E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské zkoušky

Nové detaily o obhajobách bakalářských prací a ústních bakalářských zkouškách na katedře ekologie pro akademický rok 2019/2020

 

Důležité termíny pro všechny obory vyjma učitelských

  ZIMA JARO - NOVĚ!!! PODZIM
Závazné přihlášení k SZZK 1. 11. - 15. 12. 2019 1. 3. - 8. 6.      2020 25. 5. - 17. 7. 2020
Odevzdání bakalářské práce

10. 1. 2020       do 16h

8. 6. 2020      do 16h

14. 8. 2020        do 16h
Kontrola splnění podmínek pro obhajoby do 22. 1. 2020 do 25. 6. 2020 do 1. 9. 2020
Obhajoby BP 27. 1. - 31.1. 2020 7. 7. - 10. 7.    2020 3. 9. - 9. 9.      2020
Kontrola splnění podmínek pro ústní SZZK do 3. 2. 2020 do 25. 6. 2020 do 8. 9. 2020
Ústní SZZK 6. 2. - 7. 2.     2020 15. 7. - 16.7. 2020 14. 9. - 15. 9. 2020

 

Obhajoby bakalářských prací i ústní část státní zkoušky na katedře ekologie probíhají ve stejných termínech a za stejných podmínek jako na ostatních katedrách biologické sekce.

Závazné termíny a závazná pravidla pro sepisování bakalářských prací jsou stanoveny biologickou sekcí. Oba dokumenty jsou každoročně aktualizovány, přičemž dílčí pravidla a požadavky se mohou měnit. Ujistěte se, že vycházíte z aktuálních pravidel, zvláště když rozkládáte ročník.

Pro inspiraci a usnadnění sepisování doporučujeme prostudovat rady a pokyny pro psaní bakalářské práce (ale i jiných rešerší), které vznikly na naší katedře. (Pokud najdete v textech rozpor, řiďte se pravidly závaznými.)

Příklady bakalářských prací

K nahlédnutí uvádímě dvě úspěšně obhájené práce, vzniklé na katedře v minulých letech.

Jiří Svoboda: Mechanismy a prevence přenosu račího moru

Marie Altmanová: Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato), příloha k práci

 

Akce dokumentů