E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS 2014/2015, dodatečný konkurz

Vyhlášení dodatečného konkurzu na ERASMUS 2014/2015

Na základě bilaterálních dohod katedry sociální geografie a regionálního rozvoje  PřF UK je stále ještě možné (z důvodu nevyčerpání všech finančních prostředků po 1. kole výběrového řízení) v rámci programu Erasmus + získat stipendia pro studijní pobyty na následujících univerzitách:

Geographisches Institut, RWTH Aachen (SRN) - 12 měsíců (2 studenti), B1 zkouška či ekvivalent z němčiny nebo angličtiny

Universität Augsburg (SRN) – Geographie - 12 měsíců (2 studenti)

Geographisches Institut, Universität Kiel (SRN) - 6 měsíců (1 student)

Geographisches Institut, Ludwig-Maxmilian Universität München (SRN) - 6 měsíců

(1 student bak. studia)

Faculty of Science, Engineering and Medicine, Aalborg Universitet (Dánsko) - 12 měsíců (2 studenti - požadována zkouška TOEFL či ekvivalent), smlouva katedry KKGI

Departamento de Geografía, Universidad de Sevilla (Španělsko) - 5 měsíců (1 student)

Department of Geography, University of Eastern Finland Kuopio - Joensuu (Finsko) - Geography - 12 měsíců (2 studenti) + Tourism - 12 měsíců (2 studenti)

Department of Geography, University of Turku (Finsko) - 5měsíců (1 student), byly problémy s ubytováním

Departament de Geographie, Université ParisIV- Sorbonne (Francie) - 12 měsíců

(2 studenti)

Széchenyi István University, Győr (Maďarsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Department of Geography, University of Latvia – Riga (Lotyšsko)  - 6 měsíců (1 student)

Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht (Nizozemí) -– 10 měsíců (1 student), byly problémy s ubytováním

Institute of Geography and Spatial Management, Uniwersytet Jagielloňski Krakow (Polsko)

- 6 měsíců (1 student)

Cracow University of Economics (Polsko), Geography and Business Studies - - 12 měsíců (2 studenti) - nově

Faculty of Geography and Reg. Studies, Uniwersytet Warszawski (Polsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Institute of Geography and Regional Development, Uniwersytet Wroclawski (Polsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunsko) - Department of Geography - 10 měsíců (2 studenti) - nově

Department of Human Geography, Stockholm University (Švédsko) - 10 měsíců (2 studenti)

Faculty of Humanities, University of Primorska Koper (Slovinsko) 10 měsíců (2 studenti)

Faculty of Science, Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica (Slovensko) – 10 měsíců (2 studenti)

Univerzita Komenského Bratislava (Slovensko), katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – 20 měsíců (2 studenti)

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (Slovensko), Geografie a reg. rozvoj - 10 měsíců (2 studenti) - nově

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská Univerzita (Slovensko) - 12 měsíců (4 studenti)

Department of Geography, University of Sheffield (Velká Británie) - 6 měsíců (1 student) - požadována zkouška TOEFL či ekvivalent),  smlouva katedry KFGG

 

Veškeré informace o programu naleznete na: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus nebo na univerzitních stránkách. Informace o studiu geografie a výzkumném zaměření jednotlivých partnerských univerzit získáte na internetových stránkách příslušných zahraničních pracovišť. V případě dotazů, kontaktujte prosím ERASMUS koordinátora KSGRR dr. Jiřího Vágnera  (vagner@natur.cuni.cz).

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní předpoklady:

zájem o obor zejména z hlediska rozšíření vědomostí v souladu se zpracovávanou BP, DP či DIZ, výborné studijní výsledky, znalost příslušného jazyka nebo AJ

Forma přihlášky k výběrovému řízení na katedře:

1) založení přihlášky v online aplikaci (https://is.cuni.cz/webapps/) – student podává max. 3 přihlášky

2) pečlivý výběr předmětů v zahraničí - student by měl získat o zahraničních předmětech pokud možno maximum informací (sylabus, anotace, rozsah, kredity, forma závěrečné zkoušky)

- předměty student zanese do přihlášky ve webové aplikaci, vytiskne a ve formě „Protokolu o studijním plánu v zahraničí“ a poskytne jako podklad k výběrovému řízení; Protokol v této fázi podepisuje pouze student.

3) vyjádření školitele především z hlediska navrhovaného studijního plánu (Protokol)

4) odborný strukturovaný životopis 1str. A4 v češtině a příslušném jazyce

5) motivační dopis 1 str.A4 v češtině a v příslušném jazyce

6) výpis studijních výsledků za bakalářský a magisterský stupeň

7) jazykové certifikáty (pokud student má)

 

Vzhledem k nedostatku času při tomto dodatečném kole výběrového řízení prosím o zasílání podkladů neprodleně (elektronicky na vagner@natur.cuni.cz) + připojte prosím informaci o deadlinu zahraniční školy. Vaše žádosti budou vyřizovány s ohledem na toto datum.

Hlásit se je možné stále na ZS (podle deadlinu zahraniční školy) i LS)!!! Přihlášky je možné podávat i v případě, že jste již Erasmus absolvovali, a to tak, že v každé etapě Vašeho studia (Bc., Mgr., PGS) včetně stipendia, o které nyní žádáte, nesmí doba strávená v zahraničí přesáhnout 12 měsíců!

Dodatečné kolo výběrového řízené bude uzavřeno nejpozději 31.5.2014 v souladu s fakultním deadlinem.

 

5. května 2014

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.

katedrový koordinátor ERASMUS

Akce dokumentů