E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníAktuality

Paleontologický a sedimentární seminář 14. dubna 2021
Stanislav Opluštil & Josef Pšenička: Nejnovější trendy a objevy v paleobiologii a stratigrafii mladšího paleozoika
Uhelný seminář středa 7. dubna 2021
K. Mach: Náhled do problematiky stopových prvků v uhlí mostecké pánve
Diplomové práce ÚGP
Odkaz na formální náležitosti a požadavky k DP vypracovávaných na ÚGP
3D modelování v geologii (MG420P12)
V letním semestru proběhne kurz zaměřený na pokročilé techniky 3D geologického modelování.
Obhajoby dizertačních prací 30. března 2021
9:00 Lucie Vaňková | 11:00 Markéta Chroustová
Paleontologický seminář 31. března 2021
Michal Kučera: Origin of marine calcifying plankton and the nature of major ecological transitions
Uhelné semináře - program
letní semestr 2021
Sedimentární a paleontologické semináře - program
letní semestr 2021
Aplikovaná sedimentologie karbonátů a principy biomineralizace
Nová témata bakalářských (resp. diplomových) prací 2019/2020

Akce dokumentů