E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Mořská fauna Středomoří - často či občas kladené dotazy

Pokud jste nenašli dostatek informací v informačním textu o exkurzi, možná je odpověď na vaši otázku zde. Účastníci exkurze se samozřejmě v dostatečném předstihu dozví další logistické detaily (co s sebou, co je a není na místě, jak si zabalit apod.).

 1. Jak exkurzi 2020 ovlivní koronapokalypsa? (Aktualizováno v polovině prázdnin.) NEVÍME. Doufáme, že v září budou stále hranice otevřeny, situace v Evropě nebude chaotická a bude dost z nás, co si exkurzi bude chtít užít. Exkurze se nebude konat, pokud nám zabrání vyšší moc (zákaz od českých nebo chorvatských úřadů, případně univerzity) nebo pokud se odhlásí tolik lidí, že to bude přes veškerou snahu finančně zcela neudržitelné. Pokud pojedeme, od účastníků budeme vybírat při odjezdu prohlášení o bezinfekčnosti. V případě karantény, jakéhokoli podezření na respirační chorobu apod. se budeme snažit vrátit dotyčné osobě vynaložené náklady v největší možné míře (viz ale poslední bod FAQ). 
 2. Co všechno je v ceně zájezdu? NIC. Exkurze není zájezd, fakulta není cestovní kancelář a pedagogové nejsou animátoří zajišťující zábavu pro platící zákazníky! Společnými silami organizátorů i účastníků se snažíme zajistit, aby vše fungovalo, účastníci se toho hodně naučili, přitom se pobavili a měli dostatek času i na rekreaci. S pasivním přístupem "zaplatil(a) jsem, tak mě bavte a nic po mě nechtějte" ale radši jeďte jinam. 
  Finance vybírané od účastníků slouží na pokrytí nákladů na ubytování, dopravu (nejen účastníků, ale i velkého množství vybavení), základní údržbu a obnovu vybavení, povolenky a provoz motorových člunů apod.  V ceně není pojištění, stravování, lístky na případné vstupy (na dobrovolných suchozemských výjezdech, budou-li) ani potápění a výjezdy na lodi (pro certifikované potápěče).
 3. Musím mít předchozí zkušenosti se šnorchlováním nebo potápěním? Rozhodně NE! Přechozí zkušenosti vám samozřejmě přijdou vhod, ale každoročně se exkurze účastní řada studentů, co nikdy nešnorchlovali. Pokud umíte plavat a netrpíte fobií ze zanoření obličeje pod hladinu, šnorchlovat vás naučíme! Velmi vzácně se najdou osoby, které se objektivně nemohou hlouběji zanořit (např. z důvodu špatné průchodnosti Eustachovy trubice nebo vedlejších nosních dutin). I tak si ale mohou exkurzi užít, spousta života lze potkat i těsně pod hladinou.
 4. Musím mít s sebou vlastní vybavení pro šnorchlování? ANO. Předpokládáme, že každý účastník si přiveze ploutve, šnorchl a potápěčskou masku (pouhé plavecké brýle nestačí!). Před letní sezónou koupíte levné sety v každém hypermarketu, ale v případě, že to s pozorováním podvodního života myslíte trochu vážněji, doporučujeme investovat do lepšího vybavení ve specializovanějším obchodě, kde vám s výběrem poradí. Samozřejmě si můžete před exkurzí vybavení od někoho vypůjčit, ale je vhodné, abyste si předem ověřili, že vám do masky nepoteče voda (např. doma ve vaně).
 5. Mohu se zúčastit exkurze i bez absolvování přednášky Mořská fauna Středomoří? ANO, přednášku sice vřele doporučujeme, ale není povinnou prerekvizitou. Je ale vhodné mít absolvovanou alespoň zoologii bezobratlých, jinak pro vás bude obtížnější srovnat si veškeré informace a naučit se latinská jména vyžadovaná k zápočtu.
 6. Mohu se dopravit na exkurzi po vlastní ose, např. přijet odjinud? ANO, v odůvodněných a dostatečně předem dohodnutých případech se s vámi můžeme sejít až na místě. Za exkurzi pak pochopitelně zaplatíte méně, částka se sníží o náklady na dopravu osoby (ale vybereme od vás nějakou sumu jako příspěvek na dopravu erárního vybavení.) Za určitých okolností je dokonce možné, že vám nějaký kus zavazadla z Prahy dopravíme autobusem. Pokud se ale rozhodnete pro vlastní dopravu jen pár týdnů či dokonce dnů před odjezdem, asi nebudeme schopni obsadit uvolněné sedadlo v autobuse a nebude možno vám peníze vrátit. 
 7. Mohu jet autobusem pouze jedním směrem? ANO, ale pokud nebude sedadlo v opačném směru obsazeno jinou osobou, zaplatíte plnou cenu dopravy.
 8. Mohu přijet na kratší dobu? ANO, ale... Ve výjimečných, dobře odůvodněných případech povolujeme zapsaným studentům pozdní příjezd nebo odjezd před koncem exkurze. Zkrácení je ale možné jen o několik málo dní, i vzhledem k tomu, že při vybalování a zabalování erárního materiálu je každá ruka dobrá. "Přidružené osoby" mohou klidně přijet třeba jen na týden, ale pokud je velký převis poptávky po ubytování nebo dopravě v autobusu, mají přednost zájemci o absolvování celé akce.
