E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
Program Semináře KFGG v zimním semestru 2009/2010
konference_cag_2010
obr1
obr2
obr3
obr4
obr5
obr6
nova-kniha-atmosfera-a-klima-aktualni-otazky-ochrany-ovzdusi_image
Nová kniha: Atmosféra a klima aktuální otázky ochrany ovzduší
V nakladatelství Karolinum právě vyšla monografie o atmosféře, klimatu a znečištění ovzduší. Na obsahu se podíleli pracovníci Přírodovědecké fakulty UK a dalších institucí.
habilitacni-prednaska-rndr.-jakuba-langhammera-ph.d-1_file1
katedra-fyzicke-geografie-a-geoekologie-zve-na-konferenci-stav-geomorfologickych-vyzkumu-v-roce-2010-1_image
katedra-fyzicke-geografie-a-geoekologie-zve-na-konferenci-stav-geomorfologickych-vyzkumu-v-roce-2010-1_file1
katedra-fyzicke-geografie-a-geoekologie-zve-na-konferenci-stav-geomorfologickych-vyzkumu-v-roce-2010-1_file2
Konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010"
Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK v Praze pořádá 11. ročník mezinárodní konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010“. Konference se bude konat ve dnech 11. – 13. května 2010 v Relax centru Kolštejn v Branné v Hrubém Jeseníku.
geograficke-exkurze-2010_file1
seminar-katedry-fyzicke-geografie-geoekologie_image
seminar-katedry-fyzicke-geografie-geoekologie_file1
Seminář Katedry fyzické geografie geoekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie vás zve na seminář věnovaný dlouholeté činnosti doc. Václava Přibyla a doc. Jana Votýpky na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Seminář se bude konat dne 15.4.2010 od 14:00 v posluchárně Věž.
geografie-pro-zivot-v-21.-stoleti-xxii.-sjezd-cgs_image
geografie-pro-zivot-v-21.-stoleti-xxii.-sjezd-cgs-1_image
mezinarodni-konference-igu-201cland-use-and-land-cover-changes-in-a-globalised-world201d-28.-cervna-2013-1.-cervence-2010-praha-1_image
mezinarodni-konference-igu-201cland-use-and-land-cover-changes-in-a-globalised-world201d-28.-cervna-2013-1.-cervence-2010-praha-1_file1
mezinarodni-konference-igu-201cland-use-and-land-cover-changes-in-a-globalised-world201d-28.-cervna-2013-1.-cervence-2010-praha-1_file2
Mezinárodní konference IGU “Land use and land cover changes in a globalised World”, 28. června – 1. července 2010, Praha
V Praze se bude ve dnech 28. června – 1. července 2010 konat mezinárodní geografická konference “Land use and land cover changes in a globalised World”. Pořádá ji Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
vyvoj-udoli-sazavy-v-mladsim-kenozoiku-1_image
Nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku
Právě vyšla nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku od RNDr. Břetislava Balatky, CSc. a prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc., pracovníků katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze
slavnostni-seminar-kfgg-2013-15.4.2010_image
diskuzni-seminar-human-and-physical-geographers-together_file1
diskuzni-seminar-human-and-physical-geographers-together_file2
Diskuzní seminář "Human and Physical Geographers Together"
Diskuzní seminář nejen pro doktorandy a zájemce o doktorské studium. Přijďte s feministickou geografkou (Mona DOMOSH) a geomorfologem (Frank MAGILLIGAN) diskutovat o trendech v současné geografii, jejích subdisciplínách i o tom, na čem pracujete vy. Úterý 25. května, 17:00, Korčákova posluchárna (LR)
erasmus-2010-2011-vyberove-rizeni_file1
ERASMUS 2010/2011 - výběrové řízení
a-course-of-stream-ecology-1_image
a-course-of-stream-ecology-1_file1
A COURSE OF STREAM ECOLOGY
The course will be taught by professor Jacob VanHouten from Delta College, Michigan, USA during the week of 20.-29. October 2010. For more information see attached pdf file.
meteosetkani_image
meteosetkani_file1
Meteosetkání
Ty z vás, kteří se chtějí přidat, zveme na pravidelná METEOSETKÁNÍ. Náplní je odborná diskuze nad aktuálními výstupy meteorologických měření a předpovědí v ČR i ve světě.
Zadávání BP a DP v roce 2010/2011
Přednášky Dr. Piotra Szwarczewského (Universytet Warszawski)
Hydrologie malého povodí 2011
Pozvánka na konferenci "HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2011"
logo ih cas
logo ih cas
Seminář Venkov 2011
Seminář se bude konat v Praze v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 v úterý dne 1.2. 2011 od 10 do 15 hodin.
Studium v zahraníčí - ERASMUS 2011/2012
Dálkový průzkum Země ve FG
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: výstava a možnost zakoupení
Informace o výstavě Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky a jeho distribuci nakladatelstvím Karolinum
Profesorská přednáška Doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.
Zveme fakultní veřejnost na profesorskou přednášku Doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc. Hydrologie, limnologie a oceánografie: přínos rozvoji fyzické geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Přednáška se koná dne 12. května 2011 od 10 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, 3. patro
Canada - Regional Geography of Canada 2011
Canada - Course outline
Intenzivní výukový kurz “Regional Geography of Canada”
Profesorská přednáška Doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.
Dne 12. května 2011 proběhla na naší fakultě profesorská přednáška Doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc. s názvem "Hydrologie, limnologie a oceánografie: přínos rozvoji fyzické geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze".
