E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProhlídky a exkurze

Mapová sbírka nabízí možnost prohlídky hlavního sálu a Kuchařovy galerie kartografie

Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje reprodukce základních děl z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštevníci uvidí zvětšené kopie starých map Česka, Evropy i celého světa z dílny S. Münstera, J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera,  G. Delisle, G. z Tilbury, Hollarovu vedutu Prahy i glóby od firmy Jan Felkl a syn. Digitální prezentace nabízí průřez poklady Mapové sbírky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů a video o soutěži v georeferencování starých map.

 

 

Informace pro návštěvníky

 1. Otevírací doba
  • Kuchařova galerie kartografie  je otevřena pro veřejnost každou středu od 9 do 16 hodin, a to kromě: prázdnin (1. července - 31. srpna), konce roku (18. prosince 2020 - 3. ledna 2021) a všech státních svátků (Velikonoce 10. - 13. dubna 2020; 1. a 8. května 2020; 6. července 2020; 28. září 2020; 28. října 2020; 17. listopadu 2020).
  • Posledním zájemcům o prohlídku bude umožněn vstup nejpozději v 15:30.
 2. Vstupné
  • Vstupné se hradí vždy v hotovosti před začátkem exkurze v MS. Skupiny prosíme o předchozí shromáždění hotovosti a jednorázovou platbu za všechny účastníky exkurze.

 1. Kapacita prohlídek
  • Kapacita skupinových exkurzí je omezena na 15 osob, při vyšším počtu zájemců je nutno skupinu rozdělit.
  • Pokud je skupina větší, je možné navštívit Chlupáčovo muzeum Země na Albertově 6, bližší informace viz.
 2. Výklad
  • Prohlídky pro individuální návštěvníky jsou bez odborného výkladu. Návštěvníkům jsou k dispozici odborné texty o historii sbírky a vystavených exponátech v českém i anglickém jazyce.
  • Skupinové exkurze jsou doprovázeny komentářem odborného průvodce v českém či anglickém jazyce. Výklad lze přizpůsobit potřebám a věku návštěvníků (např. u školních skupin). Prohlídka trvá 45 - 60 minut, po předchozí domluvě lze tuto dobu zkrátit či prodloužit.
 3. Nutnost předchozího objednání prohlídky
  • Povinnost předchozího ohlášení platí pro skupinové exkurze i pro individuální prohlídky více než 5 osob (z důvodu koordinace s objednanými skupinovými exkurzemi).
  • Prohlídku lze ohlásit telefonicky (tel. 221 951 590) či e-mailem (mapcol@natur.cuni.cz).
 4. Další důležité informace a pokyny
  • V prostorách Mapové sbírky není možné pořizovat fotografie.
  • V prostorách Mapové sbírky není dovolena konzumace jídel ani nápojů.
  • Prosíme návštěvníky, aby se nedotýkali vystavených exponátů.
  • Prosíme návštěvníky, aby si odložili svrchní oděv a zavazadla do skříněk na chodbě před Mapovou sbírkou. Skříňky jsou uzamykatelné proti vratné záloze 10 Kč.
  • Účastníkům skupinových exkurzí budou při vstupu do Mapové sbírky rozdány návleky na obuv. Návleky prosím odevzdejte při odchodu ze sbírky.
  • Upozorňujeme návštěvníky, že na Kuchařově galerii kartografie jsou vystaveny vesměs reprodukce, nikoliv originály kartografických děl.
  • Další informace naleznete v Badatelském řádu a Organizačním řádu Mapové sbírky.

 

Kontakty

Mapová sbírka
Albertov 6, 128 43 Praha 2
2. patro

e-mail: mapcol@natur.cuni.cz
tel: (+420) 221 951 590

 

 

 

Akce dokumentů