E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOrganizační pokyny pro rok 2017

Terénní cvičení z ekologie

Letní semestr, 5ti denní praktikum, 3 kredity

(aktualizace 25. února 2016)

Cvičení bylo v r. 2012 podpořeno grantem Fondu rozvoje vysokých škol.


Cílovou skupinou projektu jsou především posluchači bakalářských studijních programů Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání a Ochrana životního prostředí. Terénní cvičení je doporučováno pro 1.-3. ročník studia. V případě zájmu se mohou cvičení zúčastnit i studenti magisterského stupně. Kapacita kurzu, která je každoročně plně využita, je 120 studentů ve dvou turnusech.

Předmět se zaměřuje na praktické studium vztahů mezi organismy a jejich životním prostředím a interakcí mezi organismy a klade důraz na tvůrčí úsilí studentů, kteří samostatně řeší konkrétní úlohy ze širší nabídky. Jednotlivá témata se dotýkají široké škály ekologických problémů od autekologie a behaviorální ekologie přes ekologii populační a diverzitu a strukturu společenstev až po jevy fungující na větších ekologických měřítcích. Tyto výběrové úlohy, jejichž řešení se tým studentů věnuje po celou dobu praktika, jsou doplněny o další krátkodobé úkoly představující jiné ekologické problémy a taxonomické skupiny.
Cvičení je zaměřeno úlohově, s akcentem na samostatnou studentskou práci v terénu.

Náplň cvičení včetně popisu úloh najdete zde.

VÝZVA: Ke zpracování výsledků Vaší terénní práce budou potřeba notebooky. Prosíme studenty, kteří mají možnost a jsou ochotni vzít na cvičení vlastní notebook, aby tak učinili a ozvali se (nejlépe e-mailem) Ondřejovi Sedláčkovi.

 

K organizaci:

 • Praktikum je týdenní (pětidenní turnus), zajišťuje katedra ekologie a katedra botaniky PřF UK v Praze
 • Kapacita max. 2 x 60 studentů
 • Team vedení: Ondřej Sedláček, Linda Nedbalová, Zuzana Münzbergová, Martin Černý, Adam Petrusek, David Storch,  David Hořák, Veronika Sacherová, Arnošt L. Šizling, Lukáš Kratochvíl, Tereza Petrusková, Eva Balcarová a doktorandi kateder ekologie a botaniky
  Termíny 2017:
  
  I. turnus 4.-9. června 2017 (sraz v neděli večer, kolem 18 hodin, odjezd v pátek po poledni)
  
  II. turnus 10.-15. června 2017 (sraz v sobotu večer, kolem 18 hodin, odjezd ve čtvrtek po poledni)
  
  Na jednotlivé termíny se hlaste prostřednictvím SIS.
 • Místo: Lomy u Jindřichova Hradce, objekt DDM Praha (bližší informace o objektu)
 • Doprava: do Lomů jede z Jindřichova Hradce autobus (zastávka Člunek, Lomy) i vlak-úzkokolejka (směr Nová Bystřice, zastávka Kunžak-Lomy).
 • Ubytování: Kapacita zděného objektu je zhruba 50 míst, někdo bude muset spát ve stanu s podsadou (klasický táborový typ stanů), které jsou k dispozici na místě. Hlaste se, prosím, do stanů dobrovolně. Stravování bude probíhat formou plné penze, na místě jsou jen omezené možnosti zásobování potravinami - koloniál a malá hospoda. Začínáme večeří (viz termín konání).
 • Cena: cca 230 Kč za osobu a den (ubytování i strava - plná penze). Platí se až na místě.
 • S dotazy se obracejte na Ondřeje Sedláčka na zbrd@email.cz nebo na tel. 604 442 491.

Akce dokumentů