E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníaktuality

Cesta ke hvězdám (s chemií)

Předvánoční přednáškovou šou s pokusy z cyklu Chemických úterků přednesou Dr. Petr Šmejkal a Dr. Pavel Teplý z Katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK. Přednáška proběhne 12.12.2017 od 17:00. POZOR! tentokráte v učebně CH1.

Cesta ke hvězdám (s chemií) - Více...

Jak se dělá ohňostroj – změna termínu

První přednášku/demonstraci v letním semestru z cyklu Chemických úterků přednese/předvede Martin Peter z firmy MAKALU Fireworks, která připravila i letošní pražský novoroční ohňostroj. Autor je světově uznávaným choreografem ohňostrojů a pyromuzikálů a můžete se tedy těšit i na praktické ukázky. Přednáška proběhne 27.2.2018 od 17:00 výjimečně v učebně CH1" Název "Jak se dělá ohňostroj" napovídá, že tématem přednášky bude nejen chemie, která se pojí s ohňostroji, ale také design a příprava ohňostrojů.

Jak se dělá ohňostroj – změna termínu - Více...

Nabídka DVPP (akreditované kurzy)

Katedra učitelství a didaktiky chemie v současné době nabízí šest akreditovaných kurzů.

Nabídka DVPP (akreditované kurzy) - Více...

Od polarografie k elektrochemickým DNA biosenzorům

Další přednášku s demonstrací z cyklu Chemických úterků přednese doc. Vlastimil Vyskočil z UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, který se zabývá vývojem miniaturizovaných elektrochemických senzorů pro stanovení biologicky aktivních látek (karcinogenních polutantů životního prostředí, pesticidů, léčiv, barviv apod.) a vyšetřování jejich interakcí s DNA. Přednáška proběhne 13.3.2018 od 17:00 v učebně CH2"

Od polarografie k elektrochemickým DNA biosenzorům - Více...

Chemická komunikace u člověka

Další přednášku z cyklu Chemických úterků přednese doc. Jan Havlíček z Katedry zoologie, který se zabývá aspekty lidského chování, sociální percepce, komunikace a inter-individuální variabilitou především z evoluční perspektivy. Přednáška proběhne 20.3.2018 od 17:00 v učebně CH2"

Chemická komunikace u člověka - Více...

Víte, co je elektroforéza? A jak funguje?

Další přednášku z cyklu Chemických úterků přednese prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. z katedry fyzikální a makromolekulární chemie, který se zabývá mimo jiné elektromigračními metodami. Přednáška proběhne 3.4.2018 od 17:00 v posluchárně CH2"

Víte, co je elektroforéza? A jak funguje? - Více...

Elektronika z tiskárny a tkalcovského stavu

Přednášku z cyklu Chemických úterků přednese RNDr. Jiří Pfleger, CSc. z Oddělení Optoelektronických jevů a materiálů Akademie věd, který se zabývá mimo jiné biosenzory, které jsou součástí textilních tkanin. Přednáška proběhne 17.4.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.

Elektronika z tiskárny a tkalcovského stavu - Více...

Můj život s kardiochirurgií

Cyklus přednášek Chemických úterků v letním semestru 2018 uzavře prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. z Kardiocentra IKEM, který je naším nejznámějším kardiochirurgem. Přednáška bude zaměřena nejen na profesní kariéru pana profesora a proběhne 24.4.2018 od 17:00 mimořádně v posluchárně CH1.

Můj život s kardiochirurgií - Více...

Pozvánka na sérii přednášek Prof. Grega M. Swaina

Za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State a Fullbrightovy komise v České republice se uskuteční série přednášek a seminářů Prof. Grega M. Swaina z Michigan State University, USA.

Pozvánka na sérii přednášek Prof. Grega M. Swaina - Více...

14th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’

We are pleased to cordially invite PhD students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 14th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’. The conference is organized by our department and will be held on September 20–21, 2018. The main goal of the event is to improve the presentation skills, to provide the floor for discussion and exchange of experiences, and to master the English language of the participants.

14th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ - Více...

Biochemie: Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím...

Cyklus přednášek Chemických úterků v zimním semestru 2018 zahájí doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK. Přednáška bude interaktivní a a bude věnován velký prostor vašim otázkám. Přednáška proběhne 9.10.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.