 9. Jaké mám možnosti ubytování? Standardně bydlíme ve vlastních stanech (tj. takových, co si účastníci přivezou s sebou - fakulta ani kemp stany neposkytují) v kempu u moře (v příjemném stínu borovic, z nichž ovšem padá jehličí a občas kape i smůla). Vzhledem k omezenému prostoru se očekává, že stany jsou sdíleny více osobami. Pro pohodlnější účastníky lze zajisti ubytování v apartmánech poblíž.
 10. Co je k dispozici na místě? V kempu je několik sprch, záchody, pitná voda a prostor na mytí nádobí, omezené množství místa na potraviny v erárních ledničkách. Vařiče a nádobí si každý veze svoje! Kemp je cca 5-10 minut chůze od malého městečka Žuljana, kde jsou dva obchody s potravinami, pekárna, restaurace a kavárna, pošta (se směnárnou), dvě potápěčské základny a řada místních producentů vína. V minulých letech jsme měli díky řidičům autobusu přímo v kempu i sudy s českým pivem a pípu. Osvědčilo se to, zkusíme podobný luxus zajistit i do budoucna.
 11. Mohu si zapsat exkurzi jako student jiné fakulty UK? ANO. Samozřejmě, pokud je volná kapacita, máte na to právo. Pro studenty z některých fakult může být tato akce užitečnou součástí jejich studijního plánu (např. budoucí učitele biologie z Pedagogické fakulty), pro potápěče studující úplně jiný obor to může být vhodné doplnění potápěčských znalostí. Účastník si ale musí být vědom toho, že pro zápočet vyžadujeme latinská jména druhů a jejich hrubé zařazení do systému, znalost základů zoologie bezobratlých (nebo alespoň dobrá fotografická paměť) je proto nutná. Pro běžného studenta/studentku nebiologických oborů doprovázejících bioložku/biologa je asi vhodnější jet na exkurzi jako "přidružená osoba" - za vyšší cenu, ale bez studijní povinnosti.
 12. Je akce vhodná pro děti? ANO, ale... Na exkurzi se obvykle vyskytují děti nejrůznějšího věku, od kojenců až po teenagery. Často jsou to potomci vedení, případně z rodin k akci nějak přidružených (může se klidně stát, že v kempu potkáte některého známého pedagoga z fakulty s celou rodinou). Zatím všechny děti přežily nástrahy skal, moře i místní fauny a flóry ve zdraví. Organizátoři exkurze za ně ale pochopitelně nijak neručí. Vlastní děti studentů mohou na exkurzi jet, pokud péče o ně nebude omezovat plnění studijních povinností.
 13. Mohu vzít na exkurzi celou svou rodinu? Účast partnera, kamaráda, sourozence a podobných osob na exkurzi je běžnou věcí (pokud kapacita dopravy a ubytování dovolí), stejně jako přítomnost nejrůznějších dětí "patřících k exkurzi" (pokud si s sebou chce vzít malé dítě student/ka plnící zápočet, považujeme za samozřejmé, že zároveň zajistí i hlídání). Občas s námi jel i některý rodič s velkým zájmem o mořskou problematiku. Nepovažujeme ale za přiliš šťastné, aby se exkurze zvrhla v "rodinnou rekreaci se zápočtem", proto počet doprovázejících osob dobře zvažujte (a organizátoři si vyhrazují právo je omezit). Nijak pochopitelně nebráníme, aby rodina bydlela v soukromém ubytování poblíž a rekreovala se na vlastní pěst, ale obvykle pro ni nemůžeme zajistit aktivity s exkurzí související (např. účast na promítání) a samozřejmě případná účast rodinných příslušníků nesmí nijak omezovat studenta v jeho studijních povinnostech. Tuto problematiku doporučujeme prokonzultovat osobně s organizátory.
 14. Pokud exkurzi zaplatím a pak si účast rozmyslím, dostanu peníze zpět? Pokud jste zaplatili plnou cenu a nemůžete jet, vrátí se vám peníze za ubytování a režii exkurze. S vracením sumy za dopravu (vaší i erárního vybavení, cca 3500 Kč) je to složitější. Na exkurzi objednáváme autobus s velkým vlekem, což je fixní náklad nezávislý na počtu dopravovaných osob. Z pochopitelných důvodů potřebujeme, aby kapacita autobusu byla optimálně využita. Proto vybíráme od účastníků zálohu, která by měla pokrýt náklady na sedadlo v autobuse a podíl na dopravě erárního vybavení. Záloha se v plné výši vrací v případě, že bude příslušné místo obsazeno náhradníkem, jinak se může plně nebo částečně použít na "zaplacení sedadla", i když zůstane neobsazené. Náhradníka můžete zkusit sehnat sami nebo spoléhat, že o někom víme my. V případě vážných důvodů k neúčasti (zejména zdravotních) se snažíme vrátit co nejvíce ze zaplacené částky (často se povede vrátit i celou sumu), ale konkrétní částka závisí na rozpočtu exkurze v příslušném roce. To, že někdo potřebuje ještě dodělat zkoušky, které se mu nepodařilo absolvovat během zkouškového období, za "vážný důvod" s nárokem na vrácení peněz nepovažujeme.

Akce dokumentů