E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníaktuality

Blahopřejeme

Ceny Učené společnosti České republiky byly pro rok 2012 uděleny RNDr. Janu Veselému, Ph.D. z Katedry organické a jaderné chemie PřF UK, doc. RNDr. Janu Kotkovi, Ph.D. z Katedry anorganické chemie PřF UK, RNDr. Michalu Kolářovi a Bc. Luďku Míkovi.

Blahopřejeme - Více...

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty UK má nové video

Dozvíte se z něj, proč je chemie skvělá věda a proč byste ji měli studovat zrovna u nás. Stručně řečeno: nenabízíme vysokoškolský titul zadarmo, ale kvalitní vzdělání, které se vám bude v životě a v kariéře skutečně hodit.

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty UK má nové video - Více...

Novinka v Knihovně chemie: box na vracení knih

Nestihli jste vrátit knihu do knihovny v běžné otevírací době? Využijte novou službu.

Novinka v Knihovně chemie: box na vracení knih - Více...

Katedra biochemie slaví 60. výročí založení

Katedra biochemie slaví 60. výročí založení a u této příležitosti ve středu 11. prosince 2013 od 13:30 hodin pořádá v posluchárně CH2 setkání, kde bude mimo jiné představena pedagogická i vědecká činnost katedry a vystoupí zde i několik významných absolventů katedry.

Katedra biochemie slaví 60. výročí založení - Více...

Blahopřejeme

Mgr. Renáta Norková, doktorandka katedry analytické chemie, získala se svými spolupracovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR cenu Karla Preise za nejlepší publikaci v časopise Chemické listy za rok 2013. Cena byla udělena za review: Renáta Norková, Jana Jaklová Dytrtová, Václav Kašička: Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Chemické listy 107:12 (2013), 949–955.

Blahopřejeme - Více...

Z úspěchů studentů katedry analytické chemie

Mgr. Oksana Josypčuk, studentka 4. ročníku doktorského studia na katedře analytické chemie naší fakulty, získala cenu firmy Metrohm za nejlepší za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika do 35 let. Cena jí byla udělena za publikaci Flow electrochemical biosensors based on enzymatic porous reactor and tubular detector of silver solid amalgam otištěnou v Analytica Chimica Acta 778 (2013) 24–30 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2013.03.055). Blahopřejeme.

Z úspěchů studentů katedry analytické chemie - Více...

Pozvánka na habilitační přednášku

Katedra analytické chemie si vás dovoluje pozvat v úterý 1. dubna 2014 od 14:00 do posluchárny CH2 v Chemickém ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 2) na seminář s programem habilitační přednášky s názvem „Komprehenzivní plynová chromatografie – evoluce nebo revoluce v GC?“, kterou přednese RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.

Pozvánka na habilitační přednášku - Více...

Skvělá reprezentace katedry analytické chemie na FameLab2014

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., člen týmu separačních metod Katedry analytické chemie PřF UK, postoupil se svým projektem „Stanovení enzymové aktivity v kapilární elektroforéze“ do národního kola mezinárodní vědecko-popularizační soutěže FameLab2014, kterou pořádá British Council. Blahopřejeme.

Skvělá reprezentace katedry analytické chemie na FameLab2014 - Více...

Pozvánka na přednášku: Molekulární kuchyně - jak překvapit chuťové buňky!

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednesou David Hurný, Veronika Felklová a Adam Čepa z Katedry organické chemie PřF UK. Přednáška se budou konat dne 1. dubna 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Molekulární kuchyně - jak překvapit chuťové buňky! - Více...

Gratulujeme prof. Martinu Kotorovi k získání Ceny Rudolfa Lukeše!

Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. obdržel Cenu Rudolfa Lukeše za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovanou Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH.

Gratulujeme prof. Martinu Kotorovi k získání Ceny Rudolfa Lukeše! - Více...

Konference Prague Protein Spring 2014

Tématem letošní konference bude "Proteins and their interactions".

Konference Prague Protein Spring 2014 - Více...

Pozvánka na přednášku: ŠIROKOSPEKTRÁ ANTIVIROTIKA – OD SNŮ K REALITĚ

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Mgr. Radim Nencka, Ph.D. z ÚOCHB AV ČR. Přednáška se budou konat dne 29. dubna 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: ŠIROKOSPEKTRÁ ANTIVIROTIKA – OD SNŮ K REALITĚ - Více...

Pozvánka na přednášku: ČERNÉ DÍRY - POHLED DO CENTRA STRACHU

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Fakulta elektrotechnická a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT). Přednáška se bude konat dne 13. května 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: ČERNÉ DÍRY - POHLED DO CENTRA STRACHU - Více...

Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce získali vědci z PřF UK

V rámci letu do budoucnosti obdrželi nejlepší mladí čeští vědci Ceny Neuron a získali 1,5 mil Kč. Mezi nimi i prof. Jana Roithová z Katedry organické chemie PřF UK a Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., externí spolupracovník Katedry buněčné biologie PřF UK. Soutěž Prima ZOOM Neuron o nejlepší vědecké video vyhrál Petr Jan Juračka.

Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce získali vědci z PřF UK - Více...

Profesorka Jana Roithová získala cenu Učené společnosti ČR

V pondělí 19. května 2014, během 20. Valného shromáždění ve Velké aule Karolina a za přítomnosti rektora UK Tomáše Zimy, byly propůjčeny ceny Učené společnosti vědeckým pracovníkům do 40 let. Letošními laureáty se stali dva zástupci Přírodovědecké fakulty UK: profesorka chemie Jana Roithová a odborník na řeckou filozofii Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D.

Profesorka Jana Roithová získala cenu Učené společnosti ČR - Více...

Praktický seminář práce s chemickou databází SciFinder

trénink na rozšíření uživatelských znalostí práce s databází "Chemical Abstracts"

Praktický seminář práce s chemickou databází SciFinder - Více...

Francouzský laureát Nobelovy ceny na Chemické sekci

Francouzský laureát Nobelovy ceny prof. Jean-Marie Lehn přednese popularizační přednášku „From Matter to Life: Chemistry? Chemistry!“ v učebně CH1, Hlavova 8, Praha 2.

Francouzský laureát Nobelovy ceny na Chemické sekci - Více...

Mgr. Miroslav Položij z PřF UK získal jednu z prestižních cen Jean Marie Lehna

Slavnostní předání Cen Jean-Marie Lehna za chemii za rok 2014 se uskutečnilo dne 19. června 2014 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Mgr. Miroslav Položij z PřF UK získal jednu z prestižních cen Jean Marie Lehna - Více...

Pozvánka na přednášku: Když se na nebi blýská

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Fakulta elektrotechnická a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT). Přednáška se bude konat dne 4. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Když se na nebi blýská - Více...

Pozvánka na přednášku: Noví viroví strašáci (a pár starých k tomu)

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR). Přednáška se bude konat dne 11. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Noví viroví strašáci (a pár starých k tomu) - Více...

Pozvánka na přednášku: Výživa sportovců a doping

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA. Přednáška se bude konat dne 11. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Výživa sportovců a doping - Více...

Profesorka Jana Roithová ve Vídni převzala prestižní ocenění

Cenu Ignaze L. Liebena uděluje každoročně Rakouská akademie věd mladému vědci, který pracuje v oblasti molekulární biologie, chemie či fyziky. Letošní laureátkou tohoto ocenění, jemuž se někdy přezdívá “rakouská nobelovka”, se stala profesorka Jana Roithová z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Profesorka Jana Roithová ve Vídni převzala prestižní ocenění - Více...

Pozvánka na přednášku: CHEMICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze). Přednáška se bude konat dne 25. listopadu 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: CHEMICKÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH A BEZPEČNOSTI POTRAVIN - Více...

Pozvánka na přednášku: PERIODICKÁ TABULKA: JAKÁ BYLA A JAKÉ JE?

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie, VŠCHT v Praze). Přednáška se bude konat dne 2. prosince 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: PERIODICKÁ TABULKA: JAKÁ BYLA A JAKÉ JE? - Více...

Pozvánka na přednášku: Chiralita a její význam pro život a chemii

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (Katedra organické chemie, PřF UK). Přednáška se bude konat dne 9. prosince 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Chiralita a její význam pro život a chemii - Více...

Výměna certifikátu pro eduroam

POZOR! v pátek 5.12. 2014 došlo k výměně certifikátu pro iradius server, který zajišťuje ověřování našich uživatelů do bezdrátové sítě eduroam. Nový SHA2 certifikát má bohužel jiný mezilehlý certifikát USERTrust RSA Certification Authority. Pro nás to znamená úpravu profilu pro eduroam pro Windows uživatele. V příloze posílám nové autokonfigurační utilitky pro WPA2 i pro WPA pro starší stroje. Tyto nové verze jsou také k dispozici na fakultních stránkách wifi.natur.cuni.cz. Uživatelů s OS, který ve výchozím stavu nekontroluje certifikáty - Android, AppleIOS, Windows Phone se změna nedotkne. U linuxu se zdá být dostatečné nastavení stávající kořenové cert. autority AddTrust CA.

Výměna certifikátu pro eduroam - Více...

Pozvánka na přednášku: Chemie ohňostroje

Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Chemických úterků, kterou přednese Mgr. Luděk Míka (Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK). Přednáška se bude konat dne 16. prosince 2014 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Pozvánka na přednášku: Chemie ohňostroje - Více...

Blahopřejeme Petru Distlerovi ke získání ceny Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Student doktorského studia na Katedře učitelství a didaktiky chemie, Mgr. Ing. Petr Distler, převzal z rukou rektora Univerzity Cenu prof. PhDr. Václava Příhody udělovanou nejlepším absolventům učitelského studia za svoji diplomovou práci a učitelské aktivity.

