E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKuchařova galerie kartografie

Autorka: Eva Novotná

Kartografické analýzy: Tomáš Bayer, Oldřiška Sedláčková

Spolupracoval: Jaroslav Michal

Překlad: Lucie Lukavská, Jan Kalivoda

Realizace: Tomáš Roháček, Ondřej Kulha

Otevření: 21. 3. 2013

Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštevníci uvidí nejstarší mapy Česka od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera,  G. Delisle, G. z Tilbury. Digitální prezentace nabízí průřez poklady mapové sbírky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů a video o soutěži v georeferencování starých map.

U příležitosti otevření Mapové sbírky byla zpřístupněna galerie kartografie nesoucí jméno významného představitele historické kartografie a dlouholetého ředitele sbírky. Galerie mapuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní kartografické směry a školy. Byl připraven také přehled historické kartografie. Některé staré mapy byly analyzovány pomocí moderních kartometrických metod, které umožnily zpětně rekonstruovat jejich kartografické parametry, například použité kartografické zobrazení. Na panelech mohou návštěvníci porovnat obsah současné a staré mapy se zdůrazněním geograficky zajímavých míst.

Profesor Karel Kuchař (1906-1975) byl významný fyzický geograf a kartograf. Od roku 1924, kdy nastoupil na univerzitu jako student geografie, až do své smrti v roce 1975, zůstal spjat s Mapovou sbírkou. V letech 1946-1957 redigoval časopis Kartografický přehled. Byl také znám jako autor školních zeměpisných atlasů, příručních i nástěnných map a kartografických skript. Vedl redakci Československého národního atlasu (1966), byl redaktorem Československého vojenského atlasu. Zásadní podíl měl i na unikátní historické kartografické edici Monumenta cartographica Bohemiae (vydání započali V. Švambera a B. Šalamon). S dr. A. Dvořáčkovou popsal Mollovu mapovou sbírku v Brně, shromaždoval odborné popisy starých map, atlasů a globů. Při pátrání po nejstarších mapách našich zemí se Kuchařovi podařilo objevit řadu neznámých map, mezi nimi i nejstarší mapu Moravy. Díky vstřícnosti profesora fyziky K. V. Kuchaře Jr. získala roku 2012 Mapová sbírka licenci k digitálnímu zveřejnění děl tohoto vědce. Galerie proto vzdává hold význačnému průkopníkovi české historické kartografie.

Expozice je v českém a anglickém jazyce. Hromadné skupiny je třeba předem objednat (viz ZDE).

 

Levá galerie (Foto: M. Kowalski)
Kuchařova galerie kartografie (Foto: M. Kowalski)
Kuchařova galerie kartografie (Foto: M. Kowalski)

 

 

Akce dokumentů