E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolba kandidáta na děkana 2016

Výsledky

Na zasedání Akademického senátu dne 20. října byl kandidátem na děkana zvolen prof. Jiří Zima.

Protokol o proběhlé volbě.

Kampaň

Do volby se přihlásili 4 kandidáti. Pod zveřejněnými programy je možnost on-line diskuse. Proběhnou také setkání s kandidáty - termíny budou upřesněny po zasedání Akademického senátu fakulty ve čtvrtek 15. září 2016.


Vyhlášení voleb

Předsednictvo Akademického senátu vyhlašuje volby kandidáta na děkana pro funkční  období 2017 až 2021.

Harmonogram voleb

podávání návrhů:                           do 12. 9. 2016 12:00

začátek volební kampaně:           14. 9. 2016

konec volební kampaně:              18. 10. 2016 24:00

termín volby:                                   20. 10. 2016 na zasedání ASF

 

Návrhy kandidátů

Návrh musí být podán písemnou formou volební komisi a musí obsahovat životopis, program kandidáta, souhlas navrhovaného s kandidaturou a jména a podpisy nejméně 20 členů akademické obce, kteří danou kandidaturu podporují. Návrhy se podávají v listinné formě v zalepené obálce na podatelnu fakulty a zároveň i v elektronické podobě. Obálka musí být označena "Volba děkana - neotvírat". Elektronickou formu návrhů lze dodat na datovém nosiči (CD, flash disk) přímo v obálce nebo zaslat na kontaktní e-mail volební komise. Volební komise je povinna písemně potvrdit přijetí návrhu.

Akademický senát fakulty zřídil k volbě děkana volební komisi ve složení David Hurný, Martin Kuthan, Jan Kříž, Dobroslav Matějka, Jakub Vodička.

Volební komisi je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy:  volba-dekana@natur.cuni.cz

Akce dokumentů