E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité informace, termíny, pravidla a dokumenty

Doktorské studium

Aktuální informace - studijní oddělení
Harmonogram akademického roku
Studijní a zkušební řád
Pravidla pro organizaci studia

DŮLEŽITÉ !!! SDZ a obhajoby dizertačních prací v rámci programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie se konají pouze 3x ročně. 14-denní období stanovená garantkou programu (jakož i období, kdy je možné se k SDZ nebo obhajobě přihlásit) jsou uvedena níže.

Doktorské studijní programy v biomedicíně (hlavní stránka) (pro studenty PřF UK požadavky k SDZ a obhajobě uvedené na tomto odkazu neplatí, ale najdete zde různé další zajímavé odkazy)

Rigorózní řízení na PřF UK v Praze

Událost Termín Odkazy (většinou vedou na "hlavní" stránku, kde příslušné odkazy najdete)
Přijímací zkoušky do doktorského studia
 • Přihlášku podat do:  30.4.2022
 • Přijímací pohovory Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie bude upřesněno, pravděpodobně v týdnu 13.-17.6.2022
 • Přijímací pohovory Mikrobiologie bude upřesněno
 • Náhradní termín přijímacích pohovorů bude upřesněno (Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie), bude upřesněno (Mikrobiologie)
Vypsání tématu dizertační práce školitelem v SIS, vytvoření individuálního studijního plánu studentem a jeho schválení školitelem
 • do 19.10.2021 (pro studenty nastupující na jaře do 21.3.2022)
 • schválení ISP oborovou radou do 30.11.2021 (studenti zkontrolovat!) (pro studenty nastupující na jaře do 30.4.2022)

Výroční hodnocení ISP za uplynulý akademický rok

 • zahájení 1.8.2021
 • student předá školiteli: 19.9.2021
 • školitel předá oborové radě: 30.9.2021 (studenti zkontrolovat!)
Státní doktorské zkoušky
 • Zimní termín (DSP MBBGV): 31.1.-13.2.2022 (přihlášku podat mezi 8. a 28.11.2021, ne dříve a ne později!)
 • Jarní termín (DSP MBBGV): 20.6.-1.7.2022 (přihlášku podat mezi 28.3. a 17.4.2022, ne dříve a ne později!)
 • Podzimní termín (DSP MBBGV): 5.-18.9.2022 (přihlášku podat mezi 13. a 26.6.2022, ne dříve a ne později!)
 • Individuální termíny pro DSP Mikrobiologie najdete zde
Obhajoby doktorských dizertačních prací
 • Zimní termín (DSP MBBGV): 31.1.-13.2.2022 (přihlášku podat mezi 8. a 28.11.2021, ne dříve a ne později!)
 • Jarní termín (DSP MBBGV): 20.6.-1.7.2022 (přihlášku podat mezi 28.3. a 17.4.2022, ne dříve a ne později!)
 • Podzimní termín (DSP MBBGV): 5.-18.9.2022 (přihlášku podat mezi 13. a 26.6.2022, ne dříve a ne později!)
 • Individuální termíny pro DSP Mikrobiologie najdete zde
Doktorské promoce
 • do konce r. 2021 jsou promoce zrušeny; 23.5.2022 (absolventi v rozmezí 1.10.2021-15.4.2022)

 

Další předpisy, informace, návody a formuláře najdete zde a zde. Pokud máte pocit, že nějaký důležitý odkaz chybí, nebo je již neplatný, kontaktujte nás prosím na danahola@natur.cuni.cz.

Akce dokumentů