E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 01. 2006

(staré složení)
Přítomni:
Neustupa, Matoušek, Jedelský, Vyskočil, Rajman, Šťastná, Ouředníček, Blažek, Chudoba, Pluháčková, Šímová, Svárovská, Peksa, Weiser, Kuthan, Nesměrák, Zusková, Půta, Lorenc, Třískala, Goliáš, Košťák, Vacek, Žárský (24)
Noví zástupci zaměstnanecké komory:
Král, Lev, Velemínská, Chromý, Matoušková, Opluštil, Sakala (7)
Omluveni:
Čihař, Hruška, Němec, Senčík (4)
Nepřítomni:
(0)
Náhradník:
(0)
  1. AS schválil program zasedání (24/0/0). Jako předposlední bod byl doplněn bod navržený R. Matouškem: zástupci AS v sekčních vědeckých radách.
  2. AS schválil zápis z minulého zasedání (24/0/0).
  3. AS potvrdil výsledky voleb do zaměstnanecké komory AS (24/0/0).
  4. AS schválil zprávu o činnosti AS v roce 2005 (23/0/1).
  5. Nově zvolení členové zaměstnanecké komory AS složili slib stanovený jednacím řádem. Dále jednání AS pokračovalo v novém složení.

Akce dokumentů