Biochemie: Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím... - Více...

Chemická válka mezi organismy

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje další přednáškou z oblasti biochemie. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK přednese přednášku zaměřenou na nejrůznější způsoby boje mezi živými organismy a především na chemické látky, které k tomu využívají. Přednáška proběhne 23.10.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.

Chemická válka mezi organismy - Více...

Jak vypadá současná podoba fotovoltaických článků (aneb o použití nanotechnologií na tisících kilometrech čtverečních)

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje další přednáškou, tentokrát z oblasti nanotechnologií. RnDr. Antonín Fejfar, CSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd přednese přednášku zaměřenou na fotovoltaiku neboli sluneční články na bázi křemíku. Přednáška proběhne 6.11.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.

Jak vypadá současná podoba fotovoltaických článků (aneb o použití nanotechnologií na tisících kilometrech čtverečních) - Více...

Roztroušená skleróza a její terapie

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou, tentokrát z oblasti medicíny. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. z 1. lékařské fakulty UK přednese přednášku zaměřenou na roztroušenou sklerózu a možnosti její léčby. Přednáška proběhne 20.11.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.

Roztroušená skleróza a její terapie - Více...

4. ročník Cesty do hlubin studia chemie proběhl na Chemické sekci

V době podzimních prázdnin středních škol, 29. – 30. 10. 2018, proběhl na naší fakultě již 4. ročník semináře pro učitele chemie a jejich žáky z vyšších ročníků se zvýšeným zájmem o chemii pod názvem Cesta do hlubin studia chemie pořádaný sekcí chemie PřF UK.

4. ročník Cesty do hlubin studia chemie proběhl na Chemické sekci - Více...

Nanoroboti & Mikroroboti: Stroje o velikosti viru a buňky

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou, tentokrát z oblasti nano světa. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. z VŠCHT přednese zaměřenou na nanoroboty a jejich možné použití v praktických aplikacích. Přednáška proběhne 4.12.2018 od 17:00 v posluchárně CH2.

Nanoroboti & Mikroroboti: Stroje o velikosti viru a buňky - Více...

ChemStar aneb kdo byl největší chemik

Cyklus přednášek Chemických úterků zakončíme letos variací na oblíbenou televizní soutěž StarDance. 11.12.2018 od 17:00 tentokráte v posluchárně CH1 se můžete těšit na spojení zábavy a chemických pokusů v podání studentů i zaměstnanců Katedry učitelství a didaktiky chemie.

ChemStar aneb kdo byl největší chemik - Více...

Slavnostní otevření laboratoře elektronové mikroskopie

Nová laboratoř elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením (HR-TEM) je nyní součástí naší fakulty. V laboratoři byl právě instalován nejnovější mikroskop firmy JEOL JEM-NEOARM 200F s autoemisní katodou a vybavením pro měření v kryogenním módu pro nestabilní vzorky, které by v jiných strojích nevydržely ve svazku elektronů. Slavnostní otevření se koná v posluchárně CH3, v pondělí 14. 1. 2019 od 16:30 hodin.

Slavnostní otevření laboratoře elektronové mikroskopie - Více...

Významná publikace týmu Katalýza v organické syntéze

Časopis ACS Catalysis publikující původní práce v oblasti různých odvětví katalýzy (IF: 11.384) v loňském listopadovém čísle uveřejnil práci M. Kotory a spol. z katedry organické chemie, která se zabývá regioselektivní aktivací chemicky příbuzných vazeb C−C malých neaktivovaných molekul.

Významná publikace týmu Katalýza v organické syntéze - Více...

Projekt ExPro Grantové Agentury ČR udělen do Chemické sekce

Grantová agentura České Republiky zveřejnila na svých webových stránkách seznam udělených projektů začínajících 1. 1. 2019. V nejvýznamnější kategorii ExPro v oblasti chemie bylo uděleno pouze 5 projektů. Jeden z nich, s názvem "ADORable catalysts", získal prof. Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Předložený projekt je zaměřen na syntézu nových typů porézních katalyzátorů netradičními metodami a jejich využití pro vysoce selektivní přeměny organických molekul.

Projekt ExPro Grantové Agentury ČR udělen do Chemické sekce - Více...

První start-up grant Nadace Experientia putuje na Chemickou sekci PřF

Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě chemické sekce Přírodovědecké fakulty UK. V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.

