E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské obhajoby

Obhajoby bakalářských prací na katedře ekologie probíhají ve stejných termínech a za stejných podmínek jako na ostatních katedrách biologické sekce.

Závazné termíny pro bakalářské obhajoby 2022/2023

Všechny obory vyjma učitelských

Učitelské obory

 

Závazná pravidla pro sepisování bakalářských prací 2022/2023

Jsou stanovena biologickou sekcí a jsou každoročně aktualizována. Ujistěte se, že vycházíte z aktuálních pravidel, zvláště když rozkládáte ročník.

Pro inspiraci a usnadnění sepisování doporučujeme prostudovat rady a pokyny pro psaní bakalářské práce (ale i jiných rešerší), které vznikly na naší katedře. (Pokud najdete v textech rozpor, řiďte se pravidly závaznými.)

 

Příklady úspěšně obhájených bakalářských prací

Tomáš Palata: Poměry pohlaví u plazů v závislosti na typu určení pohlaví

Michal Barták: Moths as nocturnal pollinators in the tropics

 

Akce dokumentů