E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníaktuality

Záhada hořlavého vzduchu 1.

Profesor Vladimír Karpenko z Katedry fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK v historickém magazínu Zrcadlo Českého rozhlasu Leonardo o historii objevování plynů.

Záhada hořlavého vzduchu 1. - Více...

Záhada hořlavého vzduchu 2.

Profesor Vladimír Karpenko z Katedry fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK v historickém magazínu Zrcadlo Českého rozhlasu Leonardo o historii objevování plynů.

Záhada hořlavého vzduchu 2. - Více...

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv

Jako jeden z typů cílené protinádorové terapie je studováno využití enzymové aktivace léčiv na farmakologicky účinnějších deriváty v průběhu jejich metabolismu v nádorové buňce. Tím je docíleno specifického účinku léčiva selektivně pouze v buňkách nádorů, zatímco buňky zdravých tkání pacientů zůstávají nepoškozené.

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv - Více...

Akce dokumentů