E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýpůjční služby

1) mapy v kvalitě 100 dpi JPEG bez vodoznaku je možné stáhnout zde

2) mapy v kvalitě 100 dpi JPEG2000 s vodoznakem zde

3) pro vysokou kvalitu 400 dpi TIFF bez vodoznaku je potřeba uzavřít smlouvu, viz níže

 

Otevírací doba pro badatele:

  • úterý a čtvrtek: 9 - 12 hod. a 13 - 15:30 hod. (tichý režim)

  • kromě: prázdnin (1. července - 31. srpna 2022), konce roku (19. prosince 2022 - 3. ledna 2023) a státních svátků (15. - 18. dubna 2022; 1. a 8. května 2022; 5. a 6. července 2022; 28. září 2022; 28. října 2022; 17. listopadu 2022)

 

Níže jsou uvedené řády a pokyny, kterými se musí uživatelé řídit, pokud chtějí studovat v Mapové sbírce:

Organizační řád Mapové sbírky

Badatelský řád Mapové sbírky

 

Dokumenty nutné pro registraci:

 

Badatelský průkaz

V případě ztráty průkazu můžete sami provést jeho blokaci přes systém WhoIs, návod najdete zde: https://cuni.cz/UK-5361.html.

 

Jednotná centrální registrace do knihoven UK

Od 1. prosince 2019 se můžete zaregistrovat do všech knihoven UK  pouze jednou online registrací. 

Pokud jste již registrován/a v některé z knihoven UK, automaticky se vám registrace rozšíří na všechny knihovny UK a elektronickou přihlášku není potřeba vyplňovat.

Pro nové čtenáře je k dispozici online přihláška na stránkách Ústřední knihovny.

 

Badatelský list

Ceník služeb

 

Kromě výpůjčních služeb poskytujeme také skenování buď na deskovém skeneru do formátu A3 nebo na průtahovém skeneru až do šíře formátu B0. Ceník služeb naleznete Zde.

 

Smlouvy pro užití dokumentů z Mapové sbírky

Licenční smlouva pro studijní účely - fyzická osoba

Licenční smlouva pro studijní účely - právnická osoba

Smlouva k reprodukčním právům - fyzická osoba

Smlouva k reprodukčním právům - právnická osoba

Prohlášení o ochraně dat (pouze pro studenty a zaměstnance PřF UK)

 

Vybrané články k problematice volných a autorsky chráněných kartografických děl:

NOVOTNÁ, Eva a Alena VONDRÁKOVÁ. Zpřístupnění a užití digitalizovaných kartografických děl. Geografické rozhledy. 2012, roč. 22, č. 3, příloha, s. 1-4. ISSN 1210-3004.

NOVOTNÁ, Eva. Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 2015-02-09]. Dostupný z WWW: http://pro.inflow.cz/moznosti-uziti-dila-autorsky-chranenych-kartografickych-del. ISSN 1804-2406.

NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický a kartografický obzor. 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59. ISSN 1805-7446. Dostupný z WWW: http://egako.eu/wp-content/uploads/2015/01/gako_2014_03.pdf

 

DŮLEŽITÉ upozornění!

Vážení badatelé, vzhledem k omezené kapacitě studijních míst v sále, Vám doporučujeme předem písemně sdělit předmět Vašeho zájmu, popř. zaslat signaturu, abychom Vám mohli dokumenty připravit a sdělit Vám, zda v uvedeném termínu bude místo ve studovně. V opačném případě budete odkázáni  na další termín. Tento postup je praktický zejména pro mimopražské badatele.

 

Bibliografické citace

Přehledný seznam odkazů na portály a normy zabývající se citační problematikou je k dispozici na stránkách Knihovny geografie PřF UK.

 

Kontakty

Mapová sbírka
Albertov 6, 128 00 Praha 2
2. patro, místnost 216

e-mail: mapcol@natur.cuni.cz

telefon: (+420) 221 951 590
 

 

 

 

Akce dokumentů