E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZávěrečná práce

1) Výběr závěrečné práce

Školitel, který vede práci, může být interní (z fakulty) či externí (mimofakultní). Školitel zadává studentovi konkrétní téma práce a vypisuje ho a potvrzuje v SIS.

Pokud byste chtěli s žádostí o vedení závěrečné práce požádat někoho z naší katedry, pak vězte, že celý náš kolektiv se obecně věnuje těmto tématům: didaktika praktické výuky biologie, účinnost výukových metod, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce, metodologie a implementace didaktických aspektů. Jednotliví akademici zároveň mají vlastní specializace či obvyklá témata, kterými se zabývají.

Seznam školitelů z naší katedry, jejich zaměření a obvyklá témata pro ZP naleznete zde - nebojte se kohokoliv z nás oslovit.

 

2) Zpracovávání závěrečné práce

Užitečné odkazy ke zpracovávání závěrečné práce na KUDBi:

Podklady a dokumenty:

Ukázková závěrečné práce doplňujícího pedagogického studia

  • (bude doplněno)

Akce dokumentů