E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologie vodních živočichů

Biologie vodních živočichů 2014
B160P14, letní semestr 4/0 Zk, 5 kreditů - přednáška
B160C14, letní semestr 0/10 Z, 5 kreditů - cvičení

vyučující: Veronika Sacherová, na terénním kurzu též Jolana Tátosová

Anotace:
Morfologie, pohyb, výživa a metabolizmus, reprodukce a vývoj, ekologie a taxonomie hlavních skupin sladkovodních bezobratlých. Přednášky z biologie vodních živočichů zahrnují sladkovodní organizmy, které lze nalézt na území České republiky, a vybraná srovnání s ostatními zástupci probíraných skupin. Na přednášky (úvod do skupiny, demonstrace organizmů) jsou zváni externí odborníci. Součástí přednášky je 10-denní terénní cvičení (Biologie vodních živočichů - praktikum, B160C14, viz níže).

Přednášky probíhají v pondělí od 9:30 do 12:30 hodin v místnosti B121 v prvním patře Viničné 7, PřF UK.

Program:

15.2.2016 Crustacea  I.
  Veronika Sacherová (Katedra ekologie PřF UK, Praha)
   
22.2.2016 odpadá
   
   
29.2.2016 Heteroptera
  Petr Kment (Entomologické odd. Národního muzea, Praha)
   
7.3.2016 Crustacea  II.
  Veronika Sacherová (Katedra ekologie PřF UK, Praha)
   
14.3.2016 Coleoptera
  Martin Fikáček (Katedra zoologie PřF UK, Praha)
   
21.3.2016 Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera
  Jan Špaček (Povodí Labe, s.p., Hradec Králové)
   
4.4.2016 Annelida
  Petr Pařil (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno)
   
11.4.2016 Mollusca
  Veronika Sacherová (Katedra ekologie PřF UK, Praha)
   
18.4.2016 Trichoptera + Rotatoria
  Veronika Sacherová (Katedra ekologie PřF UK, Praha)
   
25.4.2016 Odonata 
  Martin Černý (Katedra ekologie PřF UK, Praha)
   
2.5.2016 Diptera
  Jolana Tátosová (Ústav pro životní prostředí UK, Praha)
   
9.5.2016 Turbellaria, Nematoda, Nematomorpha, Nemertea, Hymenoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Tardigrada, Bryozoa, Porifera, Araneae, Hydracarina, Collembola
  Veronika Sacherová (Katedra ekologie PřF UK, Praha)

 

Biologie vodních živočichů – praktikum
(terénní cvičení s exkurzemi)

Termín: 17. 5. - 27. 5. 2016,
příjezd účastníků v úterý 17.5. večer,
odjezd ve čtvrtek 26.5 večer (ne dříve než ve 20:00), nebo v pátek 27. 5. ráno

Místo konání: Terénní stanice Lužnice Botanického ústavu AV ČR (v Třeboni)
(http://www.butbn.cas.cz/cs/hlavni/terenni-stanice-luznice)
Zaměření kurzu: Terénní cvičení je doplňkem přednášky Biologie vodních živočichů. Kromě pozorování, sběru a identifikace organizmů v terénu a následného určování a kreslení na terénní stanici jsou do praktika začleněny studentské přednášky (témata viz níže).
Budou shrnuta některá obecná témata, např. adaptace organizmů na život v tekoucích vodách, invaze druhů sladkovodních bezobratlých, meiofauna, fauna pramenů, podzemních a periodických vod (dendrotelm a litotelm).

Povinné vybavení: Terénní oblečení včetně obuvi (holínky), domácí obuv na stanici;  2x sešit A4 nelinkovaný, psací potřeby (obyčejná tužka na kreslení), poznámky z přednášek v Praze; bílá umělohmotná miska, cedník, pinzeta, preparační jehly, příp. též planktonní síť (kdo ji má) a vlastní materiály k determinaci organizmů
http://www.sig-ent.cz/cs/katalog - možná již nefunguje

Denní harmonogram:
9-13 dopolední mikroskopování
13-14:30 polední přestávka
14:30-19 odpolední mikroskopování

Ubytování a stravování:
cena na Terénní stanici Lužnice je 80 Kč/os/noc, stravování samostatně, k dispozici je vybavená kuchyňka (studentům katedry ekologie bude na pobyt přispíváno, informujte se u V.S.)

 

Akce dokumentů