E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Miroslav Položij z PřF UK získal jednu z prestižních cen Jean Marie Lehna

Slavnostní předání Cen Jean-Marie Lehna za chemii za rok 2014 se uskutečnilo dne 19. června 2014 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Cenu Jean-Marie Lehna (Chemie) za rok 2014 obdrželi:

První cena: Vítězslav Jarý (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze), “Rare-earth doped ternary sulfides: New X-ray phosphors and white LED solid state lightings”.

Druhá cena: Jan Hostaša (Ústav skla a keramiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), “Transparent Yb-doped YAG ceramics for laser appplications”.

Třetí cena: Miroslav Položij (Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze), “Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis”.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Mgr. Miroslav Položij s cenou J.M. Lehna

Mgr. Miroslav Položij (uprostřed) s cenou Jean-Marie Lehna. Prof. Jean - Marie Lehn (první zprava), nositel Nobelovy ceny za chemii, ceny laureátům osobně předal.     Foto: zdroj: Institut Francais

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia. Výběrové řízení se konalo v prostorách Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a odborné komisi předsedal vědecký ředitel společnosti Solvay pan Patrick Maestro.

Podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení naleznete ZDE

Mgr. Miroslav Položij s cenou J.M. Lehna

Ceny Jean-Marie Lehna byly předány za přítomnosti Jeho Excelence Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.   Foto: zdroj Institut Francais

Publikováno: Pondělí 30.06.2014 17:15

Akce dokumentů