E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdevzdání diplomových prací v jarním termínu

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k aktuální epidemické situaci a platným protiepidemickým opatřením (a s tím souvisejícím omezením provozu tiskařských a vazačských center), bychom Vás chtěli informovat o úpravě postupu v odevzdávání diplomových prací k obhajobě na Katedře fyzické geografie a geoekologie v jarním termínu 21. 4. 2021.

V uvedeném termínu 21. 4. 2021 (do 16:00 hodin) bude aktuálně potřeba odevzdat pouze elektronickou verzi práce v SIS. Metodický pokyn k odevzdání diplomové práce v SIS naleznete zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/odevzdavani-bakalarskych-a-diplomovych-praci. Před odevzdáním diplomové práce si, prosím, pečlivě zkontrolujte český i anglický název práce, případně proveďte úpravu názvu (názvy v textu práce se musí shodovat s názvy uvedenými v SIS). Zkontrolujte si rovněž správnost titulní strany práce.

Tištěnou verzi diplomové práce bude možné odevzdat až v den konání obhajoby. Elektronická a tištěná verze práce ovšem musí být naprosto totožné, tzn. není možné po odevzdání práce v SIS provádět jakékoliv další úpravy pro tištěnou verzi.

Při odevzdání tištěné verze diplomové práce v den obhajoby, postačí odevzdat pouze jeden výtisk práce, který následně předáme do Geografické knihovny. Současně také, prosím, nezapomeňte v práci podepsat prohlášení a zadání práce (podpis školitele zajistí katedra po obhajobě).

Tato úprava se zatím týká pouze odevzdání diplomových prací v jarním termínu 21. 4. 2021. Podrobnosti týkající se odevzdání bakalářských prací v jarním termínu 5. 5. 2021 budou upřesněny později.

V případě jakýchkoliv nejasností své dotazy směřujte na emailovou adresu tereza.dlabackova @natur.cuni.cz nebo kfgg@natur.cuni.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci!

 

Publikováno: Čtvrtek 08.04.2021 22:25

Akce dokumentů