E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřihlášení kandidáti do volby kandidáta na děkana

Do volby se přihlásili 4 kandidáti. Volební komise konstatovala, že všechny 4 přihlášky splnily veškeré náležitosti. Akademický senát fakulty volí kandidáta na děkana, kterého následně rektor jmenuje do funkce děkana. Volba se řídí volebním a jednacím řádem Akademického senátu fakulty. 

Kandidáti pro volbu 20. října 2016

doc. RNDr. Petr Folk, CSc.

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


S kandidáty proběhnou diskuse otevřené fakultní veřejnosti. Jejich termíny budou oznámeny po jednání senátu ve čtvrtek 15. září. 

Akce dokumentů