E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInzerát – Konkurz

 

Odborný asistent se zaměřením na organickou chemii

Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje konkurz na dvě pozice odborného asistenta organické chemie s nástupem od 1. 1. 2015.

Od úspěšných kandidátů je očekáváno, že založí úspěšný, mezinárodně uznávaný výzkumný program, který bude financován z externích zdrojů. Zaměření výzkumu může být na jakoukoliv oblast organické chemie: od vývoje metod chemické syntézy a syntézy obecně přes bioorganickou chemii až k organickým materiálům. Katedra bude poskytovat roční příspěvek na podporu studentů i laboratorní práce jako doplněk k externě získané podpoře výzkumu. Od uchazeče/uchazečky je očekáváno, že se bude podílet na výuce, která převážně probíhá v českém jazyce.

Nabízená pozice byla vytvořena za účelem podpory kariéry mladých vědců a vědkyň a je primárně zamýšlena na dobu pěti let.

Přihlášky by měly zahrnovat životopis, seznam publikací, popis vývoje vědeckých zkušeností získaných během zahraničního postdoktorálního pobytu (max. 2 strany), návrh výzkumného programu (max. 5 stran), návrh pedagogické činnosti a dva doporučující dopisy. Přihlášky by měly být adresovány na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2014.

Tento inzerát bude současně zveřejněn v Lidových novinách dne 1. dubna 2014.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 27.03.2014 10:35