E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na přednášku: CHEMICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze). Přednáška se bude konat dne 25. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).
Čas 25.11.2014
od 17:00 do 18:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

V čerstvých potravinách se vyskytuje řádově půl milionu různých chemických sloučenin a ještě jich pak následně vzniká chemickými reakcemi při jejich zpracování. Kromě látek, jejichž výskyt je naprosto přirozený, pronikají do potravin také látky kontaminující, případně v nich lze nalézt  rezidua pesticidů používaných v zemědělství na ochranu rostlin či rezidua veterinárních léčiv. Mnohé potraviny obsahují kromě základních živin další biologicky aktivní látky, které lze vnímat pozitivně (např. vitaminy a minerální látky, antioxidanty). Závažná rizika pro člověka však vytvářejí přírodní toxiny (například mykotoxiny), v poslední době jsou stále častěji zmiňovány alergeny nebo látky s antinutričním působením. Diskutovány budou také látky přidávané do potravin při jejich technologickém zpracování, tzv. látky přídatné, známé též jako potravinářská aditiva.

Publikováno: Pondělí 24.11.2014 17:35

Akce dokumentů