyberte si z programu STARS 2022


Co musí uchazeč splňovat?

Program STARS je otevřen všem uchazečům, kteří mají magisterský nebo rovnocenný titul v oblasti přírodních věd, medicíny, farmakologie a příbuzných oborů.


Jak se přihlásit?

Můžete si vybrat až tři projekty (viz Otevřené výzvy), na které se pak můžete přihlásit prostřednictvím online formuláře.


Jak probíhá výběr kandidátů?

 Vedoucí jednotlivých doktorských projektů vyberou vhodné uchazeče, kteří budou následně pozváni. 

Praktické informace o životě v Praze jsou k dispozici ZDE.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naše koordinátory. 

Publikováno: Pondělí 10.01.2022 09:50

Akce dokumentů