E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí 28 senátorů Akademického senátu fakulty, zaměstnanecká (ZKAS) i studentská (SKAS) komora senátu má shodně 14 členů. Fakulta je pro účely voleb rozdělena na čtyři volební okrsky, kopírující rozdělení po sekcích.

Volby se řídí Volebním řádem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK. Všichni senátoři jsou voleni na dvouleté volební období.

Volby do SKAS pro volební období 2021–2023
prosinec 2020

Podrobné informace ohledně kandidatury a voleb najdete zde.


Volby do ZKAS pro volební období 2020–2022
prosinec 2019

Podrobné informace ohledně kandidatury a voleb najdete zde.

 


Proběhlé volby, zakládající současné složení ASF

Studentská komora

Volby do Studentské komory budou probíhat v prosinci 2020.

Podrobnosti o volbách zde.

 

Zaměstnanecká komora

Poslední proběhlé volby do Zaměstnanecké komory se uskutečnily v prosinci 2017.

Podrobnosti o volbách zde.

Další řádné volby se uskuteční v prosinci 2019.


Archiv proběhlých voleb

Archiv podkladů pro předcházející volby.

Akce dokumentů