E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Aktuální termíny

Bakalářské studium - akademický rok 2021-22

1) Harmonogram akademického roku

Stanovuje p. děkan prostřednictvím příslušného "Opatření děkana". Aktuální OD lze nalézt na odkazu zde - v něm jsou uvedeny konkrétní termíny vybraných studijních aktivit jako např.:

  • termíny výuky (začátek a konec semestru, zápočtový týden, zkouškové období...)
  • termín kontroly splnění podmínek pro postup do dašího úseku studia
  • rozpětí pro státní závěrečné zkoušky (pro obhajoby, ústní část zkoušky apod.; přesný termín pak stanovuje garant oboru/předseda komise)
  • studijní informační systém - termíny pro studenty (termíny zápisu předmětů, dodatečných úprav apod.)

Termíny zápisů předmětů na všech fakultách UK lze nalézt na univerzitním webu zde.

2) Konkrétní termíny

Níže jsou uvedeny hlavní termíny platné pro příslušné studium. Přehled všech temrínů je v OD výše.

Událost

Termín

Přihlášení se k tématu bakalářské práce v SIS (studenti 3. ročníků) do 6. 12. 
Přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě bakalářské práce (elektronicky, prostřednictvím SIS) zimní  
jarní 1.3. – 15.4.2022
podzimní 1.6. – 31.7.2022
Odevzdání bakalářské práce (ve dvou vytištěných a svázaných exemplářích, na sekretariátu biologické sekce, Viničná 7, přízemí vpravo) a její vložení do SIS zimní  
jarní 5. 5. 2022 15:00 (kancelář sekce biologie)
podzimní do 12.8.2022 15:00 - na sekretariát sekce biologie
Kontrola splnění podmínek pro konání první části SZZK (výhradně v SIS!) zimní  
jarní do 31. 5. 2022 včetně
podzimní do 6.9.2022 včetně
Obhajoby bakalářských prací zimní  
jarní 6.6. - 10.6.2022
podzimní 12.9. - 16.9.2022
Kontrola splnění podmínek pro konání druhé části SZZK (výhradně v SIS!) zimní  
jarní do 24. 5. 2022 včetně
podzimní do 31.8.2022 včetně
Ústní část státní závěrečné zkoušky zimní  
jarní 30.5. a 31.5.2022
podzimní 5.9. a 6.9.2022

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
(podrobnosti zde)

termín:    
náhradní termín:   

Akce dokumentů