E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníO ústavu

 

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je moderní špičkově vybavené univerzitní centrum s mnohaletou tradicí excelentního výzkumu a vzdělávání ve vědách o Zemi. Naším cílem je zejména rekonstrukce vývoje biosféry a pochopení globálních cyklů a změn v geologické minulosti naší planety, dynamiky geologických procesů na zemském povrchu a tektonických, magmatických a metamorfních procesů v zemské kůře. Ústav geologie a paleontologie spolupracuje s řadou domácích i zahraničních výzkumných institucí, je zapojen do mnoha mezinárodních vědeckých projektů a pravidelně organizuje zahraniční expedice např. do Číny, Kazachstánu, Turecka, Maroka nebo Kanady. V neposlední řadě, Ústav geologie a paleontologie pečuje o unikátní sbírky zkamenělin, hornin a geologických fenoménů a spravuje Chlupáčovo muzeum historie Země: fascinující expozici vývoje života na Zemi určenou pro širokou veřejnost.

 

 

 

Kontakty

 

Sekretariát

Irena Libišová
Tel.: 221951462, email: ugp@natur.cuni.cz, místnost: P14B

Ředitel ústavu

Katarína Holcová
Tel.: 221951460, e-mail: holcova@natur.cuni.cz, místnost: P13B

Tajemník

Rudolf Trnka
Tel.: 221951452, e-mail: renducci@natur.cuni.cz, místnost: P04

Adresa

Ústav geologie a paleontologie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Albertov 6, Praha 2, 12843, Česká republika
Tel.: 221951462, email: ugp@natur.cuni.cz

Sociální sítě

       

Akce dokumentů