E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarek Křížek


Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: (+420) 221 95 1352
E-mail: marek.krizek@natur.cuni.cz

2. patro, číslo dveří 211E

Výzkumné zaměření

  • Periglaciální a glaciální geomorfologie
  • Geomorfometrie a její vztah k environmentálním podmínkám
  • Exoskopie – mikromorfologie povrchu křemenných zrn
  • Vývoj reliéfu a přírodního prostředí v kvartéru

Pedagogická činnost

Konzultace

Konzultační hodiny v semestru: úterý 15:00-16:00 nebo po e-mailové domluvě.

Konzultační hodiny mimo semestr: po předchozí e-mailové domluvě.

Přednášky a semináře:

Témata bakalářských a diplomových prací:

Pod mým vedením bylo úspěšně obhájeno 8 prací ročníkových, 30 prací bakalářských a 36 prací diplomových.

Témata kvalifikačních prací jsou vypsána pro studenty odborného studia, ale i pro studenty zaměřených ve svém studiu na vzdělávání (tzv. učitelské studium). Témata jsou směřována zejména do oboru fyzické geografie - geomorfologie. Týkají se kvartérního vývoje reliéfu, resp. přírodní krajiny a proměnlivosti geomorfologických procesů. Cílem těchto prací je odpovědět na otázky, jak se vyvíjelo, vyvíjí, či bude vyvíjet přírodní prostředí, jaké geoindikátory mohou posloužit k rekonstrukci vývoje krajiny a jaký je informační potenciál těchto geoindikátorů, tj. jaké informace v sobě skrývají a jak lze tyto poznatky přenést k širší veřejnosti, do vzdělávání a aplikovat do praxe. O kvalitě a atraktivitě témat svědčí několikeré ocenění kvalifikačních prací (ceny děkana i rektora UK) i jejich transformace do podoby článků, které vyšly v předních zahraničních odborných časopisech s impaktem. Aktuální témata jsou zveřejněna v SIS, nicméně jejich seznam není konečný a vždy je téma modifikováno na základě společné diskuse se studentem.

Školení v doktorském studiu (obhájené a řešené práce):

  • Klára Vočadlová (2007- 2011): Pleistocénní zalednění české části Šumavy
  • Tomáš Uxa (2011- 2020): Minulé a současné charakteristiky a formy vázané na permafrost a činnou vrstvu jako indikátory pozdně kvartérních změn přírodního prostředí
  • David Krause (od r. 2015): Vývoj a dynamika horních částí údolí východních Vysokých Sudet

Významné publikace

Uxa, T., Křížek, M., Dlabáčková, T., Krause, D. Geometry of last glacial sorted nets from high-resolution airborne data. Geomorphology, 2023, 426, 108615. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108615

Krause, D., Fišer, J., Křížek, M., Morphological differences of longitudinal profiles between glacial cirques and non-glacial valley heads, described by mathematical fitting. Geomorphology, 2022, 404, 108183, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108183

Uxa, T., Křížek, M., Hrbáček, F. PERICLIMv1.0: a model deriving palaeo-air temperatures from thaw depth in past permafrost regions. Geoscientific Model Development, 2021, 14, 1865˗1884, https://doi.org/10.5194/gmd-14-1865-2021

Engel, Z., Křížek, M., Braucher, R., Uxa, T., Krause, D., ASTER Team. 10Be exposure age for sorted polygons in the Sudetes Mountains, Permafrost and Periglacial Processes, 2021, 32,1, 154 ˗168. DOI: 10.1002/ppp.2091

Křížek, M., Krause, D., Uxa, T., Engel, Z., Treml, V., Traczyk, A. Patterned ground above the alpine timberline in the High Sudetes, Central Europe. Journal of maps, 2019, 15, 2, s. 563-569. ISSN 1744-5647, https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1636890

Křížek, M., Krbcová, K., Mida, P., Hanáček, M. Micromorphological changes as an indicator of the transition from glacial to glaciofluvial quartz grains: Evidence from Svalbard. Sedimentary Geology, 2017, 358, s. 35-43. http://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2017.06.010

Křížek, M., Uxa, T., Mida, P. Praktikum morfometrických analýz reliéfu/practice of morphometric analysis of landforms (textbook in Czech). Karolinum. Praha, 2016, 178 s. ISBN 978-80-246-3244-5

Vočadlová, K., Petr, L., Žáčková, P., Křížek, M., Křížová, L., Hutchinson, S.M., Šobr, M. The Lateglacial and Holocene in Central Europe: a multiproxy environmental record from the Bohemian Forest, Czech Republic. Boreas, 2015, 44, 4, s. 769-784. ISSN 1502-3885. DOI: 10.1111/bor.12126

Křížek, M., Uxa, T. Morphology, Sorting and Microclimates of Relict Sorted Polygons, Krkonoše Mountains, Czech Republic. Permafrost and Periglacial Processes, 2013, 24, 4, 313-321. ISSN 1099-1530

Křížek, M., Mida, P. The influence of aspect and altitude on the size, shape and spatial distribution of glacial cirques in the High Tatras (Slovakia, Poland). Geomorphology, 2013, 198, s. 57-68. ISSN 0169-555X

Křížek, M., Vočadlová, K., Engel, Z. Cirque overdeepening and their relationship to morphometry. Geomorphology, 2012, 139-140, 495-505. ISSN 0169-555X

Engel, Z., Nývlt, D., Křížek, M., Treml, V., Jankovská, V., Lisá, L., Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonose Mountains, Czech Republic. Quaternary Science Reviews. 2010, 29, s. 913-927. doi:10.1016/j.quascirev.2009.12.008 ISSN: 0277-3791

Úplný seznam publikací ke stažení (pdf)

Ke stažení: TEXTY A SOUBORY PRO STUDENTY, UČITELE A ZÁJEMCE O GEOGRAFII v českém jazyce. 

 

Akce dokumentů