První start-up grant Nadace Experientia putuje na Chemickou sekci PřF - Více...

Periodická tabulka prvků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Na počest letošního 150. výročí objevení periodického zákona Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem a k uctění jeho spolupráce s českým chemikem Bohuslavem Braunerem jsme vytvořili výstavu chemických prvků ve formě velké periodické soustavy prvků (PSP). Expozice je umístěna na Albertově v budově chemických kateder (Hlavova 8, Praha 2) před velkou posluchárnou pojmenovanou na počest profesora Bohuslava Braunerova.

Periodická tabulka prvků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy - Více...

Pozvánka na přednášku prof. Pietschniga

[3]Ferrocenophanes with functional PEP bridge (E = group 13, 14, 15 element) and their activation to radicals and ions

Pozvánka na přednášku prof. Pietschniga - Více...

Příběh uranu

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje v letním semestru 23.4.2019 od 17:00 jako vždy v posluchárně CH1. Můžete se těšit na naši přední odbornici a popularizátorku v oblasti jaderné bezpečnosti Dr. Danu Drábovou.

Příběh uranu - Více...

Periodická tabulka prvků

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje v letním semestru 14.5.2019 od 17:00 jako vždy v posluchárně CH1. Tentokráte se můžete těšit na informace o Periodické soustavě prvků od prvních pokusů o kategorizaci prvků až po naši výstavu před CH1. Součástí přednášky bude i povídání přímo u Tabulky s ukázkou jejího potenciálu ve výuce.

Periodická tabulka prvků - Více...

Chemické zbraně - jejich kontrola a zákaz

Cyklus přednášek Chemických úterků v letním semestru 2019 uzavře Dr. Urválková z Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Přednáška o chemických zbraních proběhne 4.6.2019 od 17:00 jako vždy v posluchárně CH1.

Chemické zbraně - jejich kontrola a zákaz - Více...

Krásy a užitečnost elektrochemie

Cyklus přednášek Chemických úterků v zimním semestru 2019 nezačne nikdo jiný než děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Přednáška o elektrochemii proběhne 8.10.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.

Krásy a užitečnost elektrochemie - Více...

Molekulární design a chemická syntéza nanoobjektů

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou Dr. Cíglera, vedoucího skupiny Syntetické nanochemie z Akademie věd, na téma nanočástic a nanochemie. Přednáška nazvaná "Molekulární design a chemická syntéza nanoobjektů" proběhne 22.10.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.

Molekulární design a chemická syntéza nanoobjektů - Více...

Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou prof. Tůmy, z Ústavu hygieny 3. LF. Přednáška nazvaná "Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum" proběhne 5.11.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.

Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum - Více...

Hlíva ústřičná, “magic mushroom” v dekontaminacích

Další přednáškou v cyklu přednášek Chemických úterků bude přednáška nazvaná "Hlíva ústřičná, “magic mushroom” v dekontaminacích", kterou přednese ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK prof. Tomáš Cajthaml. Srdečně Vás zveme 19.11.2019 od 17:15 do posluchárny CH2.

Hlíva ústřičná, “magic mushroom” v dekontaminacích - Více...

K čemu rostlinám slouží hormony: Jsou rostliny zelení živočichové?

Další přednáškou v cyklu přednášek Chemických úterků bude přednáška nazvaná „K čemu rostlinám slouží hormony: Jsou rostliny zelení živočichové?“, kterou přednese předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Srdečně Vás zveme 3.12.2019 od 17:15 do posluchárny CH2.

K čemu rostlinám slouží hormony: Jsou rostliny zelení živočichové? - Více...

POZOR změna termínu Chemických úterků

Poslední přednáška přednáška zimního semestru nazvaná "Předvánoční překvapení" neproběhne 10.12. 2019, ale přesouvá se na začátek letního semestru. Důvodem je souběh několika akcí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v letním semestru. Program letního semestru finalizujeme a poté bude zveřejněn. organizátoři Chemických Úterků

POZOR změna termínu Chemických úterků - Více...

2. ročník Setkání u Periodické tabulky

Srdečně vás zveme na již druhý roční Setkání u periodické tabulky prvků

2. ročník Setkání u Periodické tabulky - Více...

