E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníaktuality

Pozvánka na veřejnou habilitační přednášku pana RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D.

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na veřejnou habilitační přednášku pana RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK) na téma „Flexibilita kapilární elektroforézy a její analytické aplikace“. Přednáška proběhne v úterý 29. března 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2). Přednášku bude možno sledovat i on line.

Pozvánka na veřejnou habilitační přednášku pana RNDr. Tomáše Křížka, Ph.D. - Více...

Pozvánka na přednášku paní Dr. Petranky Petrovy

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Optical emission spectrometry with plasma sources: Analytical characteristics and application“. Přednášku prosloví paní Dr. Petranka Petrova (South-West University, Blagoevgrad, Bulharsko) dne 5. dubna 2022 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Pozvánka na přednášku paní Dr. Petranky Petrovy - Více...

Experientia Day 2022

Nadace Experientia podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie na zahraničních stážích i zde v ČR díky vědeckým start-up grantům. Přijďte na Experientia Day, který se bude konat ve čtvrtek 30. června od 9.00 v hlavní přednáškové místnosti na ÚOCHB AV ČR, Flemingovo nám. 2, Praha 6.

Experientia Day 2022 - Více...

Přírodověda populárně – Řekni to molekulou!

Zde přinášíme odkaz na popularizační článek popisující metody molekulárního kódování. Vývojem této metody se zabývají absolventi naši fakulty (Dr. Miloslav Polášek, Dr. Tomáš David, Dr. Martin Dračínský z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR) spolu s našim Ph.D. studentem Janem Kretschmerem.

Přírodověda populárně – Řekni to molekulou! - Více...

Rozhovor s doc. Martinem Dračínským – laureátem Studentského velemloka

Cenu Studentský velemlok za uplynulý akademický rok 2020/2021 za sekci chemie získal doc. RNDr. Martin Dračínský, PhD. (*1978) se svou přednáškou "Spektrální metody NMR I". Vystudoval organickou chemii na naší fakultě a od svého doktorského studia se věnuje spektroskopii, konkrétně metodě nukleární magnetické rezonance (NMR). Aktuálně v této oblasti působí na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR (ÚOCHB AV ČR). Ocenění Studentského velemloka získal vůbec poprvé.

Rozhovor s doc. Martinem Dračínským – laureátem Studentského velemloka - Více...

Rozhovor s RNDr. Naděždou Krylovou, CSc. – laureátkou Studentského velemloka

Cenu Studentské velemloka za nejlepší mimosekční předmět dostala RNDr. Naděžda Krylová CSc. (*1945) za předmět Vybrané partie z matematiky. Vystudovala obor aplikovaná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF UK), kde od ukončení studia v roce 1968 až do roku 2010 byla členkou Katedry aplikované matematiky. Po celou tuto dobu vyučovala i matematiku pro chemiky na Přírodovědecké fakultě UK. Po ukončení studia pracovala několik let též v Matematickém ústavu AV, v oddělení parciálních diferenciálních rovnic. Od roku 2011 stále působí jako pedagog v Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky PřF. Před vlastní vědeckou prací dala přednost lektorství. Naučila spoustu studentů nebát se matematiky a porozumět jejím pravidlům. Podle mnohých studentů je Duší matematiky na půdě přírodovědy.

Rozhovor s RNDr. Naděždou Krylovou, CSc. – laureátkou Studentského velemloka - Více...

Přírodověda populárně – Nanočástice: budoucnost nebo dávná minulost?

Nanomateriály jsou díky svým unikátním vlastnostem velmi aktuálním tématem pro mnohé výzkumné týmy po celém světě. Je však možné, že tu s námi jsou podstatně déle, než jsme si mysleli? Že je vyvinula sama příroda? Kvantové tečky jsou typ nanočástic, které jsou běžně považovány za umělé polovodiče se zajímavými vlastnostmi a aplikacemi. Vědecký tým Dr. Martina Feruse, jehož součástí jsou i studenti Přírodovědecké fakulty UK, spojil síly se skupinou Dr. Lukáše Nejdla z Mendelovy univerzity v Brně, aby prozkoumali roli kvantových teček v chemii vzniku života na Zemi.

Přírodověda populárně – Nanočástice: budoucnost nebo dávná minulost? - Více...

Akce dokumentů