E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníaktuality

Záhada hořlavého vzduchu 1.

Profesor Vladimír Karpenko z Katedry fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK v historickém magazínu Zrcadlo Českého rozhlasu Leonardo o historii objevování plynů.

Záhada hořlavého vzduchu 1. - Více...

Záhada hořlavého vzduchu 2.

Profesor Vladimír Karpenko z Katedry fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty UK v historickém magazínu Zrcadlo Českého rozhlasu Leonardo o historii objevování plynů.

Záhada hořlavého vzduchu 2. - Více...

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv

Jako jeden z typů cílené protinádorové terapie je studováno využití enzymové aktivace léčiv na farmakologicky účinnějších deriváty v průběhu jejich metabolismu v nádorové buňce. Tím je docíleno specifického účinku léčiva selektivně pouze v buňkách nádorů, zatímco buňky zdravých tkání pacientů zůstávají nepoškozené.

Nové směry v potenciaci účinku protinádorových léčiv - Více...

Novinka v Knihovně chemie: box na vracení knih

Nestihli jste vrátit knihu do knihovny v běžné otevírací době? Využijte novou službu.

Novinka v Knihovně chemie: box na vracení knih - Více...

Katedra biochemie slaví 60. výročí založení

Katedra biochemie slaví 60. výročí založení a u této příležitosti ve středu 11. prosince 2013 od 13:30 hodin pořádá v posluchárně CH2 setkání, kde bude mimo jiné představena pedagogická i vědecká činnost katedry a vystoupí zde i několik významných absolventů katedry.

Katedra biochemie slaví 60. výročí založení - Více...

Blahopřejeme

Mgr. Renáta Norková, doktorandka katedry analytické chemie, získala se svými spolupracovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR cenu Karla Preise za nejlepší publikaci v časopise Chemické listy za rok 2013. Cena byla udělena za review: Renáta Norková, Jana Jaklová Dytrtová, Václav Kašička: Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Chemické listy 107:12 (2013), 949–955.

Blahopřejeme - Více...

Z úspěchů studentů katedry analytické chemie

Mgr. Oksana Josypčuk, studentka 4. ročníku doktorského studia na katedře analytické chemie naší fakulty, získala cenu firmy Metrohm za nejlepší za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika do 35 let. Cena jí byla udělena za publikaci Flow electrochemical biosensors based on enzymatic porous reactor and tubular detector of silver solid amalgam otištěnou v Analytica Chimica Acta 778 (2013) 24–30 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2013.03.055). Blahopřejeme.

Z úspěchů studentů katedry analytické chemie - Více...

Pozvánka na habilitační přednášku

Katedra analytické chemie si vás dovoluje pozvat v úterý 1. dubna 2014 od 14:00 do posluchárny CH2 v Chemickém ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2) na seminář s programem habilitační přednášky s názvem „Komprehenzivní plynová chromatografie – evoluce nebo revoluce v GC?“, kterou přednese RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.

Pozvánka na habilitační přednášku - Více...

Skvělá reprezentace katedry analytické chemie na FameLab2014

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., člen týmu separačních metod Katedry analytické chemie PřF UK, postoupil se svým projektem „Stanovení enzymové aktivity v kapilární elektroforéze“ do národního kola mezinárodní vědecko-popularizační soutěže FameLab2014, kterou pořádá British Council. Blahopřejeme.

Skvělá reprezentace katedry analytické chemie na FameLab2014 - Více...

Pozvánka na přednášku: Molekulární kuchyně - jak překvapit chuťové buňky!

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednesou David Hurný, Veronika Felklová a Adam Čepa z Katedry organické chemie PřF UK. Přednáška se budou konat dne 1. dubna 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Molekulární kuchyně - jak překvapit chuťové buňky! - Více...

Gratulujeme prof. Martinu Kotorovi k získání Ceny Rudolfa Lukeše!

Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. obdržel Cenu Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovanou Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH.

Gratulujeme prof. Martinu Kotorovi k získání Ceny Rudolfa Lukeše! - Více...

Konference Prague Protein Spring 2014

Tématem letošní konference bude "Proteins and their interactions".

Konference Prague Protein Spring 2014 - Více...

