E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKrásy a užitečnost elektrochemie

Cyklus přednášek Chemických úterků v zimním semestru 2019 nezačne nikdo jiný než děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Přednáška o elektrochemii proběhne 8.10.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.
Čas 08.10.2019
od 17:15 do 18:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan PřF UK

Přednáška se zabývá určitými milníky elektrochemie, která již od objevu polarografie hrála velmi důležitou roli mezi vědeckými disciplínami pěstovanými v naší zemi. Pozornost bude věnována úspěchům elektrochemie na naší fakultě a výsledkům se spolupracujícími pracovišti v zahraničí. Shrnuty budou i současné trendy elektrochemie a nastíněny možnosti jejího dalšího vývoje.

Publikováno: Středa 25.09.2019 10:25

Akce dokumentů