E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – učitelské studium

Sociální geografie

1. Současná definice sociální geografie a vývoj paradigmat v sociální geografii

2. Kvalitativní versus kvantitativní přístupy v sociogeografickém výzkumu, nomotetické versus idiografické pojetí, deduktivní versus induktivní přístup.

3. Termín globální vzdělávání a vzdělávání k udržitelnému rozvoji: definice, vznik a význam

4. Globální politicko-ekonomický systém: vznik a vývoj

5, Globalizace a globální dělba práce

6. Systém světového zemědělství, jeho vývoj a souvislosti se změnami využití krajiny

7. Dopravní systémy, jejich vývoj v minulosti a perspektivy

8. Globální města, jejich hierarchizace a problémy rozvoje a změn vnitřních struktur

9. Přírodní rizika (ohrožení společnosti procesy v litosféře, atmosféře, pedosféře, hydrosféře a biosféře)

10. Sociálněgeografické učivo ve školní geografii (obsah, forma a metody výuky)

 

A dále sylaby absolvovaných předmětů ze skupin PV:

MZ340P06Z  Regionální rozvoj a regionální politika
MZ340P05U  Politická a regionální geografie
MZ340P74  Urban Sociál Geography: Contemporary Issues

 

zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů