E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby kandidáta na děkana

Příští volby kandidáta na děkana se uskuteční na podzim roku 2016. Akademický senát fakulty volí kandidáta, kterého následně jmenuje rektor. Volba se řídí volebním a jednacím řádem ASF.

Přesný harmonogram voleb schvaluje akademický senát fakulty a předsednictvo následně vyhlašuje volbu.

Podrobnosti o aktuální volbě.

Proběhlé volby

Poslední volby proběhly 15. listopadu 2012. Ve volbách byl zvolen kandidátem prof. Bohuslav Gaš, CSc., který byl následně jmenován rektorem do funkce děkana.

Současné funkční období děkana započalo 1. března 2013 a skončí 28. února 2017.

Podrobnosti o volbách v roce 2012.

Akce dokumentů