E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské obhajoby

Obhajoby bakalářských prací na katedře ekologie probíhají ve stejných termínech a za stejných podmínek jako na ostatních katedrách biologické sekce.

 

Závazné termíny pro bakalářské obhajoby 2021/2022

Všechny obory vyjma učitelských

Učitelské obory

 

Závazná pravidla pro sepisování bakalářských prací 2021/2022

Jsou stanovena biologickou sekcí a jsou každoročně aktualizována. Ujistěte se, že vycházíte z aktuálních pravidel, zvláště když rozkládáte ročník.

Pro inspiraci a usnadnění sepisování doporučujeme prostudovat rady a pokyny pro psaní bakalářské práce (ale i jiných rešerší), které vznikly na naší katedře. (Pokud najdete v textech rozpor, řiďte se pravidly závaznými.)

 

Příklady bakalářských prací

K nahlédnutí uvádímě dvě úspěšně obhájené práce, vzniklé na katedře v minulých letech.

Jiří Svoboda: Mechanismy a prevence přenosu račího moru

Marie Altmanová: Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato), příloha k práci

 

Akce dokumentů