Blahopřejeme Petru Distlerovi ke získání ceny Cena prof. PhDr. Václava Příhody - Více...

Pozvánka na přednášku Prof. Hudlického

(u příležitosti udělení Hanušovy medaile) "Recent progress in chemoenzymatic synthesis of natural and unnatural products: Amaryllidaceae and morphine alkaloids, opiate-derived pharmaceutical agents, and other targets of interest"

Pozvánka na přednášku Prof. Hudlického - Více...

Blahopřejeme prof. Janě Roithové k zisku ERC Consolidator grantu!

Vedoucí katedry organické chemie PřF UK profesorka Jana Roithová nedávno získala ERC konsolidační grant. Prof. Roithová obdržela ERC Starting grant pro svůj výzkum v roce 2010. Zisk podobné vícenásobné podpory od Evropské výzkumné rady se doposud žádnému jinému z českých vědců nepodařil. Po ERC Starting grantu, který získal pro svůj tým Michael J. Bojdys, jde již o druhý ERC grant na katedru organické chemie v roce 2015!

Blahopřejeme prof. Janě Roithové k zisku ERC Consolidator grantu! - Více...

Prof. Takahashi byl oceněn Zlatou medailí PřF UK

Dne 25. dubna 2016 byla udělena „Zlatá mediale PřF UK“ profesoru Tamotsu Takahashi, Institute of Catalysis, Hokkaido University (Sapporo Japonsko) za zásluhy a spolupráci s fakultou. Jeho laboratoří prošlo a působilo v uplynulých 20 letech několik zaměstnanců fakulty a studentů (prof. Kotora, prof. Štěpnička, doc. Gyepes a Dr. Nečas). Cenu předával doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc prorektor pro vědeckou činnost a prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Prof. Takahashi byl oceněn Zlatou medailí PřF UK - Více...

Noc vědců 2016 na Přírodovědecké fakultě UK

Sekce chemie PřF UK se letos účastní Noci vědců s prakticky i teoreticky zaměřeným programem určeným pro širokou veřejnost. Tématem letošní Noci vědců je "Bezpečnost", přednášky i praktická laboratorní cvičení jsou tak zaměřeny na jedy a jedovaté látky a bezpečné zacházení s nimi a dále na aspekty bezpečné práce s chemikáliemi a bezpečné chování v chemické laboratoři.

Noc vědců 2016 na Přírodovědecké fakultě UK - Více...

Pozvánka na přednášku prof. Hierso

Palladium- Ligands Chemistry Exploiting Efficiently Chloroarenes and C–H Activation in C–C and C–X (X=O, S, N, F) Bonds Formation

Pozvánka na přednášku prof. Hierso - Více...

Studenti anorganické chemie byli oceněni na 68. sjezdu chemiků

Studenti katedry anorganické chemie Mgr. Peter Urbanovský a Bc. Filip Koucký byli během 68. sjezdu chemiků oceněni cenami o nejlepší plakátové sdělení. Peter Urbanovský získal cenu rektora Univerzity Pardubice a Filip Koucký cenu IUPAC Poster Prize. Gratulujeme!

Studenti anorganické chemie byli oceněni na 68. sjezdu chemiků - Více...

Doc. Jana Vejpravová z katedry anorganické chemie získala prestižní ERC juniorský grant

Doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. je absolventkou katedry anorganické chemie, na níž také vyučuje. Současně také vede vědecký tým na Fyzikálním ústavu AV ČR. Nedávno se jí podařilo získat prestižní juniorský grant Evropské výzkumné rady (ERC Starting grant).

Doc. Jana Vejpravová z katedry anorganické chemie získala prestižní ERC juniorský grant - Více...

SETKÁNÍ S VWR INTERNATIONAL

Ve vestibulu budovy Chemie (prostor před posluchárnou CH1), Hlavova ul. 8, Praha 2

SETKÁNÍ S VWR INTERNATIONAL - Více...

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. získal Cenu Rudolfa Lukeše

Cena Rudolfa Lukeše je udělována Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie České Společnosti Chemické za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech.

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. získal Cenu Rudolfa Lukeše - Více...

Profesor Jiří Zima byl Jeho Magnificencí rektorem jmenován do funkce děkana PřF UK

V rámci zasedání Vědecké rady UK 24.11. 2016 byl do funkce nového děkana Přírodovědecké fakulty UK jmenován prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Profesor Jiří Zima byl zvolen Akademickým senátem fakulty 20. října v prvním kole. Úřadu se nový děkan ujme 1. prosince 2016.

Profesor Jiří Zima byl Jeho Magnificencí rektorem jmenován do funkce děkana PřF UK - Více...

HPLC 2017 Prague

Pozvánka na významnou mezinárodní konferenci HPLC 2017, která se bude konat v Praze!

HPLC 2017 Prague - Více...

Akce dokumentů