E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníaktuality

Krásy a užitečnost elektrochemie

Cyklus přednášek Chemických úterků v zimním semestru 2019 nezačne nikdo jiný než děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Přednáška o elektrochemii proběhne 8.10.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.

Krásy a užitečnost elektrochemie - Více...

Molekulární design a chemická syntéza nanoobjektů

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou Dr. Cíglera, vedoucího skupiny Syntetické nanochemie z Akademie věd, na téma nanočástic a nanochemie. Přednáška nazvaná "Molekulární design a chemická syntéza nanoobjektů" proběhne 22.10.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.

Molekulární design a chemická syntéza nanoobjektů - Více...

Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje přednáškou prof. Tůmy, z Ústavu hygieny 3. LF. Přednáška nazvaná "Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum" proběhne 5.11.2019, srdečně Vás zveme od 17:15 do posluchárny CH2.

Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou pro biomedicínský výzkum - Více...

Hlíva ústřičná, “magic mushroom” v dekontaminacích

Další přednáškou v cyklu přednášek Chemických úterků bude přednáška nazvaná "Hlíva ústřičná, “magic mushroom” v dekontaminacích", kterou přednese ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK prof. Tomáš Cajthaml. Srdečně Vás zveme 19.11.2019 od 17:15 do posluchárny CH2.

Hlíva ústřičná, “magic mushroom” v dekontaminacích - Více...

K čemu rostlinám slouží hormony: Jsou rostliny zelení živočichové?

Další přednáškou v cyklu přednášek Chemických úterků bude přednáška nazvaná „K čemu rostlinám slouží hormony: Jsou rostliny zelení živočichové?“, kterou přednese předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Srdečně Vás zveme 3.12.2019 od 17:15 do posluchárny CH2.

K čemu rostlinám slouží hormony: Jsou rostliny zelení živočichové? - Více...

POZOR změna termínu Chemických úterků

Poslední přednáška přednáška zimního semestru nazvaná "Předvánoční překvapení" neproběhne 10.12. 2019, ale přesouvá se na začátek letního semestru. Důvodem je souběh několika akcí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v letním semestru. Program letního semestru finalizujeme a poté bude zveřejněn. organizátoři Chemických Úterků

POZOR změna termínu Chemických úterků - Více...

2. ročník Setkání u Periodické tabulky

Srdečně vás zveme na již druhý roční Setkání u periodické tabulky prvků

2. ročník Setkání u Periodické tabulky - Více...

Chemické úterky v letním semestru 2020

POZOR! Přednášky probíhají v průběhu letního semestru již v úterý 3. března od 16:30 v přednáškové místnosti CH1 (Chemický ústav, Hlavova 8, Praha 2)

Chemické úterky v letním semestru 2020 - Více...

Praktická toxikologie pohledem analytického chemika

První přednáškou v letním semestru v cyklu přednášek Chemických úterků bude přednáška nazvaná „Praktická toxikologie pohledem analytického chemika“, kterou přednese přednosta Ústavu soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr. Srdečně Vás zveme 3.3.2020 od 16:30 do posluchárny CH1.

Praktická toxikologie pohledem analytického chemika - Více...

Chemické úterky – změna programu

Přednáška plánovaná na 4.4. se ruší. O dalším programu se rozhodne dle aktuálních podmínek. Děkujeme za pochopení.

Chemické úterky – změna programu - Více...

Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka

Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po absolvování postdoktorandského pobytu na Stockholmské universitě působí na Přírodovědecké fakultě jako vedoucí skupiny organokatalýzy a enantioselektivní syntézy. Zároveň též zastává pozici zástupce vedoucího katedry organické chemie. Kromě autorství více než 70 vědeckých publikací je držitelem dvou patentů, a několika ocenění od České společnosti chemické (Cena Otakara Červinky a Cena Alfreda Badera), Přírodovědecké fakulty (Cena děkana) a Učené společnosti České republiky. V minulosti již získal Velemloka za seminář z Organické chemie (2010/2011). Jeho hlavním vědeckým zájmem je vývoj nových stereoselektivních chemických transformací a příprava biologicky aktivních či strukturně zajímavých sloučenin.

Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka - Více...

Dr. Lukáš Rýček získal Cenu Alfreda Badera

Cena Alfreda Badera za organickou chemii byla za rok 2020 udělena Dr. Lukáši Rýčkovi, působícímu na Katedře organické chemie. Dr. Rýček byl oceněn za jeho práci "Totální syntéza přírodních látek a jejich analogů – využití v medicinální chemii a aplikace nových chemických metod". Od roku 1994, kdy byla cena udělena poprvé, se tak Dr. Rýček stal šestým držitelem tohoto ocenění, který působil na Přírodovědecké fakultě UK.

Dr. Lukáš Rýček získal Cenu Alfreda Badera - Více...

Akce dokumentů