Pozvánka na přednášku: ŠIROKOSPEKTRÁ ANTIVIROTIKA – OD SNŮ K REALITĚ

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Mgr. Radim Nencka, Ph.D. z ÚOCHB AV ČR. Přednáška se budou konat dne 29. dubna 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: ŠIROKOSPEKTRÁ ANTIVIROTIKA – OD SNŮ K REALITĚ - Více...

Pozvánka na přednášku: ČERNÉ DÍRY - POHLED DO CENTRA STRACHU

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Fakulta elektrotechnická a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT). Přednáška se bude konat dne 13. května 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: ČERNÉ DÍRY - POHLED DO CENTRA STRACHU - Více...

Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce získali vědci z PřF UK

V rámci letu do budoucnosti obdrželi nejlepší mladí čeští vědci Ceny Neuron a získali 1,5 mil Kč. Mezi nimi i prof. Jana Roithová z Katedry organické chemie PřF UK a Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., externí spolupracovník Katedry buněčné biologie PřF UK. Soutěž Prima ZOOM Neuron o nejlepší vědecké video vyhrál Petr Jan Juračka.

Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce získali vědci z PřF UK - Více...

Profesorka Jana Roithová získala cenu Učené společnosti ČR

V pondělí 19. května 2014, během 20. Valného shromáždění ve Velké aule Karolina a za přítomnosti rektora UK Tomáše Zimy, byly propůjčeny ceny Učené společnosti vědeckým pracovníkům do 40 let. Letošními laureáty se stali dva zástupci Přírodovědecké fakulty UK: profesorka chemie Jana Roithová a odborník na řeckou filozofii Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D.

Profesorka Jana Roithová získala cenu Učené společnosti ČR - Více...

Praktický seminář práce s chemickou databází SciFinder

trénink na rozšíření uživatelských znalostí práce s databází "Chemical Abstracts"

Praktický seminář práce s chemickou databází SciFinder - Více...

Francouzský laureát Nobelovy ceny na Chemické sekci

Francouzský laureát Nobelovy ceny prof. Jean-Marie Lehn přednese popularizační přednášku „From Matter to Life: Chemistry? Chemistry!“ v učebně CH1, Hlavova 8, Praha 2.

Francouzský laureát Nobelovy ceny na Chemické sekci - Více...

Mgr. Miroslav Položij z PřF UK získal jednu z prestižních cen Jean Marie Lehna

Slavnostní předání Cen Jean-Marie Lehna za chemii za rok 2014 se uskutečnilo dne 19. června 2014 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Mgr. Miroslav Položij z PřF UK získal jednu z prestižních cen Jean Marie Lehna - Více...

Pozvánka na přednášku: Když se na nebi blýská

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Fakulta elektrotechnická a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT). Přednáška se bude konat dne 4. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Když se na nebi blýská - Více...

Pozvánka na přednášku: Noví viroví strašáci (a pár starých k tomu)

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR). Přednáška se bude konat dne 11. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Noví viroví strašáci (a pár starých k tomu) - Více...

Pozvánka na přednášku: Výživa sportovců a doping

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA. Přednáška se bude konat dne 11. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Výživa sportovců a doping - Více...

Profesorka Jana Roithová ve Vídni převzala prestižní ocenění

Cenu Ignaze L. Liebena uděluje každoročně Rakouská akademie věd mladému vědci, který pracuje v oblasti molekulární biologie, chemie či fyziky. Letošní laureátkou tohoto ocenění, jemuž se někdy přezdívá “rakouská nobelovka”, se stala profesorka Jana Roithová z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Profesorka Jana Roithová ve Vídni převzala prestižní ocenění - Více...

Pozvánka na přednášku: CHEMICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze). Přednáška se bude konat dne 25. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: CHEMICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A BEZPEČNOSTI POTRAVIN - Více...

Pozvánka na přednášku: PERIODICKÁ TABULKA: JAKÁ BYLA A JAKÉ JE?

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie, VŠCHT v Praze). Přednáška se bude konat dne 2. prosince 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: PERIODICKÁ TABULKA: JAKÁ BYLA A JAKÉ JE? - Více...

Akce dokumentů