Chemické úterky v letním semestru 2020

POZOR! Přednášky probíhají v průběhu letního semestru již v úterý 3. března od 16:30 v přednáškové místnosti CH1 (Chemický ústav, Hlavova 8, Praha 2)

Chemické úterky v letním semestru 2020 - Více...

Praktická toxikologie pohledem analytického chemika

První přednáškou v letním semestru v cyklu přednášek Chemických úterků bude přednáška nazvaná „Praktická toxikologie pohledem analytického chemika“, kterou přednese přednosta Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr. Srdečně Vás zveme 3.3.2020 od 16:30 do posluchárny CH1.

Praktická toxikologie pohledem analytického chemika - Více...

Chemické úterky – změna programu

Přednáška plánovaná na 4.4. se ruší. O dalším programu se rozhodne dle aktuálních podmínek. Děkujeme za pochopení.

Chemické úterky – změna programu - Více...

Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka

Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po absolvování postdoktorandského pobytu na Stockholmské universitě působí na Přírodovědecké fakultě jako vedoucí skupiny organokatalýzy a enantioselektivní syntézy. Zároveň též zastává pozici zástupce vedoucího katedry organické chemie. Kromě autorství více než 70 vědeckých publikací je držitelem dvou patentů, a několika ocenění od České společnosti chemické (Cena Otakara Červinky a Cena Alfreda Badera), Přírodovědecké fakulty (Cena děkana) a Učené společnosti České republiky. V minulosti již získal Velemloka za seminář z Organické chemie (2010/2011). Jeho hlavním vědeckým zájmem je vývoj nových stereoselektivních chemických transformací a příprava biologicky aktivních či strukturně zajímavých sloučenin.

Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka - Více...

Dr. Lukáš Rýček získal Cenu Alfreda Badera

Cena Alfreda Badera za organickou chemii byla za rok 2020 udělena Dr. Lukáši Rýčkovi, působícímu na Katedře organické chemie. Dr. Rýček byl oceněn za jeho práci "Totální syntéza přírodních látek a jejich analogů – využití v medicinální chemii a aplikace nových chemických metod". Od roku 1994, kdy byla cena udělena poprvé, se tak Dr. Rýček stal šestým držitelem tohoto ocenění, který působil na Přírodovědecké fakultě UK.

Dr. Lukáš Rýček získal Cenu Alfreda Badera - Více...

Návod MS Teams

Průběžně aktualizovaná verze

Návod MS Teams - Více...

Rozhovory s laureáty Studentského velemloka – doc. Fišerem a dr. Křížkem

Zde přinášíme odkaz na rozhovory se dvěma laureáty ceny Studentský velemlok za akademický rok 2019/2020 z chemické sekce.

Rozhovory s laureáty Studentského velemloka – doc. Fišerem a dr. Křížkem - Více...

Přírodověda populárně – Z teorie do zkumavky aneb unikátní zlatný klastr a další sloučeniny

Zde přinášíme odkaz popularizační článek o přípravě unikátního klastru sedmi atomů zlata ve skupině prof. Petra Štěpničky z Katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty.

Přírodověda populárně – Z teorie do zkumavky aneb unikátní zlatný klastr a další sloučeniny - Více...

Pozvánka na přednášku QVC: "TRAP Radiopharmaceuticals: How Coordination Chemistry from Prague made its way into clinics worlwide"

We cordially invite you to the "Quo Vadis Chemistry" lecture "TRAP Radiopharmaceuticals: How Coordination Chemistry from Prague made its way into clinics worlwide" which will be delivered by Prof. Johannes Notni, Clinic for Nuclear Medicine, University Hospital Essen, Germany. The lecture takes place on 18th of October at 3:40 p.m. at the Lecture Hall CH2, the School of Chemistry Building, FoS CU, Hlavova 8, Prague 2.

Pozvánka na přednášku QVC: "TRAP Radiopharmaceuticals: How Coordination Chemistry from Prague made its way into clinics worlwide" - Více...

Přírodověda populárně – Nová cesta k cytotoxickým látkám

Zde přinášíme odkaz popularizační článek popisující efektivní a ekonomickou syntézu analogů přírodních biologicky aktivních látek v týmu Dr. Elišky Matoušové z katedry organické chemie.

Přírodověda populárně – Nová cesta k cytotoxickým látkám - Více...

Akce dokumentů