E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby kandidáta na děkana

V roce 2020 proběhnou volby kandidáta na funkci děkana. Na základě výsledků voleb v Akademickém senátu fakulty jmenuje děkana JM rektor UK. Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5. 11. 2020. Podrobnosti o volbách, stanovení detailních termínů a profily kandidátů se budou postupně doplňovat na této stránce.

Volba se řídí volebním a jednacím řádem ASF.

 

Proběhlé volby

Podrobnosti o volbách v roce 2016.

Podrobnosti o volbách v roce 2012.

Akce dokumentů