Konference New Wave
Konference New Wave je neformální a přátelskou platformou studentů doktorského, magisterského i bakalářského studia a to napříč dílčími specializacemi geografie. Koná se již třetím rokem a usiluje o podporu komunikace a spolupráce nastupující generace geografů.
Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka – nová kniha z nakladatelství Karolinum
V červnu vydalo Karolinum knihu Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, připravenou pod vedením Doc. Zdeňka Lipského a PhDr. Markéty Šantrůčkové z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
novodvorsko_zehusicko
Meteosetkání
Meteosetkání
I v zimním semestru 2011 budou probíhat neformální setkání zájemců o meteorologii z řad pedagogů a studentů, tentokrát každé úterý od 9 hodin v učebně Z4. Náplní je především diskuze o počasí uplynulého týdne a předpovědi na následující týden, prezentace zajímavých výstupů monitoringu atmosféry, informace o aktuálních nebezpečných meteorologických jevech v zahraničí apod. Letos začínáme 11. října.
Semináře katedry - program na ZS 2011/12
Otevíráme nový bakalářský studijní obor Fyzická geografie a geoinformatika
Fyzická geografie a geoinformatika představují dynamicky se rozvíjející vědní disciplíny, zejména v souvislosti s široce diskutovanými změnami přírodního prostředí a moderními metodami výzkumu. Cílem nového bakalářského studijního oboru Fyzická geografie a geoinformatika je více se specializovat na studium přírodních procesů a jevů a současně si osvojit moderní geoinformační technologie, jako jsou geografické informační systémy a dálkový průzkumu Země.
Odborný časopis AUC Geographica
Odborný časopis AUC Geographica vychází od roku 1966 a z tématického hlediska zahrnuje široké spektrum dílčích specializací geografie, především fyzickou geografii, geoekologii, regionální, sociální, politickou a ekonomickou geografii a regionální rozvoj, kartografii a geoinformatiku, demografii a geodemografii.
AUC Geographica náhled
AUC Geographica
Udělení cen Vědecké rady Geografické sekce
Cena Vědecké rady Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla udělena za akademický rok 2011/2012 absolventům magisterského studia na zasedání VRGS 8. 12. 2011 za vynikající studijní výsledky a diplomovou práci.
Konference "GEOBIO: Management chráněných území"
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci "GEOBIO: Management chráněných území", kterou spolupořádá PřF UK a Česká společnost pro krajinnou ekologii. Bude se konat 19. a 20. ledna ve Velké geologické posluchárně (v PA 20.1 v Mineralogii). Další informace a program naleznete na webu http://www.iale.cz/konference/ a v přiložených souborech.
Geobio 2012 info
Geobio 2012 program
Semináře katedry - program na LS 2012
semkfgg_ls2012.pdf
Studium v zahraničí - LLP ERASMUS
Erasmus leták 2012 2013.pdf
01a.jpg
02a.jpg
XVII. Medzinárodné Stretnutie Snehárov
Již posedmnácté se letos v březnu konal seminář s názvem Stretnutie Snehárov. Místem setkání byla malebná osada Rejvíz uprostřed Jeseníků a jeho pořádání se vůbec poprvé ujala Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
02.jpg
copy_of_02a.jpg
02a.jpg
Seminář katedry 29.3 - program
sem_kfgg_29_3_2012.pdf
Využití dálkového průzkumu Země ve FG
Seminář katedry 19.4 - program
sem_kfgg_19_4_2012.pdf
Nabídka PřF OU - exkurze Slovinsko
Exkurze_Ostrava_2012.png
Odborný seminář Podnebí a lidé 2012
Bioklima_090612.doc
Upozornění: Modelování hydrologických procesů
Nové přednášky v angličtině - prof. Richard D. Crago
Seminář katedry - program na ZS 2012/13
semkfgg_zs2012-13b.pdf
Konference na PřF UK - Říční krajina
Ve dnech 18. - 20.10.2012 se uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty vědecká konference Říční krajina. Pořadateli konference jsou Koalice pro řeky a Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK.
Cenkova_pila.jpg
Ricni krajina12-Cirkular2.pdf
Konference Říční krajina
Ve dnech 18. - 20.10.2012 se v prostorách Přírodovědecké fakulty uskutečnila vědecká konference Říční krajina. Pořadateli konference byla Koalice pro řeky a Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK.
EGEA: Šumava Mountains Geomorphology Seminar
Studentské organizace EGEA Brno a EGEA Praha (entity Evropské geografické asociace pro studenty a mladé geografy) uspořádaly na přelomu srpna a září mezinárodní seminář na téma fluviální geomorfologie a biogeografie. Jednalo se o druhý ročník série geomorfologických seminářů, který minulý rok pořádali studenti Lomonosovy univerzity v Moskvě na pobřeží Bílého moře.
OO_2012.jpg
8.11.2012: Oceánografické odpoledne
Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí (IOC) UNESCO a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádají Oceánografické odpoledne, které se uskuteční dne 8. listopadu 2012 v prostorách Přírodovědecké fakulty na Albertově 6 v posluchárně Věž od 14:00.
OO_2012_1.pdf
Oceánografické odpoledne
Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí (IOC) UNESCO a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádali Oceánografické odpoledne, které se uskutečnilo dne 8. listopadu 2012 v prostorách Přírodovědecké fakulty na Albertově 6.
29.10.2012: Ozonové odpoledne
Ministerstvo životního prostředí a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vás zvou na prezentaci aktivit českých expertů v oblasti ochrany ozonové vrstvy. Seminář se uskuteční dne 29.10.2012 od 17:15 v Mineralogické posluchárně v budově Albertov 6.

Akce dokumentů